Kultur

Høye forventninger til Lubna Jaffery fra ledere på kulturfeltet

KULTURMINISTER: – Kulturlivet ligger nede for telling, mener operasjef i Bergen Eivind Gullberg Jensen. Vårt Land har spurt ulike aktører innenfor kulturfeltet hva de forventer av den nye ministeren.

Onsdag ble det klart at det er Lubna Jaffery (Ap) som tar over for Anette Trettebergstuen som kultur- og likestillingsminister.

– Vi har store forventninger til Lubna Jaffery, sier Eivind Gullberg Jensen.

Han er operasjef i Bergens Nasjonale Opera, og mener Jaffery har god oversikt over de utfordringene som finnes i kulturlivet.

– Akkurat nå ligger kulturlivet nede for telling, mener Gullberg Jensen og trekker frem at det har vært flere kutt i budsjettene de siste årene.

Ønsker økonomisk prioritering

– Vi har blitt frarøvet gaveforsterkningsordningen.

Denne sørget for at private gaver til kulturelle aktører ble supplert med et påslag fra staten, gjennom overskuddsmidler fra Norsk Tipping AS. Ordningen ble avviklet fra 1. januar 2022. Gullberg Jensen mener det interne politiske spillet i regjeringen blir det viktigste og vanskeligste for Jaffery å sjonglere.

– Det er viktig at hun kan posisjonere seg overfor Finansdepartementet og Statsministerens kontor.

Leselyststrategien

Daglig leder for Litteraturhuset i Trondheim, Trond Åm, trekker også frem avviklingen av gaveforsterkningsordningen når han blir spurt om forventninger til Jaffery. Han mener leselyststrategien som har blitt påbegynt av Trettebergstuen, er en viktig erstatter for dette på litteraturfeltet.

Akkurat nå ligger kulturlivet nede for telling

—  Eivind Gullberg Jensen, operasjef for Bergen Nasjonale Opera

– Det er viktig at den ikke blir hengende i lufta, og at det videreføres av den nye kultur- og likestillingsministeren, sier Åm.

«Gjennom arbeidet med en ny leselyststrategi er målet å skape en kultur for lesing hos barn, unge og voksne, slik at lesing blir noe som kan gi glede gjennom hele livet», står det på regjeringens nettsider om arbeidet med en slik strategi.

Pågående prosesser

Lasse Fosshaug er kommunikasjonsrådgiver i Gramart, som er en interesseorganisasjon for norske musikere. Også de har høye forventninger til Jaffery.

– Vi har en del pågående prosesser med Kulturdepartementet som vi håper at ikke stopper opp unødvendig på grunn av et skifte av minister, sier Fosshaug.

Han har et klart forslag til den nye ministerens første arbeidsoppgaver. På dag én ønsker han at Jaffery ser på utvalget som nå utreder det norske musikkfeltet.

– Flere mener at utvalget er mangelfullt. Det er fortsatt mulig å oppnevne noen som kjenner de faktiske pengestrømmene i musikkbransjen.

På dag to ønsker Fosshaug at Jaffery setter seg godt inn i arbeidet med digitalmarkedsdirektivet, som blant annet skal sette rammer for musikeres inntekter gjennom strømmeplattformer. Dette mener han på lang sikt vil kunne bedre økonomiske forhold for artister.

– På dag tre kan vi ta en kaffe, avslutter Fosshaug.

– En som lytter til feltet

– Vi forventer en kulturminister som har satsningsvilje på vegne av de som skaper kunsten, nemlig kunstnerne. En som lytter til feltet, sier Geir Egil Bergjord.

Vi er klar til å reforhandle

—  Geir Egil Bergjord, styreleder i Norske Billedkunstnere

Han er styreleder i Norske Billedkunstnere, som er en fagorganisasjon for kunstnere i Norge, og ser frem til et godt samarbeid med Jaffery. Bergjord trekker frem kunstnermeldingen som Anette Trettebergstuen la frem 9. juni, da hun fremdeles var kultur- og likestillingsminister.

– Vi er klare til å reforhandle utstillingsvederlagsavtalen. Og vi har en klar forventning om en rammeavtale som også befatter utstillingshonorar og produksjonsmidler, sier Bergjord.

Han mener at det på nåværende tidspunkt er for dårlige rammer for kunstnere som stiller ut gjennom statlige institusjoner, der kunstnerne ikke får tilstrekkelig betalt for de arbeidstimene som går til en slik utstilling.

– Kunstnermeldingen er så langt bare ord. Vi forventer handling fra regjeringen som kan sees igjen som tall i neste års statsbudsjett, sier Bergjord.

Vil ha fortsatt fokus på mangfold

Noe av det som har skjedd under Anette Trettebergstuens tid som kulturminister, er at likestilling har blitt trukket inn i departementet. Derfor blir Lubna Jaffery nå kultur- og likestillingsminister, mens Trettebergstuen ble utnevnt som kulturminister da hun først trådte inn i stillingen.

Foreningen Balansekunst, som jobber med bredere mangfold og likestilling på kunstfeltet, mener sammenføyningen ga god mening. Det forteller styreleder Thomas Walle.

– Lubna Jaffery har også jobbet med, og har kompetanse på, det feltet som handler om det bredere likestillings- og mangfoldsperspektivet, sier Walle.

Han mener det har kommet flere gode tiltak for likestilling i kulturlivet de siste årene.

– Det er bred politisk forståelse for at man må jobbe for å sikre lik deltakelse på kulturfeltet, sier Walle.

Dette forventer han at Jaffery også tar med seg inn i arbeidet som ny kultur- og likestillingsminister.

Sofie Flydal

Sofie Kristine Flydal

Sofie Kristine Flydal er journalist i Vårt Lands kulturavdeling.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Kultur