Kultur

– Uaktuelt for oss

Kjell Ingolf Ropstad er kritisk til utredning av aktiv dødshjelp.

I slutten av august skrev Vårt Land om Human-Etisk Forbunds beslutning om å ta initiativ til en politisk utredning knyttet til aktiv dødshjelp. Med det ønsker de å løfte en debatt preget av «følelsesladde personlige historier» og «skyttergravsretorikk», til en kunnskapsbasert diskusjon.

LES OGSÅ: KrF møter massiv sekulær motvind

Første skritt

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er kritisk til en slik utredning.

– Jeg vil advare sterkt mot dette forslaget. Det er en kjent måte å jobbe på der en først bare vil ha en utredning, og så er man på vei mot legalisering. Dette beveger seg i en bestemt retning, og jeg frykter sterk at en utredning bare vil være et første skritt på veien mot å innføre aktiv dødshjelp.

– Flertallet i befolkningen er for aktiv dødshjelp. Betyr ikke det noe?

– Jeg mener at det er viktig at man har etiske refleksjoner rundt det, og det er vi som politikere som må ta det. Det er ikke gitt at et flertall skal styre politikken vi skal ha. Det er uaktuelt at man skal begynne en utredning av aktiv dødshjelp med oss i regjering.

LES OGSÅ: – KrF vil måtte legge om til en bredere profil for å klare seg

Statsråden mener man heller burde legge vekt på livshjelp, et argument tilhengere av aktiv dødshjelp ofte mener ikke står i et motsetningsforhold til dødshjelp.

– Jeg mener vi heller burde se på hvordan man kan bedre lindrende behandling. Vi må sikre god behandling så eldre ikke har det vondt, og da vil man ikke trenge aktiv dødshjelp. Om det er noe vi trenger mer kunnskap om, er det hvordan man kan legge til rette for at folk i sistefase av livet kan ha det best mulig, sier Ropstad.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur