Regissør Ladj Ly, sønn av innvandrere fra Mali, har selv vokst opp i Montfermeil, drabantbyen øst for Paris der også deler av Hugos roman Les Misérables fra 1862 utspilte seg.