Kultur

Kan kun løses på departementsnivå, mener NTNU

KIRKEMUSIKK: Opptaket til bachelor i kirkemusikk er fryst ved NTNU. – Det virker som de ønsker å legge ned hele programmet, sier Lena Fischer, som står bak en kampanje med over tre tusen underskrifter.

Tidligere i vår skrev Vårt Land at NTNU fryser sitt tilbud om bachelorutdanning i kirkemusikk fra og med høsten 2024. Studiet står i fare for å bli lagt ned, samtidig som kirkemusikken står overfor en bemanningsproblem.

– Det er jo krise, sier kantor og orgellærer Jon Martin Høie (26).

De kommende årene vil nemlig mange kirker behøve nye organister. I et innlegg i kulturmagasinet Kontekst skriver Creos nestleder Cathrine Nyheim at 200 av 560 organister som er medlem av Creo når pensjonsalder de neste ti årene.

3133 underskrifter

– Jeg har nettopp vært med i en kampanje for å rekruttere kirkemusikere. Så når du tar vekk tilbudet i Trondheim sender det et veldig uheldig signal, sier Jon Martin Høie.

Kantor i Hommelvik menighet Lena Fischer satte i gang en underskriftkampanje da det ble kjent at NTNU fryser studieopptaket. Hun er også masterstudent i kirkemusikk ved NTNU. I helgen leverte hun underskriftskampanjen til avtroppende kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum under Kirkemøtet. Den hadde 3133 underskrifter.

Det er jo krise

—  Jon Martin Høie, kantor i Bragernes kirke

– Vi har bedt kirken om støtte til å finne noen som tar ansvar, sier Fischer.

Ellers er underskriftene blant annet sendt til NTNU, til kulturdepartementet, til statsministerens kontor og til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon. Kampanjen er en reaksjon på at NTNU nå fryser opptaket til bachelorprogrammet i kirkemusikk.

Kirkemusikk - underskrifter til Raaum på Kirkemøtet 2024

– Det virker som de på lang sikt ønsker å legge ned hele programmet. Enten så har man ikke klart å tenke i god nok tid over veien videre, eller så har man ikke hatt lyst til det, mener Fischer.

Kantoren forteller at studentene og professorene har lagt inn en grundig innsats for å rekruttere nye studenter etter at det i høst ble snakk om mulig nedleggelse. Ifølge Fischer var signalet fra NTNU at programmet ville kunne overleve dersom det kom nok søkere.

NTNU peker mot departementene

Leder for NTNU musikk Nora Bilalovic Kulset forteller til Vårt Land at det ikke er bestemt at kirkemusikkprogrammet skal legges ned.

«Vi driver nå en intens politisk innsats på ledernivå - også nasjonalt - for å skaffe øremerkede midler til de statlige kirkemusikkutdanningene i Norge», skriver Kulset i en e-post til Vårt Land.

Hun forteller at saken nå ligger i politiske hender og kun kan løses på departementsnivå. Dermed blir det feil å skulle «ta» NTNU, mener hun.

Nora Bilalovic Kulset er instituttleder ved Institutt for musikk ved NTNU

«Det er nemlig der statlige universitet får sitt oppdrag og sine penger fra. Det er altså press på det politiske nivået hos Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet vi trenger hjelp til. Underskriftene studentene samlet inn er nemlig også sendt dit, som jo er de rette mottakerne», skriver Kulset.

Kulset opplyser at hun har tatt opp saken med preses Olav Fykse Tveit, som igjen skal ha tatt den opp med Barne- og familieminister Kjersti Toppe under kirkemøtet. Fykse Tveit forteller overfor Vårt Land at Toppe ga signaler om at hun ville ta saken videre med Regjeringen.

Det er altså press på det politiske nivået vi trenger hjelp til

—  Nora Bilalovic Kulset, instituttleder ved Institutt for musikk ved NTNU

«Tillit til NTNU»

11. april svarte forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel på et skriftlig spørsmål om saken i Stortinget fra Høyres Tage Pettersen. Hoel forklarte at universitetene har fått føringer om å prioritere tre områder som er særlig underdekket i Norge: helse, IKT og kompetanse for det grønne skiftet.

«Når det gjelder orgel- og kirkemusikk spesifikt, oppfatter jeg at det er behov for kandidater i kirkene, men at det har vært lave søkertall til bachelorprogrammet ved NTNU», lyder det i det skriftlige svaret.

Regjeringen tildeler penger til prosjekter for utvikling av fagskolene her til lands. Her er forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hoel la til at det finnes utdanningstilbud til kirkemusikere flere steder i landet, blant annet ved Norges musikkhøgskole, samt videreutdanning i både Stavanger og Tromsø.

«Jeg har tillit til at NTNU og andre institusjoner med musikkutdanning gjør de nødvendige vurderingene slik at vi samlet sett kan ivareta samfunnsbehovene, blant annet innen orgel- og kirkemusikk», avsluttet Hoel.

NMH overtar søkerne

Alle de fire søkerne ved NTNU fikk beskjed om at de hadde bestått opptaket. Samtidig ble de fortalt at de ikke fikk plass, ettersom at opptaket var fryst. Lena Fischer reagerer på behandlingen av søkerne. Vårt Land har tidligere snakket med søker Nataniel Martin Nikolai Moddy (18), som fortalte at han følte seg lurt av instituttet.

Trondheim er orgelbyen nesten fremfor noen andre

—  Jon Martin Høie, kantor i Bragernes kirke

De fire har fått tilbud om plass på Norges musikkhøgskole (NMH) i stedet.

– Det var én som tok kontakt med oss med en gang. Vi har selv tatt personlig kontakt med de andre, så alle er tatt godt hånd om, sier Otto Christian Odland.

Han er seksjonssjef for dirigering, sang og kirkemusikk ved NMH. Selv om NTNUs opptaksfrys kan føre til at NMH nå får overta flere av studentene, mener han at det er viktig at trondheimstilbudet blir bevart.

– Jeg tenker i utgangspunktet at det er bedre å ha tilbud flere steder i landet. Da vil vi også nå flere søkere, sier Odland.

– Kan det ikke også være positivt dersom dere får et større fagmiljø på NMH?

– Jeg ser absolutt det poenget, og på kort sikt kan kanskje NMH tjene på å bli et større miljø akkurat nå. Men i det lange løp er det viktigere at vi opprettholder muligheten til at flere skal kunne studere. Hvis vi bare tilbyr utdannelse på Musikkhøgskolen vil vi miste ganske mange som potensielt kunne tenkt seg å gå den veien.

I utgangspunktet at det er bedre å ha tilbud flere steder i landet. Da vil vi også nå flere søkere

—  Otto Christian Odland, seksjonssjef for kirkemusikk ved NMH

Trenger NTNU for rekruttering

Foruten NMH og NTNU er det mulig å studere kirkemusikk ved VID i Tromsø og Universitetet i Stavanger (UiS).

Det er viktig for Odland at det jobbes med rekruttering, både fra NMH og andre institusjoner. Allerede er det flere tiltak i gang. NMH arbeider med et talentutviklingsprogram for ungdomsskole- og videregående skoleelever. Over hele landet finnes det unge orgelelever tilknyttet orgelklubber, kulturskoler eller enkeltkirker der en engasjert kantor har påtatt seg ansvaret med skoleringen.

Kantor i Nordreisa Peter Vang holder på å kartlegge tilbudet over det ganske land. Han har en klar beskjed til de som argumenterer for å legge ned studietilbudet i NTNU.

– Ikke kom med økonomiske argumenter, for det er ikke alt som kan måles i kroner i øre, mener Vang.

Å beholde tilbudet i ulike landsdeler tror han er viktig for rekrutteringen. Selv fikk han jobbe som ufaglært organist i Nordreisa mens han studerte kirkemusikk i Tromsø.

– Det passet ikke min livssituasjon å studere i Oslo, så jeg er veldig takknemlig for at det fantes og finnes et tilbud i Tromsø. Hvis alle måtte klumpet seg sammen i Oslo eller Stavanger, så ville det ikke passet for alle.Les mer om mer disse temaene:

Sofie Flydal

Sofie Kristine Flydal

Sofie Kristine Flydal er journalist i Vårt Lands kulturavdeling.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur