Kultur

Dobbelsatsing fra Vårt Land

MEDIER: Vårt Land satser på debatt og politikk i to nye TV-programmer. – Det blir en vekselvirkning med det som skjer i avisa, forteller politisk redaktør Berit Aalborg.

– Vi tenker at vi har så mye godt stoff at det også bør ut på nye flater.

Det sier Berit Aalborg, politisk redaktør i Vårt Land. Med de to programmene «Kammerset» og «Verdidebatt» håper og tror hun avisas journalistikk vil kunne nå langt flere. Programmene skal nemlig sendes på TVL, Vårt Lands TV-kanal og Norges mest sette innenfor sitt segment.

– Det blir en vekselvirkning mellom TV-programmene og det som skjer i avisa. Verdidebatten tar opp temaer vi har i våre egne spalter, og bringer dem et hakk videre ved at debattantene får møte hverandre ansikt til ansikt.

Stortingskulissene

«Kammerset» er en politisk program bestående av et Vårt Land-trekløver med inngående kunnskap til norsk politikk: nevnte Berit Aalborg, nyhetsredaktør Lars Inge Staveland og kommentar Emil André Erstad. Programmet, som også gis ut som podkast, kommer annenhver uke og skal diskutere politikken som preger nyhetsbildet.

– Vi har alle tre vært mye på Stortinget og vil ta med lyttere og seere inn på kammerset, for å forstå hva som skjer bak kulissene. Vi vil også ha med gjester som ofte er eller har vært i kulissene. Vår første gjest er Knut Arild Hareide. Han er en av dem som best kan forklare hvordan det er å være Audun Lysbakken nå, som partileder for et lite parti nå forhandler med to regjeringspartier, sier Aalborg.

.

Debattprogrammet «Verdidebatt» kan beskrives som Vårt Lands svar på Dagsnytt 18, men skal ifølge Aalborg gå enda grundigere inn i én eller to debatter. Programmet sendes hver fredag og ledes av Vårt Land-kommentator Sigrid Rege Gårdsvoll.

– Debattene tar utgangspunkt i de store diskusjonene som går i avisa. I vår nisje blir debatt viktigere og viktigere, og vår satsing på debattstoff har hatt gode effekter. Nå vil vi ta det et steg videre og ta noen av de viktigste diskusjonene inn i TV-studio.

---

TVL

  • Norsk, reklamefinansiert TV-kanal som drives av selskapet TV Vårt Land AS.
  • Selskapet ble etablert med seks millioner investeringskroner fra avisa Vårt Land.
  • Bjørn Kristoffer Bore, avisas sjefredaktør, er styreleder i selskapet TV Vårt Land AS, men kanalens og avisas redaksjoner er uavhengige hverandre.
  • Kanalen er Norges største kristne TV-kanal målt i antall seere.

---

Vil vokse med gratisinnhold

TVL ble opprettet av Vårt Land som et eget selskap i fjor, og startet omsider sendinger i april i år. Vårt Land eier kanalen, men det er et organisatorisk skille mellom Vårt Lands redaktører og TVL – som har sin egen ansvarlige redaktør.

Det er Vårt Land som lager de to TV-programmene som nå er lansert.

– Hva er avtalen mellom Vårt Land og TVL?

– Programmene er redaksjonelle produkter fra Vårt Land, mens TVL produserer og distribuerer dem. For oss er det viktig å nå bredere ut med vårt gode redaksjonelle stoff, sier Aalborg, som også så sender spørsmålet videre til sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore som tilfeldigvis strener forbi intervjuet.

– Vi vil nå bredere ut, og ser at TV får en stadig viktigere posisjon. TVL er en god plattform for å spre vår gode journalistikk. I løpet av få uker ble kanalen Norges største kristne TV-kanal. Mange av debattene i våre spalter ender i Dagsnytt 18. Så det er ikke unaturlig at vi starter vårt eget debattprogram, svarer Bore.

Mange av debattene i våre spalter ender i Dagsnytt 18. Så det er ikke unaturlig at vi starter vårt eget debattprogram

—  Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør i Vårt Land

TVL har et studio tilgjengelig, som Vårt Land betaler for å bruke. I tillegg til at Vårt Land betaler TVL for kostnadene ved å bruke studio, får de sende de to Vårt Land-produserte programmene gratis.

– Er det ikke litt pussig å betale TVL for å gi dem gratis innhold?

– Vi lager disse programmene for å nå lenger ut og spre oppmerksomheten om Vårt Land. TVL er tilgjengelig i de fleste norske hjem, så dette er noe vi gjør for å styrke Vårt Land, svarer sjefredaktør Bore.

.
Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen er journalist i Vårt Lands kulturavdeling

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur