Kultur

– Ap prøver å svekke kirkas verdier

OVF: Ap-representanter foreslår at tomtefestere skal få innløse tomtene de har bygget på. KrF ser forslaget som et utspill i OVF-debatten, og hevder Ap prøver «å svekke kirkas verdier».

Fire folkevalgte fra Arbeiderpartiet står bak representforslaget som tirsdag skal opp til debatt i Stortinget. Her tar de til orde for å avvikle tomtefesteloven.

Skulle de få flertall betyr det at blant annet verdiene i kirkefondet OVF, som er en av landets største grunneiere, kan bli splittet opp. Fondets fremtid avgjøres i disse dager av Stortinget, og Jorunn Lossius i KrF mener Ap forsøker å svekke fondet.

– Ap prøver å svekke kirkas verdier, hevder hun.

Sjeldent i andre land

Det er Lene Vågslid, Martin Henriksen, Annette Trettebergstuen og Maria Aasen-Svensrud, alle fra Ap, som har jobbet fram forslaget. De viser til at ordningen med tomtefeste er langt mer uvanlig i andre land enn i Norge.

– De tomtefesteinstitutter som finnes, er ofte rester fra historiske ordninger. I Danmark er derfor bruken av tomtefeste svært begrenset, i Sverige kan man bare inngå festeavtaler med kommuner eller staten, og i Tyskland brukes det i praksis bare til kommunale bygg i byene, argumenterer de fire.

OSLO  20181108.
Anette Trettebergstuen utenfor stortinget ved løvebakken.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

---

Opplysningsvesenets fond

  • Storting og regjering er i ferd med å avgjøre fremtiden til Opplysningsvesenets fond (OVF) som del av «skilsmisseoppgjøret» mellom stat og kirke.
  • En ny lov skal legge grunnlaget for delingen av OVF. I. høringsrunden tidligere i år uttrykket både KA og Kirkerådet frykt for grunnlovsendring. Torsdag forrige uken la Familie- og kulturkomiteen frem sin innstilling om loven.
  • Fondet har røtter tilbake til før reformasjonen, da kirken var en stor jordeier. Det ble grunnlovsfestet i 1821, og rettshistorikerne er uenige om fondet skal regnes som kirkens eller statens eiendom. Fondet har vært gjenstand for politisk diskusjon de siste tre tiårene, og er i debatten blitt kalt for både «1800-tallets oljefond» og «kirkens arvesølv».
  • I dag er OVF en av Norges største grunneiere, med inntekter fra tomteutleie, eiendomsutvikling, småkraft og kapitalforvaltning. Verdien på var i fjor 6,8 mrd kroner. Salgsverdien er antatt å være det dobbelte.

---

Vil avvikle tomtefesteloven

Forslagsstillerne peker på at dagens tomtefestelov er utfordrende for både grunneiere og festere. De sier folk må ha trygghet for den tomten de har bygget sitt hus eller sin hytte på, og tar derfor til orde for å avvikle hele tomtefesteloven. I forslaget skisserer de en gradvis avvikling, som innebærer at nye festeavtaler for bolig og fritidseiendommer forbys, og at vilkårene for innløsning må forenkles så fester kan innløse tomtene «på rettferdige og rimelige betingelser».

De sier det også må utredes hvordan beregningen av tomteverdien kan bli sikrere og mer forutsigbar, «da uenighet om tomteverdi er én av de vanligste konfliktene innenfor tomtefeste per i dag.»

– KrF Kan ikke konkluderer slik de gjør i forhold til OVF. Det vi har foreslått er å avvikle tomtefesteloven, som vi mener har gått ut på dato. Det er heller ikke gjort over natten. Forslaget betyr å sette igang et lovarbeid som er både bredt og tidkrevende, sier Lene Vågslid i Ap,.

– Hvorfor kaller du den utdatert?

– Tomtefesteloven hadde en funksjon en gang, slik at folk ikke skulle stå med lua i hånda. Men tiden har forandret seg, og folk må få anledning til å eie tomtene som huset eller hytta står på. Vi må slutte å flikke på en lov som verken har noen hensikt, og som skaper komplikasjoner både for festere og tomteeiere. Dette er ikke en lov det er mulig å «skape ro rundt» som noen etterspør. Loven i seg selv innbyr til tvister.

Hun sier hun er skuffet over KrF avvisning.

– De var i forbindelse med revisjonen av loven i 2015, men nå ser de ikke behov for å endre noen ting.

Vågslid erkjenner at det neppe blir flertall i dag, men mener det er viktig sak for Ap å løfte.

– Ap har i mange år vært engasjert i tomtefesteloven. Vi har flere hundre tusen festerer i Norge, og mange av dem står i tvister i år etter år. Dette er en ordning som er uverdig, sier hun.

Hvis KrF hevder dette forslaget ikke ivaretar kirkens verdier, så burde de i hvert fall støttet vårt forslag angående OVF

—  Åslaug Sem Jacobsen, Sp

– Manglende respekt

Jorunn Gleditsch Lossius, som er stortingsrepresentant for KrF, ser likevel dette forslaget som en del av OVF-debatten.

– Vi vet jo at OVF har et stort antall festetomter, og Aps forslag vil bety at disse tomtene antakeligvis selges til lavere pris. Det vil tappe fondet, det blir altså mindre penger til istandsetting av kirkene. Det reagerer jeg på. Jeg opplever det som manglende respekt for vår felles kristne kulturarv.

– Når det gjelder OVF, var vel Stortingets intensjon var å bruke midler tilsvarende størrelsen på fondet til dette. Kan man ikke ta utgangspunkt i dagens verdi, og heller finne friske midler et annet sted til kirkebyggene?

– Jo, men fondet i dag er en teoretisk størrelse. Man antar at verdien er et sted mellom 10 og 11 milliarder, så man må forholde seg til den faktiske verdien. Og Aps forslag vil bety at tomtene selges til en lavere pris. Og det vil bety at verdiene i fondet svekkes. Det er en prioritering fra Aps side som jeg ikke er så overrasket over, men som jeg synes signaliserer en manglende respekt.

Mener KrF opptrer inkonsistent

Senterpartiet reagerer på sin side på KrFs retorikk:

– Hvis KrF hevder dette forslaget ikke ivaretar kirkens verdier, så burde de i hvert fall støttet vårt forslag angående OVF, sier Åslaug Sem Jacobsen (Sp).

Familiepolitisk talsperson Åslaug Sem-Jacobsen i Sp vil løfte debatten i eige parti om familiar skal belønnast økonomisk for å få fleire enn to barn. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Hun viser til forslaget fra Sp som ble nedstemt forrige fredag. Dette siktet på å hindre at et fremtidig Storting skal kunne løpe fra avtalen om delingen av fondet mellom Den norske kirke og Staten. Forslaget kom etter intens lobbying fra KA Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon. De ba innstendig om en skriftlig «tilgodelapp» – altså en juridisk bindende avtale – for å sikre intensjonen i Stortingsvedtaket for fremtiden. Senterpartiet la fram et forslag om dette, men uten å få tilslutning fra andre partier.

– Jeg er både overrasket og skuffet over at ikke flere lytter til KA og andre i denne saken. Jeg trodde etter diskusjonene vi hadde hatt rundt OVF-meldingen at det var større enighet om at vi må få på plass gode avtaler og lytte til dem denne saken angår, sier Sem-Jacobsen.

– Komiteen mente at hensynet allerede er ivaretatt. Er du enig?

– Nei, jeg forstår bekymringen til KA. Her er fortsatt ingen ting sikkert, og derfor synes jeg komiteen skulle vært innstilt på å følge føre-vár-prinsippet.

– Forslaget er prematurt

Vårt Land har denne våren skrevet en rekke artikler om Opplysningsvesenets fond, som Stortinget er i ferd med å avgjøre fremtiden til. Om fondet er meningene delte – enkelte kritiserer OVF for å opptre som råkapitalister og fondet har erkjent at de tidvis har slitt med et omdømmeproblem.

Både kommuner, menigheter og privatpersoner har opplevd at det har vært vanskelig å få innløse tomter og fornye kontrakter, til en overkommelig pris.

Det er denne type problematikk som Aps forslag tar sikte på å løse opp i.

Åslaug Sem-Jacobsen erkjenner problematikken, men kaller forslaget prematurt. Jorunn Lossius i KrF sier hun «ikke kjenner kritikken».

Hva gjør Stortinget for å tøyle fondet, Jorunn Lossius?

– Vi skal nå få på plass en lov, og det er ikke vår oppgave å tøyle fondet. Det vi er opptatt av, er å få dette på plass, fordi det også er et viktig grep i forhold til å frigjøre midler til istandsetting av de gamle flotte kirkene våre.

– Men kritikken er jo velkjent. Er det ikke med bismak at midlene kanaliseres til dette formålet?

– Nei, vi har ikke noen bismak. Vi er glade for at vi får avgjort dette, og at verdiene som staten overtar skal tilfalle kirkene, og at dette nå vil komme i tillegg til de prioriteringene vi har gjort i ordinære statsbudsjett og det ansvaret kommunene har.

– Hva var grunnen til at KrF ikke støttet Sps forslag?

– Vår vurdering var at dette hensynet allerede var godt ivaretatt.

– Sp mener dette ikke stemmer, og at kirken nå går en usikker fremtid i møte. Hva sier dere til det?

– Det synet deler vi ikke.

Ikke som andre grunneiere

Ap-forslaget har ikke støtte fra andre SV, og vil derfor ikke bli vedtatt. Men Sem-Jacobsen mener det er grunn til å på sikt se på OVFs festetomter.

– Mange av dem er bortfestet til kommuner, som ønsker å innløse dem, og vi må lytte til kommunene. Men dette er det nødvendig å ta en mer ordentlig runde på.

– Er det grunn til å tenke annerledes på OVF enn andre grunneiere?

– Ja, det er det. OVFs eiendomsportefølje har oppstått av mange ulike og historiske grunner. Ofte har dette vært gaver, og vi må se at de har gitt verdier til kirken har gjort det av en grunn. Så man må ikke skalte og valte med disse verdiene uten å ha respekt for både kirkens status og årsakene til at kirken har fått disse midlene i sin tid, sier Sem-Jacobsen.

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur