Anmeldelser

Anmeldelse: Stor kvalitetsforskjell på de to siste lydbokversjonene av Bibelen

Tro & Mediers podkast-versjon av Det nye testamentet styrer unna alt som smaker av kunst og viser oss dermed hva som er vitsen med kunsten. En sammenligning med Helga Samsets innlesning fra i høst viser forskjellen.

Organisasjonen Tro & Medier presenterer i disse dager sitt nye konsept Bibelen som podkast, i første omgang med Det nye testamentet (NT), og Vårt Land har satt en av sine musikkanmeldere (meg) til å høre på det. Ganske fersk er også Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) sin lydbok-utgave av NT på nynorsk. Den ble lansert i høst.

Som musikk

Muntlig fremføring av tekst har veldig mye til felles med fremføring av musikk. I begge tilfeller handler det om å gi en levende og uttrykksfull fremstilling av noe, uten at utøveren selv kommer i veien med all sin levendegjøring. Utøveren skal åpne teksten eller musikken for lytteren. Da gjelder det at oppmerksomheten ikke blir trukket mot selve stemmen og måten å formidle på, tilsvarende i musikken selve lyden av instrumentet og måten å musisere på. Alt dette må på et vis være gjennomsiktig, slik at innholdet kan strømme lytteren i møte uhindret. Formidlingskunsten må absolutt være der, men samtidig må den være usynlig.

Formidling er jo et fag som kan læres, og som overalt ellers spiller talent en stor rolle, talentet for å levendegjøre og samtidig gjøre seg selv usynlig. Dermed kan også en ustudert person nå veldig langt i sin formidling, og gi oss dype opplevelser. Din mor, for eksempel, med sin søvndyssende stemme. Når fag og talent spiller sammen, som hos formidlere av typen Claes Gill, for å nevne en legende, kan det være duket for magi. I et glimt kan alt bli gjennomsiktig, teksten, formidleren, du selv, verden rundt deg – alt er opplevelsen.

---

To lydbokbibler

Biblen 2011, nynorsk versjon

Innlest av Helga Samset, til salgs som CD og lydfiler

KABB 2020

Bibel 2011

Bibelen på podkast

Innlest av Daniel Sæbjørnsen, tilgjengelig på podkastplattformer

Tro & Medier, 2021

Bibelen på podkast

---

Teksten i fokus?

På markedet finnes det flere lydbokutgaver av Bibelen. Det er flere kortversjoner å velge mellom, og ikke minst har KABB gjort et stort arbeid med sin komplette utgave på bokmål, lest inn av profesjonelle skuespillere. Den nye versjonen av NT på nynorsk, lest av Helga Samset, føyer seg inn i her. Podkast-versjonen til Tro & Medier går i en annen retning og bruker en uskolert oppleser, Daniel Sæbjørnsen. Han leser effektivt og nøytralt. I en artikkel i Vårt Land er det grunngitt med at tekstene selv skal være i fokus, ikke «persongalleriet bak». Jeg regner med at de her sikter til skuespillere med et visst navn, slike som har vært brukt både på KABBs produksjoner og andre Bibel-lydbøker.

Problemet med Sæbjørnsens innlesing er ikke at den mangler ting som kunne ha imponert lytteren, estetiske kvaliteter for eksempel, men at den gjør teksten til en vegg av ord, ugjennomtrengelig

—  Tore Hegdahl, kritiker

Det virker som en naturlig og fin tanke. Alle vil jo at tekstene skal være i fokus, og hvis man lar være å tolke, lar være å formidle, kan man tenke seg at teksten vil fremstå klart og uforstyrret. Men slik er det jo ikke. En sammenligning av disse to versjonene gir oss anledning til å oppleve hva formidling er. Hos en profesjonell som Samset er tempoet merkbart lavere. Hver eneste lyd i ordene er helt nøyaktig uttalt. De fleste setninger har et nøkkelord som blir forsiktig fremhevet. Det er helt enkle ting hun gjør. Hvert ord og hver setning blir sagt med tydelighet og liksom løftet frem for lytteren. Ikke minst bruker hun stillheten, pausene, slik at vi får tid til å ta ordene inn, og til å undre oss.

Sæbjørnsen artikulerer også tydelig, men tempoet er høyt, det er ingen dveling, ingen fremheving av enkelte ord, og ingen stillhet, ingen mellomrom. Alt skuespilleraktig, og i grunnen alle kunstneriske ambisjoner er fraværende her. I stedet får vi en nærmest reporteraktig fremføring av Ny-Testamentet. Trolig er dette også meningen og noe av ideen bak konseptet. I intervjuet ser Sæbjørnsen for seg at folk skal høre på det mens de sitter på bussen eller mens de pumper jern. Et viktig poeng er at innlesningene er gratis for publikum og tilgjengelige på digitale plattformer hvor unge mennesker (der er de igjen!) er hjemmevante.

Det er ikke noe galt i dette. Problemet med Sæbjørnsens innlesing er ikke at den mangler ting som kunne ha imponert lytteren, estetiske kvaliteter for eksempel, men at den gjør teksten til en vegg av ord, ugjennomtrengelig. Stikk imot hensikten får teksten nettopp ikke tale for seg selv. Den får ikke tale i det hele tatt. Ordene stenger for den.

Daniel Sæbjørnsen

«Gåtemateriale»

Helga Samsets versjon er selvsagt skuespilleraktig. Med de kunstneriske grepene sine løfter hun frem skjønnheten i språket. Hun skaper en illusjon av å stå overfor noe stort og i bunn og grunn uforståelig. I et intervju kaller hun da også evangeliene for «gåtemateriale». Som du skjønner er dette milevidt fra Tro & Mediers nye versjon, som er helt fri for undring.

Er man en kunstner som åpner, eller en som står i veien?

—  Tore Hegdahl

Men den viktigste forskjellen mellom de to versjonene, den det kommer an på, er likevel at Samset gjør seg selv og teksten gjennomsiktig. Bildene i teksten lyser opp i det indre. I alle fall i mitt indre. Dette er jo den egentlige kunsteriske arenaen, mottakerens indre. Ikke de grepene kunstnere gjør, og i alle fall ikke det som har å gjøre med hvem som har et navn. Jeg gjentar: Kunsten er å gjøre seg selv gjennomsiktig. Man blir ikke automatisk gjennomsiktig bare ved å styre unna alle kunstneriske virkemidler. Tvert i mot. Straks man begir seg inn i dette, straks man fremfører en tekst for noen, er man jo formidler, er man jo kunster, om man vil eller ei. Og da er spørsmålet, er man en kunstner som åpner, eller en som står i veien? Og hvordan åpner man? Kunsten er overalt, man kommer ikke unna den.

Les mer om mer disse temaene:

Tore Hegdahl

Tore Hegdahl

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Anmeldelser