– Vi har avslørt flere systemsvakheter, og vil advare beslutningstakerne mot ukritisk bruk av dette verktøyet, sier Svein-Arild Vis.