Kultur

Mener «gutterom-gate» ikke var årsak til KrFs valgnederlag

VALG 2021: En intern evaluering i KrF peker på Ropstad som syndebukk i valgnederlaget. «Feilspor», mener valgekspert.

Jusprofessor Johan Giertsen driver nettstedet Poll of polls. Her analyserer han og legger sammen partimålinger for å finne antatte valgresultater.

Nå har han skrevet om «Gutterom-gate» på nettsiden, etter at NRK i juli skrev om KrFs egen valgevaluering.

Giertsen avviser KrFs evaluering, der det pekes på pendlerboligskandalen til daværende KrF-leder Kjell Inge Ropstad. 5. september 2021, seks dager før valgdagen, avslørte Aftenposten at Ropstad hadde fått tjent godt på å få pendlerbolig fra Stortinget, ved å på papiret bo hjemme hos mor og far.

‘Gutterom-gate’ som forklaring på nederlaget i 2021 er et feilspor

—  Johan Giertsen, jusprofessor

«Det er ikke mulig å vite sikkert, men det er grunn til å tro at denne saken var en viktig årsak til synkende målinger den siste uken før valget,» står det i rapporten – ifølge NRK.

Etterprøver påstandene

Johan Giertsen kritiserer rapporten på nettsidene sine. Dagen har omtalt saken.

«Verken statskanalen eller medier som viderebrakte NRKs melding om denne KrF-rapporten synes å ha etterprøvd påstanden om at ‘gutterom-gate’ kan ha spilt en (vesentlig) negativ rolle for KrF i valget 2021», skriver han.

Videre ser han på forholdet mellom forhåndsstemmer (avgitt før skandalen) og valgtingsstemmer (avgitt etter skandalen). Dette sammenligner han med tidligere valgår.

«KrFs andel av forhåndsstemmene gikk i retning av et valg under sperren», skriver Giertsen.

KrF er det av stortingspartiene som henter klart lavest fra andre partier

—  Johan Giertsen, jusprofessor

Dermed er det ikke grunnlag for å peke på pendlerboligen som skyld i at KrF havnet under sperregrensen, mener han.

«KrF bør i sin valganalyse i stedet se på partiets styrke og svakhet», ifølge Giertsen.

KrF har andre problemer

Valganalytikeren peker på andre årsaker til KrFs valgnederlag.

«KrF er det av stortingspartiene som henter klart lavest fra andre partier. Dette har i lang tid vært partiets hovedproblem», skriver Giertsen.

Han forklarer at KrFs velgere i stor grad er lojale, men at partiet ikke klarer å hente nok stemmer fra andre partier.

«Det er her KrF må sette inn sin tankekraft hvis partiet skal komme tilbake over fire pst. ‘Gutterom-gate’ som forklaring på nederlaget i 2021 er et feilspor», avslutter Giertsen.

Sofie Flydal

Sofie Kristine Flydal

Sofie Kristine Flydal er tilknyttet Vårt Lands kulturavdeling som journalist.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur