Anmeldelser

Romantikk mot mørk bakgrunn

Med andreboka Unge Mungo blir Bookerpris-vinner Douglas Stuarts posisjon som arvtaker etter Charles Dickens tydeligere.

Som en film dras over netthinnen, beveger handlingen i Unge Mungo seg fra ømme skildringer av prøvende ung kjærlighet og byguttens ferske glede over frisk grønn natur, til grov kroppslig forulemping. Skotske Douglas Stuart er en utpreget visuell forfatter med et sterkt bildeskapende språk som skildrer Mungos ungdom og uskyld i lyriske partier, for straks etter å detaljere scener fulle av harde nevers møte med myk kropp.

Var sosialrealismen dominerende i Bookerpris-vinneren Shuggie Bain, er romantikken sidestykket til de realistiske skildringene i Unge Mungo.

Glasgow, menn og rå vold

Mungo er oppkalt etter St. Mungo, Glasgows skytshelgen og grunnlegger, kjent for sin mildhet. Med sin andre roman etablerer Douglas Stuart seg som skildrer av Glasgows samtidshistorie i liberalismens æra, innledet med Margaret Thatchers regjeringsperiode fra 1979 til 1990.

Byen er hovedscene i Unge Mungo, en kjærlighets- og anti-dannelsesromanen som skildrer patriarkalske verdier i et samfunn der menn i realiteten har mistet både makt og ære, og der verdiene forfaller til rå vold. I etterdønningene av Thatchers politikk er: «Glasgow ferdig. Ikke kull, ikke stål, ikke jernbane og faen ikke skipsverft heller.» Her nærer katolikker og protestanter et intenst fiendskap og vokter hver sine gatekvartal. Arbeiderklassestrøket preges av sterk sosial kontroll. Ikke ulikt det vi finner i Anna Burns Melkemannen (2020) som skildret den nord-irske konflikten. I Douglas Stuarts roman er slåssingen mindre politisk motivert.

Forbudt seksualitet

I Skottland var homoseksualitet blant menn forbudt helt til 1980. Lovgiverne forlenget undertrykkingen ved å forby skoler å omtale homoseksualitet. Slik sanksjoneres en allmenn homofobisk holdning som i Unge Mungo fremstilles med altoverskyggende dominans. Edouard Louis beskriver det samme i debuten Farvel til Eddy Bellegueule (2017).

Unge Mungo viser også konsekvensene av å utfordre de sosiale grensene. Debuten Shuggie Bain var opptatt av mellommenneskelige dynamikker i et bredt persongalleri. Unge Mungo er mer interessert i Mungos modning til mann gjennom hans første kjærlighetsmøte med katolikken James.

---

Roman

Douglas Stuart

Unge Mungo

Oversatt av Hilde Stubhaug

400 sider, Gyldendal 2022

unge m

---

Maskulinitet var et sidetema i Shuggie Bain. I Unge Mungo driver de degenererte mannlige verdiene et rått maktspill som slår potensialet i den romantiske dannelsesfortellingen over i sin motsetning. Faktisk får vi hos Edouard Louis en lysere fremtidshorisont enn den Douglas Stuart trekker opp. Homofobi var også til stede i debutromanen, men her var kjærligheten mellom mor og sønn viktigere. Agnes Bain ble nyansert skildret, drankeren fremsto også som en raus og kjærlig mor. Unge Mungo er dens motstykke. Her møter vi også en avhengig mor, alene med tre, men hun vises frem som selvsentrert inntil det ulidelige.

Romanen viser konsekvensene av å utfordre de sosiale grensene.

—  Astrid Fosvold

Denne gangen har Stuart valgt å fortelle om sviket og lar leseren se flere av skyggesidene. Fra sjuårsstadiet håndterer ungene rusbrukerens splittede personligheten ved å kalle moren Fugleskremselet når hun drikker.

En tanke overtydelig

Umiddelbart fremstår Unge Mungo en tanke overtydelig. Kjennetegnene overlates litt mindre til leseren, som om fortelleren ikke stoler nok på sitt eget blikk for de karakteristiske detaljene. Et eksempel i følgende setning: «Igjen hadde barna kommet hjem fra skolen til tomt hus og enda tommere kjøleskap.» Siden vi nettopp har fått vite at moren ikke har vært hjemme på en treukers tid, er det unødvendig å si.

Mungos barmhjertige personlighet blir forklart godt og grundig i et lengre parti der storesøsteren irriterer seg over at: «han [Mungo] ga Mo-Maw kjærlighet uten tanke for å få noe tilbake». Men et av romanens hovedærend er å la leseren forstå at sønnens kjærlighet til moren langt overgår hennes omsorg for han. Romanens ungdommer ser såpeserier som East Enders og Coronation St. Kanskje er det herfra anstrøket av en litt utpenslet fortellerstil kommer?

Handlingsdrevet

Til gjengjeld vinner Unge Mungo på et sterkt narrativt drag. Teksten så handlingsdrevet at den uten blygsel presser leseren ned i stolen og holder deg der til siste blad er vendt.

Åpningsscenen skaper pirrende uvitenhet, fordi moren jager Mungo av gårde med to lurvete lasaroner som skal gjøre mann av ham. I likhet med Charles Dickens vet Stuart hvor viktig fargerike persontegninger og spennende handlingsdriv er, og peiser på med en røverhistorie, som er et nytt spor i hans sosialrealistiske fortellinger fra Glasgow. Samtidig er den et vrengebilde av akkurat samme situasjon fra forgjengeren Shuggie Bain.

Teksten så handlingsdrevet at den uten blygsel presser leseren ned i stolen og holder henne der til siste blad er vendt

—  Astrid Fosvold

Her inviterer Agnes nabomannen til å ta Shuggie med på fisketur. I Unge Mungo etablerer samme grunnscene en spenningsfortelling som elegant kaster et skjær av naturalistisk skjebne over handlingen. Det gjør romanen mer hardtslående og intens i en fin og fjærlett oversettelse som bevarer det muntlige preget av skotsk dialekt fra originalen. I Dickens dannelsesromaner blir noen av heltene også skolert av skurker, men de kommer oftest helskinnet ut av det.

St. Mungo

Douglas Stuart lener seg tyngre på et typegalleri i denne gangen, persontegningene får litt bredere kantstreker. Likevel har forfatteren både barmhjertighet og storsinn til felles med Glasgows skytshelgen St. Mungo. Han skriver frem et univers med rike og uforglemmelige personer i Dickens ånd. Dickens skildret datidens sosiale realiteter svøpt i et romantisk melodramatisk lys som stadig inspirerer.

I en tid hvor TV-serier dominerer samtalen, er det egentlig befriende å lese en roman som så uforskammet tar leseren i sin favn med et stort register av underholdningsskapende elementer. Samtidig er Stuart forankret i litterære tradisjoner og har solid politisk nerve. Friheten for homofile og transseksuelle går tilbake i land skremmende nær oss, og i stadig større utstrekning. Bare tenk på at USA, demokratiets vokter, har vedtatt lovgivning for å hindre at barn får vite at det finnes alternativer til heteroseksualitet.

Astrid Fosvold

Astrid Fosvold

Astrid Fosvold er cand. philol. i nordisk litteratur og bokanmelder for Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Anmeldelser