Kultur

Yngve Slettholm: – Skeie kan sannsynligvis nekte framtidig bruk av Tenn lys-framføringen

JULEKONSERT: NRK erkjenner at Eyvind Skeie skulle vært spurt før salmen ble framført med store endringer i NRKs julekonsert. Yngve Slettholm mener slike lettvinte endringer skjer altfor ofte.

Under julekonserten med kringkastingsorkesteret som NRK sendte lørdag kveld, framførte bandet 9 grader nord en sterkt endret versjon av Eyvind Skeies adventssalme Tenn lys.

Bandet tok bort de delene av teksten som spiller på den kristne julefortellingen.

Kan bare skje etter avtale

Som Vårt Land har omtalt, reagerer Eyvind Skeie på endringene, og at han ikke ble spurt. Da ville han svart at det ikke var aktuelt å endre salmen.

– På juridisk grunnlag er det klart at man ikke bare kan endre en tekst uten å spørre forfatteren. Skal man endre eller bearbeide et åndsverk, kan det bare skje etter avtale med den som er opphaver, sier Yngve Slettholm.

Han har god kjennskap til opphavsrett som administrerende direktør i Kopinor, og har også bakgrunn som komponist og politiker. Slettholm var statssekretær (KrF) i kultur- og kirkedepartementet da Valgerd Svarstad Haugland (KrF) var statsråd.

– En glipp

På vegne av NRK har orkestersjef i Kringkastingsorkesteret Rolf Lennart Stensø svart i en e-post at det var en feil og glipp at Skeie ikke ble kontaktet, og at han har beklaget dette overfor Skeie.

Slettholm mener at slike lettvinte endringer av åndsverk skjer altfor ofte.

– NRK kan gjerne si at det har skjedd en glipp, men det Skeie sannsynligvis kan gjøre, er å nekte fremtidig bruk av denne teksten og produksjonen. Jeg er opphaver selv. Som komponist jeg har forståelse for at Skeie reagerer, sier Slettholm.

Skulle gi den kristne fortellingen plass

Skeie sier til Vårt Land at da salmen ble laget til NRK Barne-TVs julekalender Portveien 2 på 1980-tallet, hadde han og NRK mange samtaler.

– Vi ble enige om at det var riktig å gi den kristne grunnfortellingen til julen plass, og at det var en kulturforpliktelse i NRK, sier Skeie.

Derfor var det et viktig poeng at salmen Tenn lys skulle leve i rommet mellom det allmenne og kristne.

Misforstått berøringsangst

Slettholm sier at han personlig mener håndteringen av Skeies salme også berører spørsmål om tro og livssyns plass i samfunnet.

---

Tenn lys

  • Teksten til Tenn lys ble originalt skrevet av Eyvind Skeie til julekalenderen til NRKs adventskalender Portveien 2 i 1987. Melodien er laget av Sigvald Tveit.
  • Sangen står i Den norske kirkes salmebok.
  • Salmen har ett vers for hver av de fire søndagene i advent.

---

– Etter mitt skjønn står berøringsangsten for religion i motstrid til det som er anerkjent at vi skal være et livssynsåpent samfunn. Da kan vi ikke fjerne den kristne fortellingen fra julen. Det støtter jeg Skeie i, sier Slettholm.

Skeie mener at mangfold betyr respekt for alle stemmer.

– Da må de få tre frem på sin egen måte, sier Skeie.

Portveien 2, Eyvind Skeie, Sigvald Tveit, Eli Rygg, Jarle Goli, 20.11.1986
Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur