Kultur

Språkrådet har sendt pronomenet hen på høring

KJØNNSNØYTRALT: Språkrådet foreslår at hen skal bli tillatt å bruke i de to offisielle rettskrivningsnormene. De har nå sendt pronomenet på høring.

Bruken av pronomenet hen har vært økende i norske medietekster siden 2014, og det ser ut til at økningen har skutt fart etter 2019, ifølge Språkrådet.

Nå kan det bli en del av offisiell norsk språkbruk.

Språkrådet har denne uken sendt forslag til rettskrivningsendringer på høring. Der foreslår de at hen tas inn i normen i bokmål og nynorsk som kjønnsnøytralt pronomen.

«Vedtaket går ut på å tillate bruk av formen hen i bokmål og nynorsk. Det vil føre til at formen kommer inn i rettskrivningsordbøkene, og det vil regnes som tillatt å bruke formen i tekster fra det offentlige. Vedtaket vil ikke føre til at det blir obligatorisk å bruke hen», foreslår Språkrådet i høringsnotatet.

Ifølge dem har pronomenet hen kommet i bruk i norsk i løpet av de siste 15–20 årene. «I en del akademiske tekster er bruken av hen som kjønnsnøytralt pronomen langt på vei innarbeida praksis i dag, særlig når anonymisering er et poeng», skriver de.

Pronomenet brukes «om personer som ikke identifiserer seg som hun eller han (såkalt kjønnsoverskridende betydning), og som kjønnsnøytralt pronomen i stedet for vedkommende eller han eller hun / hun eller han».

Språkrådet bekreftet forrige måned til Blikk.no at hen skulle på høring. Dersom rettskrivingsforslaget blir vedtatt, kan pronomenet komme inn i ordbøkene allerede i år.

– Jeg regner med at så i tilfelle kan skje på våren eller tidlig høst, sa seksjonssjef i Språkrådet, Daniel Ims.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 25. mars.Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur