Anmeldelser

Verdig, velvalgt og kjølig

En god avslutning på årets festival, med en messeliturgi som i seg selv er et eneste stort Te Deum.

Annonse
Annonse

Mer fra: Anmeldelser