Kultur

Oslo tingrett forbyr Harry Potter-konserter

FILMMUSIKK: Warner Brothers vant fram i Oslo tingrett. Nå stanses konsertene med filmmusikken fra Harry Potter.

Star Entertainment forbys midlertidig å gjennomføre konsertene «The Magical Music of Harry Potter – Live in Concert». I tillegg må selskapet betale over en halv million til Warner Brothers i sakskostnader.

Slik konkluderer Oslo tingrett i sin kjennelse i saken mellom underholdningsselskapene Warner Brothers og Star Entertainment.

Harry Potter-konserter

Star er et tysk selskap som holder filmmusikk-konserter over hele Europa. I starten av mars skulle de egentlig holde to konserter i Norge med Harry Potter-tema i henholdsvis Grieghallen og Oslo konserthus. Disse må nå avlyses, etter at Warner Brothers, som har rettighetene til varemerket Harry Potter og den tilhørende filmmusikken, bragte Star Entertainment inn for Oslo tingrett.

– Dette er en viktig sak, som kan få følger for vårt område, uttalte Unni Boretti i Norsk Musikkforlag da Vårt Land omtalte rettsforhandlingene i starten av februar.

Og mens Warner mente at Star hadde brutt både varemerkeloven og åndsverkloven, viste Star til at de i fjor hadde fått tillatelse fra Tono til å gjennomføre lignende konserter i fjor, og at et resultat i Warners favør kunne bli et dødsstøt mot medleyer og coverlåter.

Tar ikke stilling til varemerkeloven

Og det er nettopp på bakgrunn av filmmusikken – og ikke varemerkebruken – at Oslo tingrett nå uttaler seg. I kjennelsen heter det at «Stars gjennomføring av filmkonserten er i strid med Warners enerett til filmmusikken etter åndsverkloven § 3.»

Videre mener retten at en midlertidig forføyning er nødvendig for å avverge en vesentlig skade eller ulempe for Warner.

«Med denne konklusjonen har det ikke vært nødvendig for retten å ta stilling til om Stars markedsføring og gjennomføring av konsertene også er i strid med varemerkeloven eller markedsføringsloven,» heter det i kjennelsen.

En midlertidig forføyning er noe annet enn en endelig rettsavgjørelse, men retten konkluderer med at «Warner mest sannsynlig kan forby Star all framtidig framføring av musikken fra Harry Potter-filmene med hjemmel i åndsverkloven § 3».

Hans Zimmer-konsert kan ryke

I forhandlingene la Star vekt på at de mottok tillatelse fra Tono til å gjennomføre Harry Potter-konserter i november i fjor, men selv om tingretten erkjenner at det finnes uklarhet rundt Tonos praksis, heter det i kjennelsen at en slik uklarhet vanskelig kan gi «brukerne krav på å gjennomføre framtidige arrangementer uten forutgående klarering når det samtidig er klart at rettighetshaver ikke samtykker til arrangementet».

I prossess-skrivet fra Stars advokat heter det at en kjennelse i Warners favør kan gjøre stor skade. Det vil bli vanskelig for Star å gjennomføre også en annen del av Norgesturneen, nemlig konsertrekken «The music of Hans Zimmer & Others».

«Skadene for Star vil følgelig være store mens Warner på vanlig måte vil kunne kreve erstatning fra Star dersom den endelige konklusjonen i hovedsaken skulle bli at Star har opptrådt rettsstridig,» heter det i prosess-skrivet.

– Snylter på Warner

Warner mener derimot at Star har drevet en bevisst og systematisk bruk av Warners «opparbeidede goodwill»:

«Snyltingen på Warners goodwill kan ikke anses som uttrykk for sunn konkurranse (...) En gjennomføring av konsertene vil påføre Warner betydelig skade», heter det i prosess-skrivet fra Warners advokat, Mikkel Lassen Ellingsen, partner i Bryn Aarflot. Han ønsker ikke å kommentere kjennelsen, som fortsatt kan påkjæres.

– Vi er uenig i kjennelsen, og vi holder på å avklare med Star hva de vil gjøre videre, sier advokat i Protector Thomas Hvammen-Nicholson, som forsvarer Star.

– Hvor alvorlig er denne kjennelsen for din klient?

– Hvis den står seg får ikke Star avholdt konsertene i mars 2022, og det er veldig uheldig.

Kjennelsen gjelder forføyningssaken, som er en sakstype som behandles raskt og noe enklere. Senere skal selve hovedsaken opp. Den omfatter også konsertene som er holdt tidligere, der Warner ønsker erstatning og et permanent forbud mot oppsetning av konsertene.

– Det er hovedsaken som til syvende og sist vil bli avgjørende, konstaterer Hvammen-Nicholson.

Lite rettspraksis

Som Vårt Land omtalte forrige uke finnes det per i dag lite rettspraksis når det gjelder forholdet mellom en ren gjengivelse av et originalverk – som ikke krever særskilt samtykke – og en bearbeidelse som gjør det.

– Det paradoksale er at det er greit å gjengi originalverket, men det er ikke greit å lage en bearbeidet versjon. Ifølge loven om opphavsrett må du ha samtykke til begge deler, men problemet oppstår i det Tono automatisk gir samtykke til det første, men ikke til det andre, uttalte professor Ole-Andreas Rognstad ved juridisk fakultet på UiO til Vårt Land.

Les mer om mer disse temaene:

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur