Kultur

Disse vil bli eiendomssjef i Den norske kirke

DNK: Én kvinne og 16 menn har søkt på stillingen som sjef for Den norske kirkes kommende eiendomsselskap.

I 2019 ble det bestemt at eiendommer forvaltet av Opplysningsvesenets fond (OVF) med spesiell verdi for Den norske kirke (DNK), skulle overføres.

I alt 158 boliger er nå vedtatt overført til Den norske kirke, og allerede til høsten håper kirka å kunne overta de første eiendommene.

Denne våren oppretter Kirkerådet derfor et eget eiendomsselskap. Det forteller Jan Rune Fagermoen, direktør i Kirkerådets administrasjonsavdeling, til Vårt Land. Når selskapet står på beina, blir eiendomssjefen selskapets direktør og daglige leder.

I utlysningen heter det at «det blir lagt stor vekt på kulturarv og bærekraft i selskapet, og formidling av dette til menigheter, lokalsamfunn og nasjonalt». Selskapet vil bestå av mellom fem og 15 personer.

– Det vil avhenge av hvilke oppgaver de skal forvalte selv og hva de vil kjøpe av tjenester, sier Fagermoen.

---

Her er søkerlista

 • Erik Braun (57), Eiendomssjef
 • Martin Hangaard (48), manager
 • Kamshan Karunaharan (25), driftssjef
 • Mann unntatt offentlighet
 • Runar Berget (51), avdelingsleder
 • Espen Frithjofsen (44), daglig leder/coach
 • Kenneth Johnsen (58), seniorrådgiver
 • Torbjørn Hovland (56), daglig leder/eiendomssjef
 • Mann unntatt offentlighet
 • Audun Bergstrøm (38), daglig leder
 • Per Dag Hole (62), daglig leder.
 • Gjermund Riise Brekke (57), daglig leder
 • Kvinne unntatt offentlighet
 • Stian Odden (44), selvstendig næringsdrivende
 • Mann unntatt offentlighet
 • Torfinn Kirkerud (58), prosjektleder
 • Mann unntatt offentlighet

---

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kultur