Kultur

Små kommuner med tungt kirkeansvar

Luster er én av kommunene med flest kirker per innbygger. Én million kroner i året er ekstrabevilget til ti kirker. Tre kirker får først. Sju må vente.

Egentlig er det tolv kirker i Luster, men de to mest kjente er eid av Fortidsminneforeningen. Siden denne saken handler om offentlig ansvar for vedlikehold, holder vi klenodiene utenfor.

Kommunalt løft

Sist i mai kom håndverkere fra Lom til Luster for å sjekke tilstanden i tre av kirkene: Fortun, Nes og Dale. Av dem er Dale kirke den mest unike. Kirken er fra 1200-tallet. Inntil 2018 var årsbudsjettet til vedlikehold på en kvart million kroner. Etter at ordfører Ivar Kvalen (Sp) hadde gått i bresjen for en økning, har fellesrådet nå en million kroner i året de neste fire årene. Etter flere år med innsparinger på kommunale budsjetter, er dette et løft selv for en kraftkommune som Luster. Ordføreren betegner kommunens økonomi som grei sammenlignet med mange.

– Men den kunne vært bedre. Vi har styrt oss godt, sier Kvalen.

LES OGSÅ: Millionverdier til kirken

Husbukk

– Hvor langt når dere med en million i året?

– Ennå vet vi ikke hvor mye av pengene som trenges bare i Dale kirke. Det er en stor sum vi får, men den holder ikke. Vi har et etterslep på mellom ti og femten millioner kroner i løse tall, sier kirkeverge Morten Rørstadbotten.

Før håndverkerne fra firmaet Stokk og stein har sagt sitt, vet han at Nes kirke er angrepet av husbukk eller lignende. Det er lekkasje ved koppertaket rundt tårnet på Fortun, og Dale kirke trenger takarbeid og mer generelt vedlikehold, frykter kirkevergen. Kommuneøkonomien har vært bedre før og tillot da et vedlikehold på én kirke per år.

LES OGSÅ: Nasjonalarven slår sprekker

– Det hadde vært fint med rikelig med penger til ordentlig vedlikehold. Det blir billigere på lang sikt, sier han.

River ikke

Å legge ned kirker er det ingen som snakker høyt om i Luster. Heller ikke i andre kommuner vi har spurt. Ordføreren forventer at staten tar ansvar.

– Jeg har ment staten i mye større grad burde bidra til å finansiere vedlikehold. Opplysningsvesenets fond forvalter store verdier etter salg av kirkelige eiendommer, mens kommunene ble sittende igjen med vedlikeholdet, konstaterer Kvalen.

– Hva tenker du om framtida for kirkestrukturen?

– Det er ikke kommunen, men Fellesrådet som bestemmer. Det er ikke en enkel sak. For å betjene den kirkelige aktiviteten hadde vi bestemt klart oss med færre kirker, kanskje med tre. Men hver kirke ligger inne på kirkegårder som er i bruk. Det gjør det vanskelig å se for seg en alternativ bruk av byggene. Det er også knyttet sterke følelser til hvert kirkebygg, sier Kvalen.

En god start

Jenny Følling (Sp) er fylkesordfører i Sogn og Fjordane. I fjor tok hun opp tilstanden ved fylkets sju steinkirker i et brev til Stortinget. Hun mente steg måtte tas for å «sikre dei store kulturhistoriske verdiane som steinkyrkjene frå mellomalderen representerer».

LES OGSÅ: Ministeren vil sikre kirkene

I tillegg til Dale kyrkje i Luster har fylket disse middelalderkirkene i stein: Vereide kyrkje i Gloppen, Kvamsøy kyrkje i Balestrand, Hove kyrkje i Vik, Vangen kyrkje i Aurland, Leikanger kyrkje i Leikanger og Kinn kyrkje i Flora kommune.

Følling sier seg glad for de ekstra 20 millionene til istandsetting og brannsikring i revidert nasjonalbudsjett.

– Stavkirkeprogrammet ga et løft. Jeg håper de ekstra midlene er starten på en tilsvarende satsing på et steinkirkeprogram. Staten bidro med to millioner til Kinn der kommunen har satt av 16,7 millioner. Dette kan ikke kommunene klarer aleine, derfor er et statlig program en god ide. Bare slik får vi tatt på den viktige kulturarven.

Med regjeringens framlegging av stortingsmelding om eierskapet til Opplysningsvesenets fond fredag, kan det se ut til å gå riktig vei.

– Samtidig som staten skal bruke store summer på å sette i stand kirkebygg, vil kommunenes lovgitte ansvar for kirkebyggene ligge fast. Jeg ser frem til god dialog med kommunene om hvordan vi i samarbeid kan sikre kulturarv over hele landet for fremtidige generasjoner, sier tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i den forbindelse.

Bestemors hus

Føllling mener en god, kommunal forankring er viktig.

– At Flora kommune har satt av 16,7 millioner viser et ikke ubetydelig kommunalt engasjement, sier hun.

Kinn kyrkje ligger på øya Kinn utenfor Florø. Den regnes blant de best bevarte middelalderkirkene. Nå er kirka stengt, og altertavle, orgel og annet inventar er dekket til. Kirka kan i beste fall åpne igjen i løpet av neste år. Da er all fuktighet tørket ut og den ødeleggende sementen erstattet med kalkmørtel i alle fuger.

Kvinnherad kommune har 12 kirker og vel 13.000 innbyggere. Kirkeverge Erlingur Nielsson kaller kirkene smykker som er med på å løfte bygdene, men påpeker at det krever mye å holde dem ved like.

– Å arve ei slik kirke, er som å arve huset etter bestemor. Det har mange verdier, men kan ikke brukes så lett nå til dags, sa Nilsson på en kirkebyggkonferanse i Etne i fjor.

Smykkene

Etne kommune har seks kirker og 4.000 innbyggere. Stødle kirke er fra 1160 og ligger på historisk grunn der Erling Skakke holdt hus. Den yngste kirka, Etne kirke, er bygd 953 år seinere. Ordfører Siri Klokkerstuen sier de er heldige som har ansvaret for en nasjonal arv – tre av kirkene er verneverdige Gjerde, Grindheim og Stødle.

– De ligger der som noen smykker og er noe av de største kulturminner vi har. Vi har ingen god økonomi, og har prioritert brannsikring. Riksantikvaren oppfordret til å søke støtte til brannsikring. Vi fikk ikke fordi vi lå nærmere brannstasjonen enn andre. Det var en kjempeskuffelse. Vi klarer ikke dette aleine. Vi forvalter det på vegne av nasjonen, og bør få en ordning der staten tar ansvar, sier Klokkerstuen.

Ikke ille

Stokk og stein har snart rapporten klar. Det ser ikke svart ut. Tømrer (og sauebonde) Ulf Ryen gir både Fortun og Dale kirke karakteren godkjent. Han vet at Dale kirke er fredet, men skjønner ikke at det ikke kan settes opp takrenner.

– Steinkirka er i god stand, men kalkmørtelen går i oppløsning på grunn av fukt, sier Ryen og mener det kan løses med takrenner.

Våpenhuset har pill råtne sviller fordi terrenget har fall mot veggene. Fortun kirke er i god stand bortsett fra noe lekkasje i tårnet.

– Nes kirke haster mest. At grunnmuren siger kan man se innvendig der bærebjelken i galleriet står i en bue. På utsiden er muren pusset med sement oppå vannbrettet. Det gjør at vannet renner rett i muren med frostprengning til følge. Det må stanses først, sier Ryen.

I tårnet har stripet borebille spist av treverket. Om det angrepet er aktivt, er det enda mer påkrevet med rask innsats.

---

Luster kommune

  • Kommune i Sogn og Fjordane
  • 5.200 innbyggere
  • 12 kirker: Fet kyrkje, Joranger kyrkje, Gaupne kyrkje, Hafslo kyrkje, Jostedal kyrkje, Nes kyrkje, Solvorn kyrkje, Veitastrond kapell, Dale kyrkje, Fortun kyrkje, Gaupne gamle kyrkje og Urnes stavkyrkje

---

Les mer om mer disse temaene:

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur