Kultur

Kritiserer privat drikking i ungdomsorganisasjoner

ALKOHOL: Ingvild Halderaker i IOGT går ut mot såkalte «private» drikkearrangement for ungdomsorganisasjoner: «Bygger opp om en usunn alkoholkultur», skriver hun.

– Jeg reagerer på er at ungdomsorganisasjoner velger å møtes på en arena hvor man ekskluderer mange av medlemmene sine, sier Halderaker, som er politisk rådgiver den rusforebyggende organisasjonen IOTG.

Hun refererer til «orgpils», som er et privat arrangement med lang tradisjon i ungdomsorganisasjonsmiljøet. I et innlegg til Aftenpostens Si;D kritiserer hun arrangementet for å bygge opp om en usunn alkoholkultur, som ekskluderer både mindreårige og andre som er ukomfortable med alkohol.

Det går over til at det blir et negativt forhold til alkohol

—  Ingvild Halderaker, politisk rådgiver i IOTG

«Chugge»-konkurranse

På orgpils kan de inviterte ta med seg alle som er medlem i en ungdomsorganisasjon og over 18 år. Hvem som arrangerer neste gang avgjøres under pilsingen, ifølge invitasjonen på Facebook.

– Måten det velges på er at det er en «chugge»-konkurranse med en fra hver organisasjon. Taperen må organisere neste gang.

I en «chugge»-konkurranse er det om å gjøre for deltakerne å drikke en drikk – som regel øl – fortest mulig. Det er dermed den som drikker tregest, som står igjen som taper. Halderaker mener denne tradisjonen er uheldig.

– Det går over til at det blir et negativt forhold til alkohol.

Skrev feil

Halderaker trekker frem den siste invitasjonen til orgpils der leder i Changemaker Naja Amanda Lynge Møretrø inviterte til et privat Facebook-arrangement. I den opprinnelige beskrivelsen sto det følgende:

«Changemaker inviterer til pilsing, karaoke (!?), dansing og nerding av organisasjonsstruktur og vedtekter for de som liker det. Det blir selvfølgelig også chuggekonkurranse med én representant fra hver organisasjon. Taperen må orge orgpilsen neste gang!»

Etter innlegget til Halderaker ble beskrivelsen endret fra «Changemaker inviterer» til «Vi inviterer». Setningen om «chugge»-konkurranse ble også fjernet. Møretrø beklager og sier at det skjedde en glipp.

– Det er rett og slett jeg som har vært slepphendt og skrevet feil. Det tar jeg kritikk på.

Møretrø legger til at alle av Changemakers arrangementer er alkoholfrie og mener debatten er viktig.

Hun står likevel fast ved at orgpils er et privat arrangement. Mange i organisasjonene har hele sitt sosiale miljø knyttet til disse, og setter pris på slike arrangementer, forteller hun.

– Man har lyst til å ta en pils med vennene sine og bekjente fra andre organisasjoner.

Portrett av Naja Amanda Lynge Møretrø - eller Naja Møretrø - Leder i Changemaker (Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon)

Man har et ansvar for å tenke nytt

—  Ulrikke Torgersen, leder i Grønn Ungdom

– Skille mellom privat og offisielt

Leder i Unge Venstre Ane Breivik mener også at orgpils er en privat arena, som bidrar til det sosiale.

– Realiteten er at man jobber med organisasjonsarbeid hver dag. Da er vennene dine også i organisasjoner. Man må kunne skille mellom det som er offisielle arrangementer og det som er privat.

Hun sier at hun selv satte pris på slike arrangementer da hun flyttet til Oslo grunnet ungdomspolitikken.

– Der hadde jeg et ganske snevert nettverk. At enkeltpersoner tar initiativ der det er en lav terskel for å delta, er viktig.

Hun mener det blir feil å kritisere disse arenaene for å inkludere alkohol.

– Jeg synes ikke det er riktig å peke på orgpils, da dette er et privat arrangement.

Ane Breivik

Etterspør økt bevissthet

Organisasjonene må være bevisste sine roller, mener Inger Lise Hansen, leder i Actis, som er en paraply for organisasjoner som jobber med rusfeltet.

«Private initiativ fra folk som er aktive i organisasjonslivet – og som ønsker å bygge dialog på tvers er fullt forståelig», skriver hun i e-post til Vårt Land:

«Men jeg utfordrer organisasjonene til å ta samtalen om arrangementer i regi av enkeltpersoner som har roller i organisasjonene. De bør bygge aksept for at det er greit å være med på private arrangementer, uten forventning om å måtte drikke alkohol.»

Uheldig fokus

Leder i Grønn Ungdom Ulrikke Torgersen mener det er uheldig hvis alkohol får en for stor plass i ungdomspolitikken og organisasjonskulturen.

– Det er viktig å opprettholde et miljø der dette ikke er fokus. Man har et ansvar for å tenke nytt.

Torgersen mener det er viktig å være veldig tydelig på hva som er et privat arrangement.

– De skillelinjene kan fort bli visket ut.

Ulrikke Torgersen.

I Grønn Ungdom er alle arrangementer i ungdomsorganisasjonen alkoholfrie. Leder Ulrikke Torgersen forteller at dette er for å inkludere alle og unngå ubehagelige situasjoner.

– Det er utrolig viktig at alle møter skal være en trygg arena for alle. Roller og grensesetting er utrolig viktig, og alkohol kan bidra til å svekke rolleforståelsen.

Les mer om mer disse temaene:

Sofie Flydal

Sofie Kristine Flydal

Sofie Kristine Flydal er journalist i Vårt Lands kulturavdeling.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur