Anmeldelser

Kropp med kristelig dryss

Forfatterne har gjort en god jobb med faktadelen, men teologien i denne boka blir rett og slett for tannløs.

Kari S. Kvante og Kåre Kvark (egentlig Anette Løken Jahr og Ola Kåre Risa) har skrevet en barnebok om mennesket og kroppen. Den er naturfaglig lagt opp, med faktaopplysninger, illustrasjoner, foto, lekeinstruksjoner og løpende tekst som forklarer mange ulike sammenhenger og fenomener.

I tillegg er det et lite, men viktig, teologisk spor i boka: Hvert kapittel innledes med et (noen ganger ganske søkt) bibelvers, og små teologiske poenger dukker opp her og der.

Et 126 sider langt «wow!»

Forfatterne er ute etter å skape begeistring for kroppen og naturen, noe de utallige utropstegnene og smilefjesene gjør tydelig. På denne entusiasmen bygger de så ytterligere en entusiasme – for Skaperen som står bak det hele.

Jahr og Risa er ikke de første som har prøvd å få naturfag til å fungere som et 126 sider langt «wow!». Bokhandlene er fulle av tilsvarende utgivelser, og slik sett føyer denne kristelige boka seg inn i et godt etablert allment mønster for barnebøker. Imidlertid har disse forfatterne med hell satset på mer løpende tekst enn de bøkene som er så fulle av lister, kulepunkter og snakkebobler at en stakkars leser ikke orker å orientere seg. Dette er rett og slett en velskrevet faktabok.

Det er de teologiske elementene som skiller denne boka fra andre utgivelser. Hva er det så de har på hjertet, bortsett fra det med hjernens vekt og tarmens lengde? Jo, for det første at det altså finnes en skaper, en som med svært avansert viten og vilje har skapt oss, og det attpåtil i sitt bilde. Vi får også vite at vi er vinnere, alle som en, og at vi er fantastiske. I tillegg får vi noen skapelsesteologisk baserte råd om hvordan vi skal være mot oss selv og hverandre, og en utlegning om fellesskap.

Mangelen på anstøtelighet

Det er ikke noe anstøtelig i disse poengene. Like fullt, eller kanskje nettopp derfor, får vi ikke et budskap som skiller seg fra den allerede godt kjente melodien i allmennkulturen. Hadde bare ordet «Gud» blitt tatt ut (og h-en i Han skrevet med minuskler), kunne forfatterne like gjort om teologien sin til en BlimE!-sang for NRK. Er det dette kristendommen har å tilby barn og unge i dag? Kanskje er nettopp mangelen på anstøtelighet noe av det som gjør denne boka tannløs.

Hva er så et kristent menneskesyn? I skriftet De homine (1536) definerer Martin Luther mennesket som det som Gud rettferdiggjør. En annen luthersk vending er at vi samtidig er syndere og rettferdige. Det er jo ikke sikkert alle er enige i Luthers teologi, men det trenger man heller ikke være for å helle litt sand i denne maskinen: Heller ikke i Bibelen finner vi en rendyrket positiv forståelse av mennesket.

Å overdøve vår høyst reelle opplevelse av tilkortkommenhet med oneliners om at det motsatte er sannheten, er dårlig livsfortolkning

—  Åste Dokka

Det er vanskelig å formidle teologi til barn og unge. Men skal det være verdt forsøket, så må vi kunne si noe mer enn at vi er skapt. Alle som lever vet veldig godt at de ikke alltid er fantastiske, og hvis de ikke skulle vite det, er det på sin plass å opplyse dem. Spørsmålet er hvordan kristen tro kan møte denne (og andre) erfaringer av å være til. Å overdøve vår høyst reelle opplevelse av tilkortkommenhet med oneliners om at det motsatte er sannheten, er dårlig livsfortolkning. Jeg tipper at forfatterne har jobbet mye mer med kvalitetssikring av faktadelen av denne boka enn med kvalitetssikring av teologien, og det tror jeg er et lite strategisk valg.

Vanskelig kombinasjon

Jeg er nysgjerrig på slags behov boka er ment å dekke. Hvis man skulle trenge en slags lærebok om kroppen på en kristen skole, passer den godt. Men jeg lurer på hvorfor det egentlig er behov for særskilte kristne bøker om allmenne fenomener. På den ene sida er jeg positiv til formidling hvor gudstroen er integrert i alt det andre, slik at den ikke blir et tillegg som legges oppå livet søndag kl 11. Men på den andre sida er jeg usikker på hva teologien her faktisk bidrar med. Kombinasjonen av naturfag og forkynnende kristendom er rett og slett ikke så lett å få til å fungere.

---

Trosforsvar for barn og unge

Kari S. Kvante og Kåre Kvark (egentlig Anette Løken Jahr og Ola Kåre Risa)

Hva er da et menneske?

126 sider. Hermon forlag

BOKS i start, evt Genially med bok/album tittel, viser cover og trekker ut hovedessensen

---

Les mer om mer disse temaene:

Åste Dokka

Åste Dokka

Åste Dokka er kommentator i Vårt Land. Hun er utdannet prest og har en ph.d. i teologi. Hun kom til Vårt Land i 2017

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Anmeldelser