Kultur

Budsjettet truer pilegrimssentre

Nasjonalt Pilegrimssenter ba om 11,5 millioner. Regjeringen foreslår én million. Gleden over endelig å være nevnt i statsbudsjettet, overskygges av beløpet.

– Det er et nasjonalt senter, og derfor må staten bidra med sin andel., sier Bergens ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) som i september stod for åpningen av kystpilegrimssenteret i Bergen. Hun er omringet av direktør for Bymuseet i Bergen, Marianne L. Nielsen (t.v.), medlemmer av Bjørgvin handverkslag og ungdomspilegrimer fra SunnivaSeglas.

– Vi frykter bråstopp dersom staten ikke blir med, sa Hans Morten Løvrød, leder av Nasjonalt Pilegrimssenter, til Vårt Land i september. Da ble et nytt kystpilegrimssenter prøveåpnet i Bergen. Også i Selje i Stad kommune er et senter åpnet på prøve.

Nå frykter sentrene for den videre driften. Fylke, kommune, kirke og frivillige er tungt inne, og for fylke og kommune er det en forutsetning for støtten at staten kommer tungt inn.

– Halv seier

Regjeringen foreslår å øke den samlede bevilgningen med én million kroner. Det er drøye ti millioner mindre enn Nasjonalt Pilegrimssenter hadde bedt om. Bare i Bergen trenger de fem millioner for å kunne trygge driften neste år.

Hans Morten Løvørd kaller likevel budsjettforslaget «en halv seier».

– Fortsatt er det et betydelig gap, men vår langtidsplan er nevnt, og det er vi glade for. Det er store regioner som er involvert, og nå må vi jobbe for å få øket beløpet, sier Løvrød.

Han viser til at de involverte møtes allerede om to uker.

Sentralt tiltak

Langtidsplanen er å sikre driften på fire kystsentre og etablere et nytt senter i Sarpsborg og få senteret på Stiklestad med i nettet av pilegrimssentrene. Til de seks sentrene er behovet en og en halv million til hver. I forslaget til statsbudsjett heter det at formålet med tilskuddet er å stimulere pilegrimsarbeidets fire arbeidsområder: miljø, næring, kirke og kultur.

– Bevilgningen på posten foreslås økt med 1 million kroner for å legge til rette for dette arbeidet, står det i budsjettforslaget.

Jon Askeland (Sp) er fylkesordfører i Vestland. Hans kommentar er entydig.

– Når staten inviterer til dans, er det rimelig at de tar sin rettmessige del. Det skjer ikke her. Den summen som ligger inne i statsbudsjettet er for liten til at fylkeskommunen kan dekke inn gapet, sier Askeland.

– Det er et nasjonalt ansvar og derfor må staten bidra

Ordfører i Bergen Marte Mjøs Persen (Ap) sier det var en klar forutsetning for kommunens satsing at staten bidrar.

– Det er et nasjonalt senter, og derfor må staten bidra med sin andel. Dette er altfor lite. Senteret er en viktig del av hele leden som jeg mener er et viktig kulturtilbud langs kysten vår, som setter fokus på historien og er et aktuelt tilbud til både seilere og vandrere, sier ordføreren.

– Hva kan konsekvensene bli?

– Nå håper jeg på budsjettforhandlingene i Stortinget og forventer at det blir fremmet som et krav i den sammenheng, svarer Marte Mjøs Persen.

Glede og skuffelse

Kulturrådgiver Sofie Grung Moe i Bjørgvin bispedømme gir også uttrykk for en kombinert glede og skuffelse.

– Glede over å være nevnt, skuffelse over den økonomiske satsingen. Vi trenger fem millioner. Både Vestland fylke og Berg og Stad kommuner har strukket seg langt for å sikre prøvedrift ut året, sier hun og frykter det vil sitte langt inne for Stad og Bergen å videreføre en bevilgning uten et sterkere statlig engasjement.

Grung Moe understreker også det sterke, frivillige engasjementet som ligger bak.

Har to hatter

Ordfører Alfred Bjørlo i Stad kommune kaller det også en halv seier at kystpilegrimsleia er inne i statsbudsjettet.

– Jeg velger å glede meg over at kulturminister Abid Raja har lagt inn en reell styrking av pilegrimsarbeidet ved å legge kystpilegrimsleia på toppen av den øvrige pilegrimssatsingen, sier Venstre-politikeren.

– Likevel er vi tydelig på at bevilgningen må opp til det målet som ligger i langtidsplanen. Jeg vil jobbe for å få dette inn i budsjettforhandlingene i Stortinget, sier ordføreren, når han har tatt av seg Venstre-hatten.

– Uansett er det første steget tatt, det er ofte det vanskeligste.

LES MER OM KULTURBUDSJETTET:

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur