Kultur

Bruken av kristne meditasjons-apper har økt under koronapandemien

Kristne meditasjons- og bønneapper kan gi ro og føre til livsmestring i krisetider. Men hva skiller kristen meditasjon fra et allment behov for å roe nervene når det røyner på?

Kristne meditasjons-apper går fra å gi motiverende oppfordringer til å be mer, til å fortelle oss hvordan vi kan roe ned, melder Christianity Today. Verden er i krise, og mange opplever på den ene siden økt stressnivå, angst og uro, og på den andre siden at de har mer tid. Begge deler er faktorer som kan gjøre meditasjons-apper på telefonen attraktive, noe som merkes også i Norge.

Helsefare selger

Øyvind Borgsø står bak den norske appen «Kristen meditasjon», og opplever at dette stemmer. I mars var appen betydelig mer i bruk enn i fjor på samme tid og hadde dessuten langt flere nedlastninger.

Borgsø, som har vært tilknyttet Areopagos og retreatstedet Lia Gård, viser til at mange har omfavnet digital formidling på flere felt under pandemien og at det er mulig å se appens vekst i sammenheng med dette.

– Det er flere som ser gudstjenester på nett nå, enn som går i kirka til vanlig. Dessuten er media gode på å selge bekymring. Helsefare selger. Appen jeg har laget, har et sikte mot bekymringsløshet og å dempe stress, sammen med kommunikasjon med Gud, og det hjelper.

– Hva gjør det til en kristen meditasjonsform?

– I min optikk er intensjon og retning vesentlig: kristen meditasjon retter seg mot samvær med Gud. Jeg kan godt bruke metoder som ligner det vi bruker i sekulære sammenhenger, men formålet er ikke teknikken i seg selv, men samværet med Gud.

LES OGSÅ: – Psykologi erstatter kristendommen som det moderne menneskets verdens­anskuelse

– Fordi vi lever mer hektiske liv, og prøver å skvise inn så mye som mulig, har mange behov for hjelp til å sove, tenke klart og å puste, sier Astrid Valen-Utvik, rådgiver innen sosiale medier.
Astrid Valen-Utvik, rådgiver innen sosiale medier

Mental veiledning

Astrid Valen-Utvik, rådgiver innen sosiale medier, tror den siste tidens økning i bruken av meditasjonsapper er naturlig av to grunner.

– Hele verden er i en spesiell situasjon, og mange trenger å ta vare på seg selv med en pust i bakken. Det andre elementet er at mange er hjemme og har mer tid. Jeg tror det går hånd i hånd: vi trenger det mer, men har også mer tid til det.

Samtidig bemerker Valen-Utvik at mange hadde behov for å roe ned også før koronakrisen, og trekker frem populære apper som Calm og Headspace.

– Fordi vi lever mer hektiske liv, og prøver å skvise inn så mye som mulig, har mange behov for hjelp til å sove, tenke klart og å puste, sier hun.

Selv om sosiale medier-rådgiveren påpeker at telefonen i seg selv er grunnen til at mange trenger å meditere, er telefonen også veien til meditasjon for mange.

– Telefonen kan også være en mental veileder. Disse appene er gode på dette. Du får ikke andre varslinger mens de er i bruk, men i stedet personlig veiledning gjennom meditasjonen.

Emma Villmann pleide å bruke Pray as you go da hun tok kollektiv trafikk, men i jungelen av tilgjengelige digitale tjenester, som andakter og gudstjenester, har hun glemt appen den siste tiden.
Emma Villmann brukte appen Pray as you go på kollektivtrafikk. 

Bønn i farta

En app som har vært mye brukt i Norge, er Pray as you go. Det er en meditativ app – men utviklet for folk på farten, noe som kanskje ikke gjør den spesielt koronavennlig.

– Tidligere brukte jeg kollektiv trafikk, og det var da jeg brukte denne appen, sier Emma Villmann.

31-åringen holder på med en doktorgrad i kriminologi i Finland.

– Nå har det blitt en overflod av tilgjengelige tjenester: andakter, bibeltimer – hver eneste menighet legger ut ulikt materiale, noe som gjør at jeg ikke engang har tenkt på å bruke appen. Jeg vil heller ta del i det som skjer i min egen menighet.

Antagelig er ikke Villmann den eneste som opplever at den nye hverdagen ikke bare åpner opp nye muligheter for bønn og meditasjon, men også omkalfaltrer de rutinene man hadde for dette.

– Travelheten er et tveegget sverd når det kommer til meditasjon. På den ene siden skaper den et behov for å finne ro, men samtidig undertrykker den dette behovet slik at vi ofte ikke blir det bevisst.

Det sier Tore Laugerud. Han er prest i Areopagos og har lang erfaring med kristen meditasjon. Han bruker ikke meditasjons-apper selv, men forteller at de i Areopagos også opplever økt interesse for det digitale tilbudet de har for å delta i sentrerende bønn.

LES OGSÅ: Tidligere Oslo-biskop Ole Christian Kvarme forteller om møtet med kristen meditasjon

Livsmestring

– Hva er forskjellen på kristen og sekulær, eventuelt østlig meditasjon?

– Hva er motivasjonen for å meditere? Uten at jeg kan vise til noen undersøkelser, så er det antatt at den vestlige meditasjonsbølgen i vår tid henger sammen med hektiske liv og mye stress, sier Laugerud.

– Det har et terapeutisk sikte som handler mye om livsmestring. Det er en erkjennelse av at vi lever travle, kompliserte liv. Kanskje er det også en reaksjon på vår tids materialisme, og at det indre landskapet har vært understimulert.

Laugerud tror imidlertid reaksjonen mot materialismen var sterkere da meditasjonsbølgen slo inn over vesten på slutten av 60-tallet. På det tidspunktet så man en større grad av protest mot vestlige verdier, og meditasjonen hadde en tydeligere åndelig dimensjon.

– Så kan vi diskutere om dette med livsmestring er religiøst relevant eller ikke. Religion har alltid hatt innslag av livsmening og livsmestring – men dimensjonen av det siste har blitt veldig sterk. Noen har kalt kulturen vår for «den terapeutiske kultur» – og dette påvirker selvsagt også kirken.

– Appen jeg har laget, har et sikte mot bekymringsløshet og å dempe stress, sammen med kommunikasjon med Gud, og det hjelper, sier Øyvind Borgsø, skaperen av appen Kristen meditasjon.
– Appen jeg har laget, har et sikte mot bekymringsløshet og å dempe stress, sammen med kommunikasjon med Gud, og det hjelper, sier Øyvind Borgsø, skaperen av appen Kristen meditasjon.

Tid og anledning

– Koronaviruset gjør at folk har mer tid og at folk har mer angst, påvirker det hvor attraktivt kristen meditasjon er?

– Jeg tror ikke nødvendigvis dette er noe man griper til ut fra angst, da kommer det urgamle nødropet: Herre, hjelp! Dette at mange nå søker meditasjon tror jeg har mer å gjøre med at folk har bedre tid. Dette er en tid for ettertanke, men også en tid for å finne noe nytt å gjøre. Man er sultefôret på impulser utenfra og kanskje har man hatt lyst å prøve meditasjon lenge, og endelig fått anledning.

Laugerud tror også mange kan oppleve en indre drivkraft til å be og meditere når dagene blir mindre travle. Det skjer noe på innsiden når det blir stille på overflaten, mener han.

LES OGSÅ: «Meditasjon er en vei til sitt sanne selv»

Relasjonell motivasjon

Når det kommer til hva som skiller kristen meditasjon fra andre meditasjonspraksiser, viser Laugerud til karmelittmunken og forfatteren Wilfred Stinissen. Han sammenligner meditasjonen med en reise. Du reiser på samme måte, og til samme sted som alle andre som mediterer. Men i kristen meditasjon reiser du sammen med din elskede, mens du i en sekulær sammenheng reiser alene.

– Vi får kanskje de samme terapeutiske effektene, men i kristen meditasjon er det ikke disse vi søker i seg selv. Jeg vil ikke dømme noen for hvilke motivasjon de har for å gå inn i meditasjonen, men langsomt og forsiktig vil jeg allikevel få formidlet at åpenhet og kravløshet er de viktigste forutsetningene for meditasjon i kristen tradisjon. Vår motivasjon er relasjonell. Det handler om å søke Gud, ikke for det han gir, men for å være hos ham og finne oss selv i Gud, eller Kristus, om du vil.

---

Fakta:

---

---

Kristne meditasjonsapper

  • Det siste tiåret har en rekke meditasjons og mindfullness-apper kommet på markedet, også kristne.
  • Noen av de største kristne appene i denne kategorien internasjonalt er Abide, Pray, One Minute Pause, Soultime, Soulspace og Pray as you go.
  • Appen Kristen meditasjon har over 50 bibelmeditasjoner tilgjengelig, på alt fra ett til 30 minutters lengde. Tjenesten er gratis og reklamefri.

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur