Anmeldelser

Peter Englund med mesterverk om november 1942

Onde netters drømmer er eksperimentell historieskriving og fremragende litteratur som tar oss tett på enkeltmenneskets opplevelse av krig.

«Det er en kynisk og brutal historie, drevet av prinsippet om intensivering: flere bombefly, flere bomber, flere ofre. Det er ikke slik at de slipper lasten uten hensyn til sivilbefolkningen; de slipper den med sivilbefolkningen som mål.»

Utdraget er fra Onde netters drømmer, Peter Englunds bok om andre verdenskrig. Skildringene av krigens meningsløse brutalitet, sivilbefolkningens lidelser og russiske soldater som ofres i hopetall, minner oss om krigen i Ukraina.

Peter Englund, kjent for verkene Poltava (1993) og Krigens skjønnhet og sorg (2008), hevder i likhet med mange andre at «Et fenomen som annen verdenskrig ikke [er] mulig å gripe i sin helhet». Derfor unnviker forfatteren å konstruere en overgripende ramme, «the adventure-story model», der «tilfeldige eller fornedrende hendelser tilskrives en tydelig årsak eller et edelt mål.»

Mot tradisjonell historiefortelling

Englund advarer mot at vi i etterrasjonaliseringens navn tar det som en selvfølge at demokratiet beseiret fascismen, og lager spennende og ufarlig epikk av det som «den gang var en uviss, uforutsigbar og uoverskuelig menneskelig katastrofe.» Å tilskrive andre verdenskrig en slags mening i fortellings form, kan «avføde den farlige illusjonen at dette ikke kan gjentas i dag og da med stikk motsatt resultat».

Motstanden mot å legge den tradisjonelle fortellingens struktur over andre verdenskrig, fører til at historikeren Englund tilsynelatende opptrer nærmest anti-historisk. Onde netters drømmer er eksperimentell historieskriving.

Øst-Karelen

39 skjebner

I en kompleks bildebelagt fremstilling får vi innblikk i 39 individuelle skjebner i løpet av fire uker i november 1942. Kildematerialet er resultatet av et omfattende arkivstudium av brev, dagboksnotater og andre nedtegnelser. Som Englunds bok om første verdenskrig, er denne et flettverk av individuelle biografier der enkeltmennesket står i sentrum. Individenes opplevelser, drømmer, tanker, og følelser og sanseinntrykk utgjør eposet.

Nødvendige kontekstuelle historiske opplysninger er henvist til noteapparatet. Samtidig gjør historikeren stoff vi vanligvis finner i fotnotene til eposets hovedsak. Gjennom utvalget av kilder og redigeringen av det omfattende materialet, argumenterer han for at november 1942 er krigens vendepunkt. Englund er altså ikke mer anti-historisk enn at han leverer sin utlegning av hvordan vendepunktet inntraff i måten han han har sammenstilt kildematerialet på.

---

onde netters drømmer

Sakprosa

Peter Englund

Onde netters drømmer. November 1942 og annen verdenskrigs vendepunkt i 360 korte kapitler

Oversatt av Alexander Leborg

448 sider, Cappelen Damm 2023

---

Teksten beveger seg fra et menneske til det neste, uten store linjer og uten noe form for overblikk eller sentrum. Med et urolig, skiftende perspektiv gjengir forfatteren noe kaotisk og forvirrende og skaper et inntrykk av et splintret verdensbilde. Englund gjør en litterær utforskning av andre verdenskrig fra et dypt menneskelig ståsted. Teknikken er ikke helt ulik nobelprisvinner Svetlana Aleksijevitsj sin, selv om hun baserer seg på intervjuer.

Med et urolig, skiftende perspektiv gjengir forfatteren noe kaotisk og forvirrende

—  Astrid Fosvold

Innesperret

På lik linje med de samtidige kildene Englund bygger på, får leseren følelsen av å være fanget i et univers der to premisser er gitt: krigen og tidspunktet. Livene vi følger omsluttes av den veven av tidsrom som krigen utgjør, og som Englund gjenskaper. Sammenfallende datoer i kildematerialet bidrar til å skape en følelse av samtidighet: Fra husmoren på Long Island som sliter med økende matpriser, til den kjempende japanske soldaten på Salomonøyene.

De individuelle skjebnene varierer i tyngde og måten de satt sammen på tydeliggjør den menneskelige katastrofen

—  Astrid Fosvold

Kildeutvalget hans blir definerende for det brede perspektivet. Noen er soldater, andre er fanger eller flyktninger, journalister, husmødre, forfattere og akademikere. Atter andre er sexslave for soldatene. De individuelle skjebnene varierer i tyngde og måten de satt sammen på tydeliggjør den menneskelige katastrofen.

sophie scholl

Sammenbruddet

Et jødisk barn, tysk flyktning i Shanghai på tolv, får innlede og avslutte eposet. Englund lar noen opptegnelser i kildematerialet gå igjen i hver av ukene. På denne måten formidler han sivilisasjonssammenbruddet, men med lavmælt i stemmeføring

«Bortsett fra et lite fåtall, som spares for å kunne supplere

den stadig krympende arbeidsstokken i leirens Sonderkommando,

skal alle bli drept i løpet av kvelden: menn, kvinner, barn.»

Kilden bak denne beskrivelsen er en fange i Treblinka som selv mirakuløst overlever fordi han jobber med å håndtere de ihjelgassede likene. Formuleringene over gjentas fem ganger fra 2. til 30. november på ulike dager. Det ankommer kvegvogner med mange tusen mennesker hver eneste dag. Omfanget av jødens skjebne formidles gjennom nedtegnelsene til en som selv var offer.

Aktualiteten er påtakelig, i Ukrainia kjempes i øyeblikket en kamp mellom ulike fortellinger og usikker informasjon

—  Astrid Fosvold

Like før de grufulle skildringene fra utryddelsesleirene hører vi om pariserinnen Helene Berr som forelsker seg samtidig som hun for første gang må bære den gule jødestjernen. Elegant forespeiler Englund indirekte skjebnen til Helen Berr. Dagboken hun etterlot seg er oversatt til norsk. I opplysningen bak i boka ser vi at hun ikke overlevde krigen.

belgia

Kilders upålitelighet

Hvordan skrive dekkende om andre verdenskrig? Englund avdekker at mislykkede krigsoperasjoner senere blir omskrevet, eller at all informasjon forsvinner. Han påpeker at det en korrespondent skriver ned i øyeblikket ikke stemmer overens med det som faktisk skjer på bakken. Historikeren omtaler gjennomgående måten krigskilder blir til på: Hvilke hensyn som styrer mens de nedtegnes, at kilder redigeres i etterkant og at de omskrives av ettertiden. Aktualiteten er påtakelig, i Ukraina kjempes i øyeblikket en kamp mellom ulike fortellinger og usikker informasjon.

Englunds usedvanlig levende bok gir et solid bud på om fortellingen om andre verdenskrig kan skrives. Det er blitt mektig epos som imponerer i sitt omfang og samtidig tar leseren så nær livene til kildene at du bare kan droppe neste film om andre verdenskrig, begrav deg heller i Onde netters drømmer en gang til.

Astrid Fosvold

Astrid Fosvold

Astrid Fosvold er cand. philol. i nordisk litteratur og bokanmelder for Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Anmeldelser