Anmeldelser

Vev eigen kreftsjukdom saman med kvinnelagnader i Bibelen

Kirsti Hole skriv lyrikk i skjeringspunktet mellom detaljerte skildringar frå ei aggressiv krefthistorie og trusvedkjenning.

Annonse
Annonse

Mer fra: Anmeldelser