Anmeldelser

Kari Veiteberg slår meg ikke som noen utpreget tviler

Sigri Sandberg gir et kompetent og tilgjengelig portrett av Oslo-biskop Kari Veiteberg. Enkelte kritiske spørsmål har dessverre forsvunnet på veien.

Kari Veiteberg hadde aldri noen drøm om å bli biskop. Ingen kan heller mistenke henne for å ha posisjonert seg for oppgaven. Hun valgte å studere, arbeide og ta doktorgrad ved Det teologiske fakultet, noe som tradisjonelt aldri har vært noen gullbillett til bispekollegiet.

Veiteberg har ignorert Jens Bjørneboes bud til unge som vil frem i verden: «Tenk nøye ut hva du bør mene. Det kan bli dyrt å stå alene». Allerede som ung teologistudent og prest stakk hun hodet frem i noen av Den norske kirkes mest betente debatter. Hun valgte å arbeide som bymisjonsprest blant fattige tilreisende, rusavhengige og prostituerte, fremfor å søke lederstillinger eller manøvrere i det kirkepolitiske landskapet.

Når stordabuen likevel ble Oslos første kvinnelige biskop, var det fordi hun ble løftet frem av andre. Det var ikke først og fremst CV-en som ga henne jobben. Folk i byen mente kirken trengte personen Veiteberg.

Veiteberg har ignorert Jens Bjørneboes bud til unge som vil frem i verden.

—  Erik Lunde

Den folkelige gatepresten personifiserte på mange måter de verdiene mange ønsker at skal prege kirken i en ny tid. Og takket være Sigri Sandbergs samtalebok Eg hadde ikkje orka Gud utan Jesus får vi muligheten til å bli bedre kjent med denne personen.

Sympatisk innstilt

Journalist Sigri Sandberg leverer et kompetent og tilgjengelig portrett av Oslo-biskopen. Det er tydelig at hun vet hva hun skal spørre om, og hun evner å lede samtalene inn på kjernespørsmål om kristen tro og folkekirkens plass i et moderne, sekulært og flerreligiøst Norge.

Boken er velskrevet og godt strukturert, og bærer preg av at Sandberg er en erfaren skribent og intervjuer. Det skinner tydelig igjennom at forfatteren er sympatisk innstilt til biskopen, og hennes agenda og tenkning om tro og kirke. Det er ingenting galt i det, men samtidig lurer jeg på om dette kan ha ført til at noen interessante og mer kritiske spørsmål har forblitt ustilte.

Sigri Sandberg

Ingen utpreget tviler

Veitebergs svar veksler fra å være enkle og folkelige, til å være dypt fagteologiske. I det ene øyeblikket snakker hun så mannen i gata henger med, i det neste drar hun økofeministiske teologer opp av hatten. Enkelte ganger er biskopen vag og litt svevende – men heldigvis har Sandberg evnen til å stille og forfølge spørsmålene på nye måter.

Det skinner tydelig igjennom at forfatteren er sympatisk innstilt til biskopen.

—  Erik Lunde

Spørsmål om tro og eksistens besvares gjerne undrende og reflekterende, mens biskopen er mer kategorisk i spørsmål om politikk. Samtidig leser jeg ikke Veiteberg som noen utpreget tviler i verken eksistensielle eller samfunnsmessige spørsmål. Hun fremstår som sterk i troen – og trygg på at det hun mener er rett.

Makt og mindretall

Veiteberg har stått i mange tøffe kamper på vegne av det som lenge var det teologiske mindretallet i kirken. Hun har opplevd flertallets overtramp, som da hun som ung prest med radikale meninger ble en egen sak i menighetsrådet. I samtalen med Sandberg forteller hun at mindretallserfaringen er nyttig når man nå selv representerer makten og er i flertall, og at kirken har et ansvar for at mindretallet blir ivaretatt på en god måte. Men når «visse konservative kristne» blir tema i andre deler av boken, har hun vansker med å holde på denne saklige og respektfulle tonen.

Ingen kan forlange at biskopen skal snu det andre kinnet til etter alt hun har fått – og fortsatt får – imot seg fra de som opplever hennes teologi som en rød klut. Men det hadde vært interessant om Sandberg hadde boret mer i denne spenningen mellom å gi mindretallet en plass, og å fortsette kampen for sin egen agenda.

---

Bok: Sakprosa

Sigri Sandberg

Eg hadde ikkje orka Gud utan Jesus: seks samtalar og eit isbad med biskop Kari Veiteberg

151 sider

Samlaget 2021

Veiteberg

---

Under huden

Sigri Sandberg lykkes med å la oss komme under huden på en av Den norske kirkes mest markante lederskikkelser. Samtidig er det en bok som ikke bare gir leserne svar, men også nye spørsmål.

Enten man er en begeistret tilhenger eller en provosert kritiker av biskopens tanker om tro eller visjoner for folkekirken, vil alle bli litt klokere av å lese Eg hadde ikkje orka Gud uten Jesus.

Les mer om mer disse temaene:

Erik Lunde

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Anmeldelser