Anmeldelser

Anmeldelse: Jostein Gaarders filosofiske strøtanker fungerer stort sett bra

Jostein Gaarder går ikke ordentlig i dybden og siterer seg selv for mye, men sjarmerer og skriver seg likevel i mål med sin siste bok.

Jostein Gaarder

Kun for abonnenter

Annonse
Annonse

Mer fra: Anmeldelser