Kultur

Sanger i tingretten: Krever fast ansettelse i Ishavskatedralen

ARBEIDSKONFLIKT: Musiker Harald Bakkeby Moe krever fast ansettelse i Tromsøysund menighet. Menigheten kan måtte ansette et stort antall musikere dersom Moe vinner fram.

Det er i hovedsak to spørsmål retten må ta stilling til:

  1. Er Harald Bakkeby Moe en arbeidstaker eller en oppdragstaker?
  2. Hvis retten svarer at han er å betrakte som en arbeidstaker, er neste spørsmål: Hvor stor er stillingen hans?

Hurtigruten sendte gjester til kirken

Kveldskonsertene i Ishavskatedralen har vært en voksende suksess, helt fram til pandemien satte en stopper for både Hurtigrute- og cruiseturister – og for konsertlivet. Hver kveld den sørgående hurtigruta la til kai i Tromsø, kom turister til kirkekonsert. Til en billett av 790 kroner kunne de se kirken og høre en triokonsert.

12–14 musikere inngår i turnusen som må til for å kunne tilby konserter hver kveld. Sanger Harald Bakkeby Moe er én av musikerne som har vært med lengst på disse konsertene. I 2013 tok menigheten over ansvaret for konsertene, og siden den gang har han som de andre musikerne vært ansatt på ettårskontrakter.

– Vi musikere tar all risikoen, mens menighetsrådet tar all profitten, sa han til Vårt Land i sommer.

I går var han første vitne i rettssaken han har anlagt mot menigheten. I retten sa han at de i overkant av 160 konsertene han holder årlig, utgjør i overkant av full stilling i andre musikksammenhenger.

– Det er trist at vi er blitt behandlet som vi er blitt. Det er jo en drømmejobb for en musiker å ha så mange konserter i et flott lokale med stort publikum, sa han.

---

Dette er saken:

  • Musiker Harald Bakkeby Moe har saksøkt Tromsøysund menighet med krav om fast ansettelse.
  • Han krever også en erstatning tilsvarende mellomlegget mellom åtte års oppdragshonorar og fast lønning, og feriepenger samt pensjonsopptjening.
  • En rettsmekling 24. august førte ikke fram.
  • Saken går for Nord-Troms og Senja tingrett fram til fredag.

---

«Klondyke»-år

Onsdag og torsdag vil begge parter presentere en rekke vitner i saken. Fredag er det sluttprosedyre. Dersom Bakkeby Moe vinner fram, står det flere musikere for tur. Tromsøysund menighet risikerer dermed å få flere ansatte musikere enn de fleste andre menigheter. Så har den også større konsertvirksomhet.

Vi musikere tar all risikoen, mens menighetsrådet tar all profitten

—  Harald Bakkeby Moe

Menighetens inntekter av konsertene har vært brukt som et argument. Menighetens prosessfullmektig Thor Hager Thorkildsen poengterte at tallene som har vært brukt, ikke tar hensyn til utgiftene menigheten har til drift og vedlikehold av kirken.

Han brukte også begrepet «Klondyke» om de to årene 2018 og 2019, da turistene strømmet til Tromsø i et antall byen ikke har sett før. Han påpekte også at det var da pandemien satte stopp for konsertvirksomheten, at kravet fra musikerne ble framsatt.

Mener det er store skiller

LO-advokat Lars Christian Fjeldstad fører saken for Bakkeby Moe. Han pekte på arbeidsmiljøloven som sier at en arbeidstaker er «enhver som utfører arbeid i annens tjeneste». Når menigheten benytter musikeren som en oppdragstaker, mener han det er en omgåelse av loven. Det får følger for de økonomiske krav som er framsatt.

Som følge av feilklassifiseringen som oppdragstaker og ikke arbeidstaker, hevdet han at saksøker har krav på etterbetaling av lønnsytelser, feriepenger og etter-innmelding i menighetens tjenestepensjonsordning.

Menigheten mener Bakkeby Moe ikke har krav om fast ansettelse. Advokat Thorkildsen påpekte at avtalen mellom partene og gjennomføring av oppdragene, viser at det er store skiller fra et ordinært ansettelsesforhold.

Han påpekte også at musikerens honorar ligger betydelig over tariffbestemt lønn, og har innberegnet et frilanstillegg på 36,8 prosent, som skal kompensere for bortfall av blant annet feriepenger. Satsen er anbefalt av kunstnerorganisasjonen Creo.

34 prosent stilling

Store deler av Thorkildsens innlegg handlet likevel om hvor stor stillingsbrøk musikerens arbeid utgjør. Ved blant annet å vise til hvor mange konserter som består av identiske program, mener han stillingen utgjør 34 prosent av en full stilling. Dersom menigheten ikke vinner fram og må ansette musikeren, er denne stillingsstørrelsen deres subsidiære krav.

Første dag ga tingretten et grunnkurs i musikeres tid til konsertforberedelser. Thorkildsen viste blant annet til at kirkelige ansatt får full lønn for første gudstjeneste på julaften og halv lønn for følgende gudstjeneste samme dag. Fjeldstad viste blant annet til avtalene som gjelder for orkestermusikere, og hevdet at Bakkevig Moes arbeid i en trio best kan sammenlignes med kammermusikere.

Fjelstad konkluderte med at 110 konserter vil tilsvare en 70 prosents stilling.

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kultur