Kultur

Vil lokke til seg studenter med ulven

SKJØNNLITTERATUR: Mikroemne om rapgruppen Karpe og gratis bok av Zeshan Shakar er Universitetet i Oslos nye mangfoldstiltak.

Universitetet i Oslo (UiO) vil «lokke nye grupper til HF» gjennom et leseprosjekt med Zeshan Shakars roman De kaller meg ulven fra 2022.

Alle førsteårsstudenter ved Humanistisk fakultet (HF) vil til høsten få utdelt romanen. Samtidig er det til høsten satt opp tre såkalte mikroemner på 2,5 studiepoeng, som vil ha romanen som hovedpensum.

De tre emnene er knyttet til nordisk litteratur, religionsvitenskap og tverrfaglige kjønnsstudier.

– Vi ønsket å fremme leselyst og tilby studentene noe materiale utenom pensum som kan bidra til fellesskap blant dem, sier prodekan ved HF-fakultetet ved Universitetet i Oslo, Gunn Enli.

Karpe er med

I fjor hadde fakultetet en lesesirkel med Jan Grues Hvis jeg faller. Enli forteller at prosjektet hadde god oppslutning, og at særlig forfatterbesøket med Grue var en stor suksess, med fullt hus.

Denne høsten er det nytt at romanprosjektet kobles opp til små emner, der man har noen få bolker med seminarer, før man til slutt leverer en kort semesteroppgave.

Lesesatsingen er et samarbeid med forlaget Gyldendal, som dekker kostnadene for trykking. UiO betaler hun royalty til forfatteren. I fjor ble det trykket opp 1.000 eksemplarer, noe som kostet 19.900 kroner for UiO.

Enli forteller at det i år blir omtrent det samme, muligens med et par hundre eksemplarer ekstra.

I et av emnene skal Shakars bok sammenlignes med rapduoen Karpes låt Bairaf/Fairous og rapartisten Jonas Benyoubs Spor i snøen.

Flere med flerkulturell bakgrunn

Uniforum, som er UiOs nettforum, står det at HF gjennom tilbudet ønsker å lokke til seg nye studentgrupper.

– Det jeg først og fremst tenker på, er de som ikke er våre ordinære bachelorstudenter. Folk som er i jobb, for eksempel lærere, sier Enli.

Mangfold er også et perspektiv her, legger hun til. UiO har fått flere studenter med flerkulturell bakgrunn de siste årene, men Enli ønsker seg enda flere.

Mangfold og inkludering står høyt på agendaen for oss

—  Gunn Enli, dekan ved UiO

– Vi har fått respons fra flere studenter med flerkulturell bakgrunn som ønsker å ta et eller flere av disse emnene nå, sier Enli, som understreker at dette kun er ett prosjekt.

– Mangfold og inkludering står generelt høyt på agendaen for fakultetet, sier hun.

Prodekanen trekker også frem at mange med innvandrerbakgrunn velger såkalte ALI-yrker – advokat, lege og ingeniør. Hun tror humaniora har en mer komplisert jobb med rekruttering, fordi arbeidslivet etter endt utdanning er mer diffust. Da blir også nettverk viktigere når man vurderer studier.

– Det vil naturlig nok være enklere med en som har bakgrunn i øvre middelklasse. De kan tenke at «jeg får meg jobb i forlag, for det gjør fetteren min», sier Enli.

La dem få bok!

Professor i nordisk litteratur og tidligere dekan ved det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen, Jørgen Sejersted, mener det er stort behov for mangfoldsarbeid ved humaniorafakultetene. Vårt Land forteller Sejersted at UiO har gått til innkjøp at over 1.000 eksemplarer av Zeshan Shakars roman.

Sammenhengende fordypningsemner er å foretrekke

—  Jørgen Sejersted, tidligere dekan UiB

– En til alle nye elever ved fakultetet? sier han spørrende, og legger til:

– Det kan hende det er et godt virkemiddel, men vi har ikke tenkt på dette i Bergen.

– Deler dere ikke ut en studiestartbok?

– Det har vi ikke gjort her, nei. Men det er en velvalgt bok, med relevante, kulturelle felles referanser.

Som litteraturforsker støtter han det økte fokuset på skjønnlitteraturen og tenker at å gi bok til folket, er et godt initiativ. Mikroemner er han derimot noe mer skeptisk til.

– Mer sammenhengende fordypningsemner er å foretrekke, det vil jeg si.

Så tenker han litt, og legger til:

– Men at litteratur kan være en måte å få folk interessert, uten at de må investere mye av tiden sin, det kan jo være lurt.

Les mer om mer disse temaene:

Sofie Flydal

Sofie Kristine Flydal

Sofie Kristine Flydal er journalist i Vårt Lands kulturavdeling.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur