Anmeldelser

Anmeldelse: Livløst om kunsten og døden

Den manglende interessen for tradisjon er slående når Kjetil Røed skriver om kunst og død.

Holbein
Annonse
Annonse

Mer fra: Anmeldelser