Kultur

Biskop vil droppe «Den lille bibel»

Bibelens mest kjente vers kan gi en uheldig ramme for en gravferd, mener flere prester. Biskop Kari Veiteberg mener det er på tide å endre kirkens gravferdsliturgi.

Da forfatter og eks-prinsessegemal Ari Behn ble bisatt fra Oslo domkirke i fjor fulgte mange nordmenn med på begravelsen via skjerm. Men de færreste la trolig la merke til at biskop Kari Veiteberg unnlot å lese Joh, 3,16, et av Bibelens mest kjente vers.

Ifølge Den norske kirkes gravferdsrituale skal dette tekststedet leses i starten av seremonien. Men mange prester har i det stille valgte å boikotte dette punktet i liturgien – de mener det er uheldig å snakke om å gå fortapt i begynnelsen av en begravelse.

Nå tar Oslobiskop Veiteberg til orde for å endre liturgien. Men kollega Halvor Nordhaug i Bjørgvin er helt uenig, og ber prestene holder seg til boka.

– Skaper uheldig ramme for seremonien

Johannes 3,16 er kjent som «Den lille bibel», og er et vers mange har pugget på skolen eller søndagsskolen. Teksten går slik:

«For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Det er ordene om «å tro på ham» og «gå fortapt» som ikke klinger godt.

Det forklarer prest og forsker Ingeborg Sommer, som står bak prosjektet «I avdødes ånd». Prosjektet avdekket et stille opprør blant prestene, et som har pågått helt siden den nye gravferdsliturgien ble innført i 2002.

Ingeborg Sommer, sokneprest i Skøyen menighet, forbereder seg til en bisettelse i Vestre Gravlund kapell.

Her ble et tilfeldig utvalgt prester intervjuet, og det viste seg at ingen av dem pleide å bruke Joh. 3,16. Det gjør heller ikke Sommer selv, som til daglig er prest i Skøyen i Oslo.

– Jeg tror prester tenker litt forskjellig om dette. Noen mener at vi ikke kan begynne med 'private' ordninger, mens andre mener at dette bibelverset, kan skape en uheldig ramme for seremonien, slik at de pårørende oppfatter at dette skal handle om frelse og fortapelse, sier Sommer.

Nordhaug: – Det fungerer godt

Hun utdyper:

– Når vi leser bibelverset fra Joh 3,16 løsrevet i en gravferd, får det en annen betydning enn i den sammenhengen det står ellers i Bibelen. Her i Norge er det allmenn oppfatning om at det finnes ulik grad av tro, og vi må ta på alvor at mange føler selv at troen de har er litt for liten – selv om kanskje ikke så mange prester tenker på det på akkurat den måten, sier Sommer.

Biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin synes det er galt av prestene å droppe Johannes 3,16.

– Jeg mener det er et bibelord som fungerer godt der det står. Både fordi det kanskje er det eneste bibelordet som alle har hørt og har et forhold til. Og fordi det sier noe om Guds vei til frelse. Det nevner også fortapelsens mulighet, men det er vanskelig å komme utenom at dette er del av det kristne budskapet i møte med døden. Når det er sagt: Joh. 3,16 er jo først og fremst et ord om Guds vilje til frelse, sier Nordhaug.

LES OGSÅ: Skyldes maset om 'You raise me up' i bryllup, at nordmenn mangler kulturell oppdragelse? spør kirkemusiker

Dårlig dramaturgi

Kari Veiteberg er biskop i Oslo. Hun har også bakgrunn fra teatervitenskap, og avla sin doktorgrad i teologi med avhandlingen Kunsten å fremføre en gudstjeneste. Hun mener det både handler om teologi og dramaturgi at Joh. 3,16 ikke passer på dette stedet i gravferdsliturgien.

– Det må være en logisk rekkefølge på ting i gravferden. I starten av en gravferd skal vi forsøke å samle oss. Joh. 3,16 er et tettpakket vers, og del av en lengre samtale mellom Jesus og Nikodemus. Det hører bedre hjemme i forbindelse med skriftlesningene, når vi tydelig sier at «La oss høre hva Guds ord sier», mener Veiteberg.

Bispemøtet i Den norske kirke. 

Kari Veiteberg, biskop av Oslo

– Hva tror du folk hører når det leses?

– Noen hører det som et ledd som stenger ute. Andre hører det som et ledd som inviterer inn. Jeg synes jo det er fantastiske ord om Guds kjærlighetserklæring til verden. Men det betyr ikke at det kommuniserer ut i starten av en begravelse.

Hun bemerker at ulike Bibelord har ulike sjangre.

– Like etter inngangsordene leses det riktignok også bibeltekster, i form av en inngangbønn. Men disse er fra Salmenes bok, og er skrevet nettopp som bønner. Joh 3,16 er en annen sjanger. Dette er et såkalt løftesord, og det fortjener en pause både før og etter at det ble lest, sier hun.

LES OGSÅ: Utøya fikk nordmenn til å velge livssynsåpne begravelser

Veiteberg vil ha 'solid håndverk'

Veiteberg understreker at hun ikke er kategorisk imot å ta med skriftstedet, men vil se an sammenhengen. Derfor tar hun til orde for at verset ikke lenger blir et obligatorisk ledd, slik som det er i dag.

– Dette handler om at vi må gjøre et godt og solid håndverk som prester. I dag er det i større grad enn før mulighet for å bruke vårt pastorale skjønn, og å se at ulike dødsfall og omstendigheter krever litt ulike ord av oss. Å lede en gravferdsseremoni, er et slags komposisjonsarbeid. Ja, vi har fått disse ritualene for å være tro mot dem. Men kanskje er tiden moden for at dette «må-leddet» bør endres. Her må Kirken stole på klokskapen i presteskapet, sier hun, og legger til at det er i så fall ikke blir første gang at ritualene endres på bakgrunn av praksis.

– Da min forgjenger, Gunnar Stålsett, forrettet i kronprinsbryllupet, snudde han på rekkefølgen i ritualet, og dette førte til endring.

Ber kollegaen holde seg til vedtaket

Det var etter initiativ fra Bispemøtet at Joh 3,16 kom inn i gravferdsliturgien, som ble vedtatt i 2002 av Kirkemøtet.

– Jeg synes både biskoper og prester skal holde seg til de ordningene som er vedtatt av Kirkemøtet, sier biskop Nordhaug, og har dette å si til argumentet om dramaturgi:

– Det er en vurdering jeg ikke deler.

– Hvis det kom opp en debatt om å endre dette? Hva ville du stemt for da?

– Jeg blir gjerne med på en samtale om en ny gravferdsliturgi, men jeg ser ikke helt behovet. Da må vi uansett se på helheten. Kirkemøtet driver ikke og gjør vedtak om enkeltledd.

(Saken fortsetter under bildet) 

Trondheim 27.03.2019
Kirkemøte i Trondheim 2019. Gudstjeneste i Nidarosdomen etterfulgt av åpning av kirkemøtet på Scandic Nidelven. Halvor Nordhaug, biskop Bjørgvin.
FOTO: JOAKIM S. ENGER

– Utdannes til skjønn

Prestene utdannes både til å se verdien av liturgien som et fellesspråk og å utøve skjønn, sier Fredrik Saxegaard som er praktikumsleder på MF.

Han sier han er sterkt i tvil om hva han selv ville gjort som prest i akkurat denne saken:

– Hvis det var en lang tradisjon, ville jeg tenkt at det var mer problematisk å droppe dette. Jeg har forståelse for at mange synes dette blir ladet. Dette korte verset rammer inn begravelsen både frelseshistorisk og kristologisk, på et tidspunkt i gravferden der jeg tenker en nådehilsen og å sette ord på hva som samler oss er en mer heldig inngang, sier han.

LES OGSÅ: Ber begravelsesbyråene snakke mer positivt om kirken

---

Johannes 3,16

  • Johannes 3,16 er et vers i Johannesevangeliet i Det nye testamentet i Bibelen.
  • Verset blir også kalt «Den lille Bibel», fordi det oppsummerer sentrale tanker i kristendommen.
  • Teksten går slik:
  • «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

---

Les mer om mer disse temaene:

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur