Kultur

Ikke bare ungdom går solo

MUSIKK: Unge velger bort kor, men er ikke aleine om sololøp, ifølge Ten Sing-veteran Torfinn Wang. – De godt voksne må komme seg inn fra sine løpe- og sykkelturer og hjelpe til i ungdomsarbeidet, sier han.

I over 50 år har Ten Sing vært en merkevare for den kirkelige ungdomsorganisasjonen KFUK-KFUM. Fra starten var det en kirkelig suksess uten sidestykke: 100 kor rundt i landet poppet opp det første året.

Storhetstida var på 1980-tallet, men så snudde det. I 2015 var det 3.449 medlemmer fordelt på 110 grupper. I dag er status 90 grupper og snaue 2.000 medlemmer.

I to reportasjer har Vårt Land møtt unge som heller vil lære å skrive og produsere egne sanger. På Mysen arrangerer menigheten låtskriver-kurs. Folkehøgskoler som Viken, Rønningen og Sunnmøre Kristelige opplever tilstrømming til linjer for låtskriving. Den nyeste satsingen til KFUK-KFUM har ordet forandring i seg. Forandringshuset ble startet opp i 2016, og har nå aktivitet på 12 ulike adresser rundt om i landet. Der går de unge i studio én og én. Samtidig handler det om å skape trygge og åpne fellesskap for unge mennesker.

Bredere tilbud

Espen Kvamen-Amundsen koordinerer musikkarbeidet i KFUK-KFUM.

– Fortsatt er Ten Sing et viktig arbeid som vi bruker mye ressurser på. Samtidig er vårt arbeid blitt bredere. Vi har flere tilbud i dag enn vi hadde i Ten Sings storhetstid. Eldre generasjoner tensingere opplever nok at arbeidet har kommet mer i bakgrunnen, sier han.

Ten sing

Kvamen-Amundsen mener det er vanskelig å finne en enkelt årsak til endringen. Å rekruttere frivillige til å lede ungdomsarbeidet har vist seg vanskeligere.

– Jeg er usikker på om det er Ten Sing det er vanskelig å rekruttere til, eller om det er til kirka, sier han.

Samtidig med en voksende tendens til individualisering, ser han at unge samtidig søker et fellesskap. Han minner om at det også finnes rundt 100 kor for barn og tweens (10–13) der barna involveres i arbeidet. I juni arrangeres en nasjonal Ten Sing-festival. Der var planen å få minimum 300 deltakere, men festivalen arrangeres til tross for at antall påmeldte ikke kom over 250 personer.

Ten Sing

---

Fra Ten Sing til låtskriving

  • I et halvt århundre har Ten Sing vært døra inn til et kreativt musikkfellesskap i kirkelige sammenhenger.
  • Nå opplever flere at ungdommene kommer én og én – for eksempel til kurs i låtskriving.
  • Tidligere saker handler om låtskrivekurs i Mysen menighet, og studioarbeid i Forandringshuset.

---

Ildsjeler

Torfinn Wang jobber med kirkas ungdomsarbeid i Bjørgvin bispedømme. Hele livet har Ten Sing vært hans felt. Som musiker og far til tre låtskrivende artister, kjenner han hele musikklandskapet. Han er glad for at Forandringhuset ønsker å nå nye, ikke-organiserte unge.

– Men hvor mye har man satset på Ten Sing? Har man bare gitt etter for tanken om at det er på vei ut? Vet vi virkelig det? spør han.

Han peker på ildsjelenes betydning. Behovet for slike fellesskap Ten Sing byr på, er han ikke i tvil om.

– En ting er at ungdommene et blitt individualiserte, men jeg opplever også at menigheter kan «bli seg selv nok» mens de er opptatte av å løse sine akutte oppgaver. Kanskje bør de løfte blikket og samarbeide over menighetsgrensene? Ungdomsarbeid er ferskvare, sier han.

Wang

Med det tenker Wang på at Ten Sing-arbeidet må utvikles. Han viser blant annet til at KFUK-KFUM Sogn og Fjordane i juni arrangerer en gaming-leir for 10-17-åringer. Det er en satsing som bygger på det faktum at 86 prosent av barn og unge spiller dataspill.

– Vi må tro på at det er bra for unge å oppleve at troen på Kristus kan være en kraft i livet deres, noe de kanskje må være i et fellesskap for å kunne erfare. De unge trenger mentorer og ildsjeler. 50- og 60-åringene må komme seg inn igjen fra sine løpe- og sykkelturer og hjelpe til med økonomi og tid i ungdomsarbeidet i menighetene. Så kan de også få litt fellesskap på kjøpet, sier Wang.

Unge startet kor

Noen menigheter har valgt å ansette en ungdomsarbeider. En slik profesjonalisering gjør at korarbeidet begrenses av arbeidstidsreguleringer.

– Ungt ansvar, voksent nærvær er vår tanke. Slik skal de unge læres opp til å drive aktiviteten selv, forteller Kvamen-Amundsen.

Ten Sing Bømlo ble startet opp igjen i januar 2011 av seks unge jenter i 8. klasse. Etter dette har antall aktiviteter og medlemmer økt jevnt til dagens 140 deltakere. På Voss samler Refleks Ten Sing 80 unge. Samtidig er flere av korene små fellesskap med 15–20 deltakere. Nylig skrev Vårt Land om ungdomskirka St. Jakob i Bergen. Der er tilstrømmingen av unge voksne så sterk at både øvingslokalet og kirkerommet er blitt for lite.

De 15–20 ungdommene som er med i klubben Bølgen i St. Jakob har ikke det samme plassproblemet. For å rekruttere flere har de nå valgt å satse på et nytt Ten Sing-kor.

Anne Smedsrud Edstrøm (23) er daglig leder for ungdomsarbeidet. Hun forteller at ideen startet i en samtale blant ungdommene. Så langt har klubben vært et sted å være. Nå ønsket de å knytte flere aktiviteter til det.

– Det vi oppdaget var at det de beskrev lignet på et Ten Sing-arbeid. Det er mange måter å forme slikt arbeid på. Det viktige er å kjenne en tilknytning og føle at det er en plass for meg. De unge har vært med på å videreutvikle tanken. Uansett verktøy, må det gå på ungdommenes premisser og ønsker. I dag har vi et ledertreningskurs. Vi må ha flere tilbud der de unge kan utvikle seg. Med et Ten-sing-arbeid får de unge flere muligheter, sier hun.

I vår hadde de en inspirasjonsdag med Ten Sing Norway, og når skoleferien er over setter de i gang.

– Vi har funnet frivillige som kan være med å lede og inspirere med kunnskap på feltene. Vi begynner med å gi konfirmantene valget mellom tre løp: enten Ten Sing, klassisk konfirmant eller KRIK. Alle møtes i noen felles bolker, forteller hun.

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur