Kultur

Geelmuyden får krass kritikk fra kunder

Flere på kundelista til PR-byrået Geelmuyden Kiese reagerer sterkt på Hans Geelmuydens kommentarer i debatten om manglende mangfold i PR-bransjen.

Hans Geelmuyden, sjef i PR-byrået Geelmuyden Kiese (GK), sine uttalelser om at «kebabnorsk ikke er godt nok i GK» i debatten om hvor hvit og mangfoldsfattig PR-bransjen er, har vekket sterke reaksjoner. Det samme har hans beskrivelse av meningsmotstander Umar Ashraf som en «autoritær ekstremist» som han i en Facebook-kommentar også ba lære seg vestlige verdier.

Geelmuyden selv har sagt at han står for alt han har sagt, men beklager to kommentarer.

Flere på PR-byråets kundeliste er svært kritiske til toppsjefens utspill. Ingen Vårt Land har snakket med har tatt til orde for å avslutte kundeforholdet, men flere beskriver at tilliten er svekket og har bedt om å diskutere dette med GK.

Blant dem er alkovettorganisasjonen Av-og-til. Generalsekretær Randi Hagen Eriksrud synes det er problematisk at Geelmuyden omtaler nordmenn med minoritetsbakgrunn på denne måten.

– Vi reagerer både på ordene han bruker og den stereotype generaliseringen det bidrar til, sier Eriksrud.

Hun bemerker at den siste tidens hendelser har tydeliggjort at dette er en type debatt der man bør gå inn med respekt for folks erfaringer.

– Geelmuydens uttalelser har ikke bidratt til dette, mener hun.

– Påvirker det deres tillit til GK?

– Vi samarbeider med flere dyktige ansatte i Geelmuyden Kiese. Vi har et godt samarbeid om å forhindre skadelige alkoholbruk i samfunnet, men synes denne saken er så alvorlig at vi har bedt om at debatten og utspillene blir tema på et evalueringsmøte vi har med GK i ettermiddag, forteller Eriksrud.

– Utgått på dato

En rekke offentlige virksomheter står også oppført på GKs kundeliste, blant annet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

– Vi tar sterk avstand fra uttalelsene til Hans Geelmuyden. Vi er overrasket over at en som jobber med kommunikasjon kommer med denne typen utsagn, og det svekker vår tillit til ham som ekspert på strategisk kommunikasjon, skriver Bufdir-direktør Mari Trommald i en epost til Vårt Land.

Oslo 20200506. 
Direktør i Bufdir (Barne-, ungdoms- og familieetaten) Mari Trommald,
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Trommald forteller at Bufdir jobber aktivt mot rasisme og for inkludering av alle, og at hun derfor forventer mer av lederen i en toneangivende samarbeidspartner som Geelmuyden Kiese.

– Vi har større forventninger til våre samarbeidspartnere enn det vi har sett fra Hans Geelmuyden i denne saken.

Også Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi, er kritisk. IMDI står oppført på PR-byråets kundeliste, men har ikke noe kundeforhold til GK i dag, forteller hun.

– Uttalelsene til Hans Geelmuyden er så gått ut på dato at det ikke er verdt å kommentere engang. Dette er vel heller ikke det beste innsalget jeg har sett når det gjelder nivået på strategisk kommunikasjon, mener Rieber-Mohn.

Statsbudsjettet 2016. Administrasjonsdirektør. Jan Rune Fagermoen

– Spiller på holdninger vi tar avstand fra

Også Den norske kirke har betalt for kommunikasjonshjelp fra Geelmuyden Kiese. Jan Rune Fagermoen, fungerende direktør i Kirkerådet, reagerer sterkt på PR-guruens ordbruk.

– Vi tar avstand fra den stigmatiserende språkbruken som Hans Geelmuyden leverte og de holdningene det representerer. Det ser jeg mange av hans ansatte også gjør.

Fagermoen bemerker at Den norske kirke har hatt et godt samarbeid med ansatte i Geelmuyden Kiese, men mener samtidig den siste tidens utspill påvirker deres tillit til «Hans Geelmuyden og hans likesinnedes vurderingsevne og holdninger».

– Vi er opptatt av å si klart ifra at Hans Geelmuydens uttalelser på ingen måte representerer Den norske kirkes holdninger. Vårens rasismedebatt viser at svært mange medmennesker utsettes for diskriminering og rasisme, og Hans Geelmuydens språkbruk spiller på holdninger vi tar avstand fra, sier Dnk-direktøren.

– Den type uttalelser Hans Geelmuyden har kommet med, er uakseptabelt og ikke forenelig med våre verdier. Vi har samarbeidet med GK i mange år og er naturligvis i dialog med dem om dette, forteller Helene Løken i IKEA.

I dialog med GK

Også IKEA er å finne på kundelista. Kommunikasjonssjef Helene Løken mener mangfold og inkludering er rotfestet i møbelbedriftens verdier, og reagerer derfor på GK-sjefens måte å snakke på.

– Den type uttalelser Hans Geelmuyden har kommet med, er uakseptabelt og ikke forenelig med våre verdier. Vi har samarbeidet med GK i mange år og er naturligvis i dialog med dem om dette, forteller Løken.

Kristine Meek, direktør for kommunikasjon, rådgivning og analyse i Medietilsynet, forteller at de har vært i kontakt med Geelmuyden Kiese på bakgrunn av sjefens uttalelser.

– Vi har sagt at Medietilsynet synes det er ugreit å bruke begreper som «kebabnorsk» ved omtale av kompetansen til personer med minoritetsbakgrunn, forteller hun.

Meek er likevel glad for at ansatte i Geelmuyden Kieses i et samlet Facebook-innlegg har sagt at Hans Geelmuyden med hell kunne formulert seg klokere og annerledes, og at Geelmuyden selv også har beklaget to av sine kommentarer.

– Vi har en god dialog med Geelmuyden Kiese og er fornøyd med de tjenestene de leverer til oss. Vi er opptatt av dialog og å snakke sammen, som vi har gjort i dette tilfellet, avslutter Meek.

Geelmuyden vil reetablere tillit

Hans Geelmuyden synes ikke det er rart at flere på kundelista reagerer.

– Jeg forstår at flere tar avstand fra to av kommentarene mine, og det har jeg også gjort selv. Jeg har beklaget dem, og gjør det gjerne på nytt, sier GK-sjefen.

Oslo  20120928.
Hans Geelmuyden hjemme med bilder av hans stabbur. 
Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Han har vært i dialog med flere kunder de siste dagene, og skjønner at dette har svekket tilliten hos enkelte.

– Da må jeg reetablere tilliten. Jeg er i tillitsbransjen, så selv om det kommer til å ta tid, vet jeg dette lar seg gjøre gjennom hardt arbeid.

Hans Geelmuyden mener at sinnet blant mange i debatten er berettiget, og skjønner at hans utspill bidro til å gjøre debattklimaet enda dårligere. Slik han ser det, er diskriminering og segregering mer vanlig i Norge enn vi liker å tro.

– Hvis jeg hadde sendt ut 200 jobbsøknader og ikke blitt kalt inn til ett intervju, eller hvis jeg hadde blitt systematisk stoppet av politiet på gata, eller i tollen, da hadde jeg også blitt berettiget forbannet. Slik vil vi ikke ha det i Norge. Dette er kjernen i problemet, sier Geelmuyden.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur