Hvis man kjører på de smale bygdeveiene gjennom skogen på Toten, dukker et uventet anlegg opp: En embetsmannsgård med mange hus og en park på nesten 30 mål i engelsk landskapsstil.