Kultur

Bestemors kamp fortsetter

I dag avdukes statuen av politikeren og aktivisten Elsa Laula Renberg. – Fortsatt må vi kjempe mot statsmakten, sier barnebarnet Albert Jåma.

En statue av den samiske Elsa Laula Renberg (1877–1931) avdukes i Mosjøen onsdag. Noen sier det er verdens første statue av en samisk kvinne, andre at det er den første i Sapmi. Det som uansett er et faktum er at Renberg kan kalles kvinnen bak den samiske nasjonaldagen. Det henger sammen med at hun stiftet den første sameforeningen og inviterte til det store, samepolitiske møtet holdt i Trondheim i 1917, der åpningsdatoen 6. februar er valgt til nasjonaldag.

Stolte

Barnebarna Elsa Lifjell og Albert Jåma er begge glade for at mormoren blir hedret for sin unike innsats. I dag deltar de begge i nasjonaldagsfeiringen og avduking av statuen av mormor.

– Hun stiftet kvinneforeningen Brurskanken fordi hun ville ha med alle kvinner. Hun hadde et brennende ønske om å samle alle samer ute fra tanken om at alene klarer vi ingenting, men sammen er vi sterke. Det gjelder vel ennå, sier Elsa Lifjell som bor i Mo i Rana.

Kampen fortsetter

Og fetteren Albert Jåmå er enig i at det i høy grad gjelder fortsatt. Pensjonisten har hele sitt liv drevet med rein og opplevd konfliktene med storsamfunnet. Flere har protestert over at politikeren som skal legge ned krans på Elsa Laula Renbergs grav er for utbygging av vindmøller på Øyfjellet i Vefsn kommune. Det er en utbygging reineierne mener går ut over reinens beiteområde.

– Elsa Laula kjempet mot statsmaktens dårlige behandling av samene, men det hjalp ikke. Alle problemene hun tok opp er fortsatt aktuelle. Vi er fortsatt rettsløse. Vi var grunneiere før staten ekspanderte og koloniserte. De la under seg våre områder uten å spørre og uten å kompensere. Det gjentar seg i dag når det bygges ut vindmølleparker. At politikere som er for utbygging av vindmøllepark skal delta, er bare enda et eksempel på hvordan vi blir dominerte, sier Jåma.

Kvinnestatuer

Også i kirken blir samenes nasjonaldag markert med festgudstjeneste i Dolstad kirke. Gudstjenesten inngår som en del av programmet i forbindelse med avduking av statuen. Etter gudstjeneste er det blomsternedleggelse på Elsa Laula Renbergs grav.

Ideen om å sette opp en statue av Renberg kommer fra en gruppe som jobber for å flere kvinner på sokkel i Vefsn kommune. Skulpturen er laget av billedhugger Ellen Jacobsen som blant annet er kjent for skulpturen Fabrikkjentene, Oskar Braaten-monumentet på Beyerbrua i Oslo.

Opprinnelig ville ikke Same­tinget støtte prosjektet med den begrunnelse at det bodde få samer i området. Siden ble avslaget omgjort. Planen var at statuen skulle stå klar for to år siden til 100-årsfeiringen av det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917. Det var første gang samene samlet seg over nasjonalstatsgrensene. 150 nord- og sørsamer fra Norge og Sverige kom sammen for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger.

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur