Kultur

– En god kristen leder trenger identitet og trygghet

KLASSIKER: – Det å være leder kan oppleves som et stort press, sier Andreas Hegertun, som er pastor i en av Oslos største menigheter. Han har funnet støtte i jobben gjennom bøkene til Magnus Malm. 

Magnus Malm er i dag en av Nordens mest leste forfattere av bøker om kristent liv og lederskap. Nylig kom han ut med boken Pilegrimskart – med undertittelen Kristen tankegang i et sekulært samfunn – men det er en av tidligere bøker, Fri til å tjene, som Andreas Hegertun, pastor i Filadelfiakirken trekker fram i vår faste bokspalte.

– Allerede da jeg var ung leste jeg hans Veivisere om kristent lederskap. Det er ikke slik at jeg er 100 prosent enig med ham i alt, men jeg prøver å følge med på Malms forfatterskap, forteller Hegertun.

---

Religiøse klassikere

  • I denne spalten ber vi ulike mennesker anbefale religiøs sakprosa og oppbyggelig litteratur, og fortelle hva møtet med disse tekstene har betydd.
  • I dag: Andreas Hegertun, pastor i Filadelfiakirken, om Fri til å tjene av Magnus Malm (2019). Boken er oversatt av Andreas Kristiansen.

---

Erfaringstyngde

Det går en bro fra Veivisere om kristent lederskap, som kom ut i 1991, og Fri til å tjene fra 2019. Begge bøkene handler om dilemmaene som kristne ledere står i, om å kjempe med forventninger, egen selvfølelse og opplevelse av utilstrekkelighet.

Men i løpet av tiden som har gått mellom disse utgivelsene, har forfatteren bistått utallige mennesker som har søkt råd gjennom retreater og åndelig veiledning.

Jeg opplever at det er Malms hjertebudskap som kommer fram.

—  Andreas Hegertun

– Det finnes bøker som har en klarere struktur, og er enda mer spennende skrevet, men denne boken har et dirrende sentrum, i form av Malms klare analyse og sterke kall. Fri til å tjene bygger på 40 år med samtaler. Den er basert på hans lytting, og jeg opplever at det er Malms hjertebudskap som kommer fram, sier Hegertun.

Guds barn

I boken forsøker Malm å gå bak ytre roller og ulike metoder for lederskap, og spør hva som er kjernen i kristent lederskap.

– Det å være leder kan oppleves som et stort press, med forventninger om at man stadig må finne opp det nye, det effektive og det kraftfulle. Men Malm minner om at kirken først og fremst tilhører Gud, og at i den grad man kan kalle seg en pastor eller kristen leder, så er det helt og fullt avhengig av Guds nåde. Vi er aldri noe annet enn Guds barn, konstaterer Hegertun, som mener Malm har gode poeng når han kritiserer at sekulære lederidealer i for stor grad har fått prege kirkene.

– Vi har litt for ukritisk tatt i bruk og lært av sekulære ledelsesmodeller. Dermed prøver vi å gjøre kristendommen og kirker til noe målbart –på samme måte som i en bedrift. Malm kritiserer dessuten hvordan man særlig i karismatiske sammenhenger har lagt vekt på at Gud har gitt mennesker ulike gaver og utrustning. Det er mye bra med dette, men problemet er at fokuset lett vendes mot oss selv, istedenfor mot kallet vårt – som er å følge Jesus, sier Hegertun.

Hode og herre

– Kan det ikke være noe sunt i at kirker henter ideer om ledelse og organisasjon fra helt andre sammenhenger?

– Absolutt. Men for å være en god kristen leder trenger man en grunnleggende identitet og trygghet, og en visshet om at man er elsket uavhengig av resultatene. Det er viktig å huske på at det er Kristus som er kirkens hode og herre, og at resultatene ikke avhenger av meg. Men hvis jeg som leder følger Kristus, og hjelper andre til det samme, så har jeg faktisk gjort jobben min. Hvis spørsmålet derimot er hva jeg har å gi, eller hvilke egenskaper jeg har – da går man fort tom.

Les mer om mer disse temaene:

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur