Kultur

Fra Mor Teresa til The Beatles – Her er 1900-tallets religiøse ‘influensere’

I boken ‘Die Heilsbringer’ forteller Michael Stausberg, professor ved Universitetet i Bergen, den globale religionshistorien gjennom biografiene til 72 religiøse påvirkningsagenter. Her er de 72 navnene:

Det er et bredt persongalleri som den meget anerkjente religionsviteren Michael Stausberg har plukket i sin bok Die Heilsbringer (C.H. Beck Verlag, 2020). Gjennom biografiene forteller han den globale religionshistorien i moderne tid, og viser at religionsbegrepet er langt mer omfattende enn hva man gjerne tenker.

---

Religionsskaperne

  • I boken Die Heilsbringer (C.H. Beck, 2020) forteller Michael Stausberg den globale religionshistorien i nyere tid ved å peke ut de kvinner og menn som har påvirket vår religionsforståelse.
  • Stausberg er til daglig professor ved Universitetet i Bergen og medlem av Det norske vitenskapsakademiet, og har en forskerkarriere bak seg fra Norge, Sverige og Tyskland.

---

Kjente og ukjente navn

Og mens noen er svært kjente, begynner listen med et navn som kanskje ikke mange kjenner så godt, nemlig Mary Baker Eddy (1821–1910), grunnlegger av bevegelsen Christian Science. Hun hadde selv opplevd alvorlig sykdom, men kom til den konklusjonen at helbredelse bare kunne skje gjennom ånd og tro, noe hun skrev om i sitt hovedverk Science and Health.

Andre er mer allment kjente, som den russiske forfatteren Leo Tolstoj (1828–1910). Han ble utstøtt fra den ortodokse kirke, og drømte om å skape en avfortryllet universalreligion. I en liten tekst om Kristi lære fremstilt for barn, stiller han seg i en lang rekke av mennesker som har tenkt at religiøsitet er uttrykk for en samme grunnleggende sannhet, i det han gir ordet til Kristus, som sier: «Tro ikke at jeg lærer bort noe nytt, jeg lærer det samme som alle vise og hellige menn har lært dere. Jeg lærer bare, at man må oppfylle det de lærte».

Her er resten av listen, sortert kronologisk:

Teosofer og indianerhøvdinger

Helena Petrovna Blavatsky (1831–1891), russisk teosof og forfatter. Mente religionene dypest sett sto for det samme, der både vestlig og østlig religion hadde vokst fram av egyptisk religion.

Henry Steel Olcott (1832–1907), amerikansk journalist, offiser og frimurer. Grunnlegger av teosofisk selskap i USA, og regnes som første europeer som konverterte til buddhismen.

Annie Besant (1847–1933), britisk prestefrue som konverterte til teosofien, og siden ble en forkjemper for indisk uavhengighet.

Solomon Schechter (1847–1915), amerikansk rabbiner og akademiker. Grunnla United Synagoge of America, og ble en arkitekt for konservativ jødedom i USA.

Quanah Parker (ca. 1845–1911), kwahadicomanchenes siste krigshøvding, ble deretter en talsmann for urfolk og bidro til utbredelsen av peyote-seremonier.

Solomon Schechter var arkitekten bak amerikansk konservativ jødedom.

Psykoanalyse og sionisme

Sigmund Freud (1856–1939), grunnla psykoanalysen og teoretiserte religion som en projeksjon av psykiske prosesser og ventil for fortrengte hendelser. Positivt kunne religion holde nevrosene – både de kollektive og de individuelle – i sjakk.

Kang Youwei (1858–1927), kinesisk reformator. Ledet reformbevegelsen i 1898 som kjempet mot vestlig innflytelse, og promoterte konfutsianismen som motmiddel.

Theodor Herzl (1860–1904), jødisk forfatter og journalist som grunnla den sionistiske bevegelsen.

Rudolf Steiner (1861–1925), bygget opp antroposofien, sterkt inspirert av Goethe og Nietzche, som en vei til høyere erkjennelse. Ideene er grunnleggende for både Steinerskolene (waldorff-pedagogikken) og biodynamisk landbruk.

Swami Vivekananda (1863–1902), buddhistmunk som seilte opp som en stjerne i Vesten etter sitt besøk under Verdensreligionenes parlament i 1893. Søkte å kombinere indisk spiritualitet med materiell fremgang, og fikk betydelig politisk innflytelse i India.

Olympiade og en indisk superstjerne

Pierre de Coubertin (1863–1937), grunnlegger av De olympiske leker. Skrev i sine memoarer at sport var for ham «en religion med kirke, dogmer, kult – men fremfor noe en religiøs følelse».

Anagarika Dharmapala (1864–1934), revitaliserte den buddhistiske teravada-skolen. Hadde et sterkt sosialt engasjement, og kjempet for å utbre buddhismen globalt.

Mahatma Gandhi (1869–1948), indisk statsleder og pasifist. Mahatma betyr “stor sjel”. Mente en asketisk livsførsel fremmed åndelig vekst.

William Seymour (1870–1922), afroamerikansk kristen pastor som ledet Azuza street-vekkelsen i 1906, utgangspunktet for pinsebevegelsen.

Daisetz Teitaro Suzuki (1870–1966), japansk lærd og forfatter, som bidro avgjørende til å spre zenbuddhismen.

Pierre de Coubertin er mannen bak OL. Ifølge hans egne ord var den olympiske bevegelsen «1900-tallets religion», en som «kroppsliggjør alle andre religioner».

Magi og Pakistans ‘far’

Aleister Crowley (1875–1947), britisk magiker og poet som ble en foregangsskikkelse innen nypaganisme, satanisme og wicca. Var opptatt av å videreutvikle okkultismen i lys av psykologi, østlig religiøsitet og naturvitenskap.

Carl Gustav Jung (1875–1961), sveitisk psykiater som er opphavsmann til den dybdepsykologiske retningen analytisk psykologi. Bidro sammen med Sigmund Freud til ‘den indre vendingen’ i moderne religiøs idéhistorie.

Muhammad Iqbal (1877–1938), Pakistans nasjonaldikter og ideologiske far.

Martin Buber (1878–1965), jødisk religionsfilosof , kjent for sin dialogiske filosofi, som han formulerte i sitt hovedverk Ich und du fra 1926. Fikk en stor virkningshistorie etter 2. verdenskrig.

Aleister Crowley dyrket magien, og eksperimenterte gjerne med både sex og narkotika. Dette gjorde mange hippier og rockemusikere nysgjerrige.

– Kristendom er ingen religion

Mordecai Kaplan (1881–1983), opprinnelig ortodoks rabbiner, som grunnla den rekonstruksjonistiske jødiske retningen.

Veer Savarkar (1883–1966), leder for Hindu Mahasabha. Myntet ordet ‘hindutva’ i en pamflett med samme navn, og ble slik ideologen bak hindunasjonalisme.

Karl Barth (1886–1968), sveitisk reformert teolog, kjent for sin dialektiske teologi og for å ha vært sjefsarkitekten bak Barmen-erklæringen, den kirkelige kritikken av nasjonalsosialismen fra 1934.

Paul Tillich (1886–1965), tysk-amerikansk protestantisk filosof og teolog. Så all religion som et «ubetinget anliggende», som både er en holdning i mennesket, og noe objektivt eksisterende utenfor mennesket.

Tirumala Krishnamacharya (1888–1989), indisk yogalærer. Regnes som den moderne yogaens far.

Den sveitiske teologen og filosofen Karl Barth sammen med Martin Luther King Jr.og universitetspresten Ernest Gordon i Princeton. Barth avviste at kristendom kunne betegnes som religion. Religion var noe helt annet, hevdet han.

Hitler og en radiostjerne

Adolf Hitler (1889–1945), tysk nazileder og diktator. Anså tilintetgjørelse av jødene som et guddommelig sanksjonert oppdrag, og sin egen rolle som en frelser.

Taixu (1890–1947), kinesisk munk og tenker som ville revitalisere buddhismen.

Aimee Semple McPherson (1890–1944), kristen evangelist som grunnla pinsemenigheten International Church of the Foursquare Gospel, og ble landskjent som radiopastor.

Bhimrao Ambedkar (1891–1956), indisk justisminister og dalit-leder.

J. R. R. Tolkien (1892–1973), britisk forfatter som står bak Ringenes herre-triologien, der han gir kristne grunnfortellinger en ny drakt.

Mao Zedong har etter sin død fått nærmest en guddommelig status i den kinesiske folkerepublikken.

Kulturrevolusjon

Haile Selassie (1892–1975), etiopisk keiser som førte linjene tilbake til kong Salomo og tok tittelen negust nagest - kongenes konge.

Mao Zedong (1893–1976), kinesisk statsmann og leder for det kinesiske kommunistpartiet, startet kulturrevolusjonen, som skulle rydde unna alle gamle tradisjoner, institusjoner og kultur.

Anandamayi Ma (1896–1982), indisk helgen og yogalærer med stor politisk innflytelse. I hennes tilhengerskare var også Indira Gandhi.

Bhaktivedanta Prabhupada (1896–1977), indisk religiøs leder og forfatter som grunnla Hare Krishna-bevegelsen.

Gershom Scholem (1897–1982), isrealsk historiker og religionsforsker. Kjent for sin forskning på og systematisering av den jødiske mystikken kabbalah.

Positiv tenkning

Norman Vincent Peale (1898–1993), amerikansk metodistprest som populariserte ideen ‘positiv tenkning’ gjennom sin bok The Power of Positive Thinking.

C. S. Lewis (1898–1963), britisk kristen forfatter og essayist, særlig kjent for Narnia-bøkene.

Ruhollah Musavi Khomeini (1902–1994), mektig leder for den nye islamske republikkens leder etter revolusjonen i Iran i 1978.

Hasan el-Banna (1906–1949), egyptisk nasjonalistleder og grunnlegger av Det musliimske brorskap.

Sayyid Qutb (1906–1966), egyptisk forfatter og filosof, regnes som islamismens bakmann.

Maharishi Mahesh Yogi var en guru i indisk vedatradisjon som bidro mer enn noen annen til å spre Transcendental meditasjon globalt.

Transcendental meditasjon

Moder Teresa (1910–1997), katolsk ordenssøster som grunnla ‘Barmhjertighetens samaritaner’, et misjonsarbeid i slummen utenfor Calcutta. Fikk Nobels fredspris i 1979 for sitt arbeid for de fattige og syke.

L. Ron Hubbard (1911–1986), amerikansk science fiction-forfatter og grunnlegger av scientologibevegelsen.

Arthur C. Clarke ( 1917–2008), amerikansk forfatter som skrev manuset til Stanley Kubricks film 2001: En romodyssé, og lanserte ideen om å bruke satelitter til å overføre radiosignaler.

Maharishi Mahesh Yogi (1917/18–2008), guru i den indiske veda-tradisjonen, som gjorde transcendental meditasjon til et globalt fenomen.

B. K. S. Iyengar (1918–2014), indisk yogalærer, introduserte ulike hjelpemidler for å gjøre yoga enklere for et vestlig publikum, og grunnla et imperium av yogasentre over hele verden.

Moder Teresa mottok Nobels fredspris i 1979 for sitt arbeid i slummen i Calcutta. I 2016 ble hun helgenkåret.

Ateistenes predikant

Billy Graham (1918–2018), amerikansk evangelikal leder. Samlet millioner under såkalte ‘korstog’, der han forkynte behovet for omvendelse og nytt liv.

Madalyn Murray O’Hair (1919–1995), amerikansk aktivist som kjempet for ateisme og et skille mellom kristendom og stat.

Johannes Paul II (1920–2005), polsk geistlig og en av de lengstsittende pavene i historien. Med stor karisma og bedre muligheter for å reise, markerte han seg internasjonalt på en måte som den katolske verden til da ikke hadde sett.

Sathya Sai Baba (1926–2011), indisk guru og grunnlegger av «Sai-religionen», en universell lære som hevder at de forener det egentlige budskapet i alle religioner.

Thich Nhat Hanh (1926–), vietnamesisk buddhistmunk, kjent for sitt arbeid med fred og dypøkologi.

Den vietnamesiske fredsaktivisten og buddhistmunken Thich Nhat Hanh har bidratt til mindfulnessbølgen.

Jonestown-massakren

Stanley Kubrick (1928–1999), amerikansk filmskaper med jødiske røtter. Lanserer et helt bestemt gudsbegrep – en fraværende, ikke-kommuniserende gud, i sin kjente film 2001: En romodyssé.

Ikeda Daisaku (1928-), japansk buddhistfilosof og aktivist mot atomvåpen.

Martin Luther King (1929–1968), amerikansk baptistpastor og borgerrettighetsforkjemper.

Jim Jones (1931–1978), grunnlegger av Folkets Tempel. Jones og bevegelsen er kjent fra Jonestown-massakren i 1978 da 900 sektmedlemmer døde ved at de drakk, eller ble tvunget til å drikke cyanid.

Bhagwan Shree Rajneesh / Osho (1931–1990), indisk guru og forfatter av selvhjelpslitteratur, kjent som grunnlegger av Osho-bevegelsen, som har vært kjent for seksuell adferd, lovbrudd og interne stridigheter.

Carl Sagan (1934–1996), amerikansk astronom og vitenskapsformidler. Var konsulent for NASA og over gjennomsnittet opptatt av utenomjordisk liv og UFOer. Rådgiver for Stanley Kubrick under arbeidet med 2001: En romodyssé.

14. Dalai Lama (1935-), leder for den tibetanske eksilregjeringen, og vinner av Nobels fredspris i 1989.

Søster Chan Khong (1938-), vietnamesisk buddhistisk nonne, fredsaktivist, som har jobbet tett med Thích Nhất Hạnh.

Mektig musikk

John Lennon (1940–1980), britisk musiker og medlem av The Beatles. Komponerte blant annet hiten «All you need is love», som kan regnes som hippiebevegelsens trosmanifest.

Ringo Starr (1940-), britisk musiker og medlem av The Beatles. Med slageren Choose love fra 2005 plukker han opp et klassisk kristent salmespråk, men har aldri personlig hatt noen interesse for institusjonell religion.

Paul McCartney (1942-), britisk musiker og medlem av The Beatles. I vår tid en talsmann for vegetarianisme som nøkkelen til å redde planeten.

George Harrison (1943–2001), britisk musiker og medlem av The Beatles. Står som en talsmann for en begynnende omveltning i religionsforståelsen, der meditasjon står i sentrum og kirkelig kristendom fremstår uinteressant.

Bob Marley (1945–1981), jamaicansk reggaemusiker som har hyllet rastafaribevegelsen og bruk av cannabis.

Steven Spielbergs skal samarbeide med Netflix. Foto: Chris Pizzello / Invision / AP

Mirakelpredikant og suksessforfatter

Steven Spielberg (1946-), amerikansk filmskaper, står bak flere science fiction-filmer, som indirekte berører religiøs tematikk. Vokste opp i et jødisk hjem, en bakgrunn som inspirerer ham til å skape Schindlers liste.

Paulo Coelho (1947-), brasiliansk forfatter som interesserer seg for religiøs mystikk. Var i sin ungdom sterkt inspirert av Aleister Crowley, befattet seg med satanisme og var medlem av den esoteriske Ordo Templis Orientis.

Reinhard Bonnke (1950–2019), tysk-amerikansk pinsevenn og evangelist. Kjent for sine ‘korstog’, og bidrag til å spre pinsekarismatisk kristendom i afrikanske land.

Benny Hinn (1952-), israelskfødt evangelist og mirakelpredikant som bruker massemediene til å spre et budskap om fremgang og helbredelse ved tro.

Erkeskurken

Ammachi (1953-), indisk åndelig leder som regnes som en ‘klemmende helgen’ av sine følgere.

Shoku Asahara (1955–2018), grunnlegger av den japanske religiøse dommedagssekten Aum Shinrikyo. Ble dømt til døden etter et terrorangrep i 2005.

Osama bin Laden (1957–2011), lederen for den sunnimuslimske organisasjonen al-Qaida, tok på seg ansvaret for en rekke terrorangrep, deriblant angrepet på tvillingtårnene i New York 11. september 2001.

David Koresh (1959–1993), amerikanskfødt leder for kulten Davids gren, en utbrytergruppe av syvendedagsadventistene. Koresh mente at han var den siste profet, og døde i en spektakulær brann i 1993 under den såkalte beleiringen av Waco.

Mirakelpredikanten Benny Hinn har tatt Billy Grahams 'korstog' til et nytt nivå. Her med sin klassiske outfit, en jakke med såkalt "Nehru-krage".

Les mer om mer disse temaene:

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur