– Mange av bibliotekarene jeg intervjuet opplevde at de får et stort og viktig ansvar, uten at det følger med ekstra ressurser, forteller Ragnhild Aslaksen.