Kultur

– Bibelrevisjonen gjør kristne til «Guds slaver»

SPRÅK: Halvor Nordhaug ber Bibelselskapet snu i siste sekund. Han mener forslaget til ny bibeloversettelse fører til at leserne får en trøblete oppfatning av hva det betyr å være kristen.

I desember skal revisjonen av Bibelen 2011 vedtas. Revisjonen betyr at mange vers i Norges mest brukte bibel blir endret, og blant annet skal, tabloid sagt, slaveriet gjeninnføres. Grepet skjer som følge av ny forskning på oversettelsen av det greske ordet «doulos». Til nå har dette vært oversatt med «tjener». I den reviderte bibelutgaven vil det i hovedsak oversettes med «slave».

Nå ber biskop Halvor Nordhaug Bibelseselskapet snu i siste sekund.

– Grepet som tas i revisjonen gjør kristne til Jesus og Guds slaver. Dette er en ulykke, mener Nordhaug.

– Grip muligheten ved fotball-VM

Endringen skjer etter en større debatt om hvorvidt Bibelen tilslører forekomsten av slaveri. Den ble innledet av forskeren Anders Martinsen, som i dag jobber på Oslomet.

– En gledelig utvikling, er Martinsens kommentar til revisjonen.

Men han har denne beskjeden til kritikerne:

– Mens vi går mot et fotball-VM der stadioner er bygd på moderne slaveri, burde de heller gripe muligheten til å ta opp denne problematiske arven i stedet for å gi seg i kast med misforstått forsøk på å skjerme bibellesere fra tekstens mening.

Anders Martinsen

Fra slave til venn

Hvis forslaget som foreligger blir vedtatt, betyr det at du fra 2024 kommer til å lese blant annet dette i Bibelen:

• Romerbrevet vil åpne med ordene: «Paulus, Kristi Jesu slave, hilser dere (...)» (Rom 1,1)

• Paulus’ brev til Titus vil åpne med «Paulus, Guds slave og Jesu Kristi apostel» (Tit 1,1)

• Matteusevangeliet 24, 45–46 vil få ordlyden: «Hvem er da den tro og kloke slaven som herren har satt over de andre slavene for å gi dem mat i rett tid? Lykkelig er den slaven som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake!».

• Johannes 15, 15 vil klinge «Jeg kaller dere ikke lenger slaver, for slaven vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far».

Tolker inn moderne slaveri

Biskop i Bjørgvin Halvor Nordhaug og prest på Måløy i Nordfjord Mari Saltkjel.

– Dette treffer ikke Jesu forhold til disiplene før de ble hans venner, sier Nordhaug som en kommentar til sistnevnte vers.

Han er ikke uenig i at det i mange tilfeller er riktig å oversette til «slave», men mener antikkens slavebegrep var annerledes enn vår tids slavebegrep.

– I antikken kunne man være slave og likevel ha et anstendig liv selv om man ikke eide sin egen kropp og arbeidskraft, sier Nordhaug, og mener slaveordet i vår tid først og fremst forbindes med nordamerikansk slaveri fra 1700-tallet og oppover.

Han sier det ikke holder å opplyse i en fotnote at antikkens slavebegrep også kan oversettes med tjener, slik Bibelselskapet har signalisert at de vil gjøre:

– Vanlige bibellesere dykker ikke ned i fotnoter, og det er særlig problematisk hvis dette skal leses i et kirkerom, slik som verset fra Matteus, som er en prekentekst. Man kan jo si at det er opp til presten å forklare hva som ligger i ordet. Da sier jeg «lykke til!». Det kommer til å ta en betydelig del av prekentiden å gi en forklaring på det som er et barbarisk ord i mange norske ører. Når Paulus i de to brevene presenterer seg som Jesu Kristi slave, er det for øvrig heller ikke i samsvar med hva han beskriver ellers i brevene, at det å være kristen er å være frigjort, sier Nordhaug.

Vanlige bibellesere dykker ikke ned i fotnoter, og det er særlig problematisk hvis dette skal leses i et kirkerom

—  Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin

---

Bibelrevisjon

  • Bibelselskapets oversettelse er Norges mest leste Bibel.
  • I 2011 kom den nyeste utgaven, etter at Det gamle testamente (GT) hadde blitt nyoversatt og Det nye testamentet (NT) hadde blitt grundig revidert.
  • De siste årene har det vært jobbet med å revidere Bibelen 2011, og i desember skal Bibelseskapets styre vedta den endelige teksten.
  • Flere av de foreslåtte grepene vil forandre bibeltekstene slik man kjenner dem.
  • Onsdag 26. oktober skrev Vårt Land at fortapelsen utgår fra Johannes 3,16, som gjerne kalles «Den lille Bibel».

---

– Gir prestene en jobb

Jorunn Økland, som leder oversettelsesutvalget i Bibelselskapet, sier hun forstår at oversettelsen er «uvant». Likevel mener hun ville være uheldig å bruke «tjener» i bestemte vers for å unngå negative assosiasjoner.

– Da innfører du en distinksjon som ikke finnes på grunnspråket, og ordet vil dermed miste deler av sin metaforiske kraft, sier Økland, og legger til at det er nettopp de vanskelige versene som gir prestene en jobb å gå til:

– Det var en grunn til at man begynte å utdanne prester som kan tolke tekstene i det man begynte å oversette bibelen til språk folk forstod. Det er ikke slik at bibelspråket alltid er selvinnlysende.

2022.10.25 Oslo,  Jorunn Økland avbildet ved Gaustad Sykehus og kirke.

– Slaveri var akseptabelt

Andersen Martinsen mener det å bruke «tjener» vil dekke over at slaveri også i antikken var en brutal affære, og at kirken har brukt bibeltekstene til å forsvare utbytting av mennesker.

– Det er en stor del av kontinuitet mellom antikkens slaveri og kristent slaveri i middelalderen, skriver han i en e-post til Vårt Land, og bemerker at vi i dag vet mer også om slaveri i tidlig kristen tid og senantikken enn det vi gjorde før:

– Saken er at slaveri var til stede i de fleste samfunnslag, og at kirken i middelalderen var slaveeier. Det var ikke omstridt for de første kristne, kirkefedrene og kirken å lese de bibelske tekstene om slaveri. Tvert om. Det nye testamentet ble forstått slik at slaveri var akseptabelt. Dermed ga det legitimitet til slavehold og menneskehandel. Dette var overordnet en brutal institusjon, og protestene mot sadisme og ondskap endret ikke det faktum at kristne og kirken kunne eie mennesker ofte under veldig harde kår.

– Vil ikke vår forståelse av hva det er å være slave skille seg fra hvordan de første kristne og kirkefedrene forsto det?

– Jo, det vil det. Vi forstår slaveri som fullstendig moralsk uakseptabelt. De første kristen og kirkefedrene forstod slaveri som til dels uheldig hvis for eksempel gode kristne ble kidnappet og gjort om til slaver, men de godtok institusjonalisert menneskehandel, harde kår og fysiske avstraffelser.

Det nye testamentet ble forstått slik at slaveri var akseptabelt. Dermed ga det legitimitet til slavehold og menneskehandel.

—  Anders Martinsen, førsteamanuensis ved Oslomet

Ukvalifiserte bibellesere

Bibelselskapet har søkt mulig konsistens i oversettelsen av ulike begreper, men Nordhaug påpeker at det ikke er gjennomgående at «doulos» blir oversatt til slave.

Han har tatt opp saken både med Bibelselskapet og i Bispemøtet.

– Jeg tror også Bibelselskapet ser problemet. Hadde alle hatt den spisskompetansen på antikken som oversettelsesutvalget har, så ville oversettelsen vært helt fin. Men dette skal leses av helt vanlige nordmenn – som i utgangspunktet blir mer og mer ukvalifiserte bibellesere. Så det at man planter en forståelse om at det å være kristen er å være Jesus og Gud sin slave, det er en ulykke, mener Nordhaug.

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur