Kultur

Studentlederen mener Operaen utnytter unge

FRIVILLIGHET: Norsk studentorganisasjon går hardt ut mot Den Norske Opera og Ballets bruk av frivillige unge. De forsterker klasseskiller, mener studentsjefen.

Den Norske Opera & Ballett bruker gratisarbeid fra unge mennesker for å bedre lykkes med et av sine uttalte mål – nemlig å nå unge mennesker. I 2021 hadde Operaen lønnsutgifter på godt over 500 millioner kroner, men ingen av disse kronene gikk til deres såkalte ungdomsambassadører. Som kompensasjon tilbys de i stedet «en unik arena for nettverksbygging» og gratis inngang på institusjonens arrangementer (med følge).

Dette liker Tuva Todnem Lund svært dårlig. Hun er leder i Norsk studentorganisasjon og mener gratisbruk av unge mennesker ikke er et ukjent fenomen i norsk kulturliv.

– Uavhengig av formål har de færreste unge råd til å jobbe gratis. Jeg er bekymret for at Operaen skaper et klasseskille mellom hvem som kan ta på seg gratis arbeid og ikke.

Lund mener dette får følger inn i arbeidslivet. Jo flere av denne type ordninger som eksisterer, desto større blir presset på å gjøre frivillig arbeid, mener studentlederen.

– Det er allerede en skjevhet i hvem som har muligheten til å bruke tiden sin på frivillige verv.

Nødvendige oppgaver

Operaen har som uttalt mål å nå unge, og programmet Ung i Operaen er et program opprettet nettopp for å tiltrekke seg dem mellom 16 og 30 år. Ifølge Operaens egne sider er arrangementene «sjenerøst støttet» av hovedsamarbeidspartnerne OBOS og DNB.

Operaens ungdomsambassadører er et frivillig program, men det er de utplukkede ambassadørene som planlegger og driver Ung i Operaen-arrangementene, drifter programmets kanaler i sosiale medier og sender ut nyhetsbrev.

På den måten mener Tuva Todnem Lund de frivillige operaentusiastene avlaster den statlige institusjonen med nødvendig arbeid.

– Dette høres ut som arbeidsoppgaver Operaen måtte ha løst uansett, men som de heller har funnet noen til å gjøre gratis. Her utnytter Operaen unge mennesker, og det er de dessverre ikke alene om på kulturfeltet.

Til Vårt Land har formidlingssjef Frida Steenhoff Hov utdypet at de fleste som er med på programmet er «unge folk med mange jern i ilden fra før, enten studenter med deltidsjobb eller folk i full jobb». Den begrunnelsen mener studentlederen faller på sin egen urimelighet.

– Vi vet at studiestøtten ikke strekker til. Det at mange har deltidsjobber og flere jern i ilden er nettopp fordi mange er avhengig av å spe på studiestøtten. Skal det være reelt mulig å kunne bidra frivillig, må det gjøres på andre premisser.

– Ambassadørene er fornøyde med programmet. Skulle de fått lønn, hadde ikke tilbudet blitt det samme, sier Operaen. Er det ikke problematisk om færre får sjansen?

– Hvis man begrunner det med at man ikke har mulighet til å følge, gjør det saken verre. Jeg mener det er problematisk at Operaen ikke har mulighet til å ansette folk for å utføre arbeid de har behov for.

---

Ungdomsambassadører

  • Operaens ungdomsambassadører er et frivillig program som består av 15–20 frivillige mellom 16 og 30 år. De er ansvarlige for Operaens Ung i Operaen-arrangementer, som er et ledd i den statseide institusjonens målsetting om å nå flere unge og som ligger under Operaens formidlingsavdeling.
  • Hver måned samles de unge frivillige til møter hvor de jobber frem prosjektene og får kompetansebygging. De frivillige drifter også flere av Operaens sosiale medier-kanaler rettet mot unge, sender ut nyhetsbrev og fungerer som vertskap ved egne arrangementer.
  • Som frivillige får de ikke betaling for arbeidet. Som kompensasjon får de i stedet «en unik arena for nettverksbygging» og gratis inngang på institusjonens arrangementer (med følge).
  • «Vi forsøker å lage et stadig voksende nettverk av unge ambassadører», forklarte Operaens formidlingssjef til Vårt Land tidligere denne uken.

---

.

Ber de vurdere lønn

Også Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge, er skeptisk til Operaens bruk av frivillige. Organisasjonen er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner.

– Som en offentlig eid kulturinstitusjon synes jeg Operaen skal være veldig varsomme med å bruke frivillige i sitt arbeid. De konkurrerer om arbeidskraft med andre frivillige organisasjoner på kulturfeltet, og har et budsjett de andre bare kan drømme om.

På generell basis advarer Johnsen mot at frivillig arbeid fortrenger de ansatte.

– Det må ikke settes inn frivillighet for å spare på lønnsbudsjettet. Operaen bør vurdere å lønne disse ungdommene som bidrar.

Dersom Operaen vil bruke frivillige, mener frivillighetsgeneralen en langt bedre løsning ville vært å samarbeide med frivillige organisasjoner.

– Én mulig modell er venneforeninger – som styrer seg selv, men samtidig bidrar til å styrke institusjonen. Det finnes masse organisasjoner på kulturfeltet som kunne hatt interesse av å samarbeidet med Operaen.

Forstår ikke kritikken

At ungdomsambassadørene er en erstatning for stillinger som kunne vært utlyst, er Kenneth Fredstie, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Den Norske Opera & Ballett, klar på at ikke er tilfellet.

– Dette er på ingen måte et forsøk å spare lønnskostnader. Her er det et tilbud fra vår side, ved siden av de forestillingene vi allerede arrangerer, og du får billetter og muligheten til å være med på samlinger. Det er mange organisasjoner med offentlig støtte som har frivillighet som en del av sitt konsept.

Ungdomsambassadørene har ansvaret for Ung i Operaen-arrangementene, som avholdes omtrent seks ganger i året. De drifter også Ung i Operaens kanaler i sosiale medier. Fredstie vil likevel ikke gå med på at ambassadørene «gjør en jobb» for Operaen, og mener det er et tolkningsspørsmål om hva som kan beskrives som arbeidsoppgaver.

– Jeg tror kritikken bygger på at dette fremstilles som gratisarbeid og at man tror det er et tydeligere sett av arbeidsoppgaver og forventninger enn det er. Vi har ikke definert dette som arbeid, men som et fritidstilbud uten strenge forpliktelser. Det kan kanskje sammenlignes med et fotballag og en supporterklubb. De har arrangementer og en seksjon på tribunen, men det er ikke et lønnet arbeidsforhold av den grunn.

Det er ikke primært for å tjene penger man melder seg på

—  Frida Steenhoff Hov, formidlingssjef ved Den Norske Opera & Ballett
.

Pengene ingen motivasjon

Mens studentleder Lund mener programmet forsterker klasseforskjeller, understreker Fredstie at intensjonen har vært «å gi et frivillig tilbud til dem som ønsker å benytte seg av våre kunstarter» og anser det som «et positiv bidrag til frivilligheten».

– Hvis det oppleves som at man må være bemidlet for å kunne bruke av sin fritid til å være med, er det synd. Men det er jo en annen diskusjon. Dette foregår på kveldstid og alle som er med får gratis billetter. Hvis folk heller ønsker å bruke fritiden til å jobbe, må de gjerne gjøre det, men da bør man også ta den diskusjonen med musikkfestivaler der man bytter arbeid mot festivalpass, sier han, som gjerne vil gå i dialog med Norsk studentorganisasjon om det er ting Operaen bør gjøre annerledes i sitt tilbud.

Også formidlingssjef Frida Steenhoff Hov er opptatt av at penger ikke skal være motivasjonen for å bli ambassadør for Operaen.

– Det er ikke primært for å tjene penger man melder seg på. Det handler heller om et ønske om å oppleve kunst av høy kvalitet og få være med i en gruppe av likesinnede og bygge nettverk.

Hov understreker at det er full åpenhet omkring rammene for å delta og at «det er anledning til å trekke seg dersom opplegget ikke er som forventet». Hun forteller videre at mulighetene er mange for ambassadørene og at de selv deler seg inn etter interessefelt. Operaen vil ifølge formidlingssjefen bygge opp hver enkelt slik at de får kompetanse og kan «få et positivt forhold til kunstartene opera og ballett livet ut».

Positiv eks-ambassadør

I 2012 var Linn-Aurora Wengen student og del av Operaens tredje kull med ungdomsambassadører.

.

– Jeg hadde en veldig positiv opplevelse som ambassadør, og syntes det var en god kompensasjon. Jeg ble kjent med andre unge med samme interesser, og fikk tilgang til masse forestillinger. Det er en viss pris på kulturtilbud i dette landet, så det tenker jeg har god verdi.

Hennes motivasjon for å søke var muligheten til å «bli kjent med Operaen som institusjon og stifte nye bekjentskaper». Wengen, som i dag er forlagsredaktør i Universitetsforlaget, hadde ingen ambisjoner om å stige i gradene hos institusjonen og anser ikke muligheten til å bygge nettverk som lokkemat.

Hun mener påminnelsen om å være varsomme med bruken av frivillige er betimelig, men sammenligner jobben hun gjorde hos Operaen med frivillige verv hun har hatt i Europeisk Ungdom og ungdomspolitikken.

– Som ung og nysgjerrig er det fint å ha muligheten til å følge opp interessene sine og møte andre likesinnede.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kultur