Kultur

Barnevakten blir selvstendig

Barnevakten har siden 2001 våket over barns medietrygghet. Nå skiller de lag med Tro & Medier, men avviser at det handler om å fjerne kristenstempelet.

Bilde 1 av 2

– Foranledningen til at vi nå blir en selvstendig stiftelse, har vært en prosess i organisasjonen omkring hvem Barnevakten er, og hvem skal vi være i et langtidsperspektiv, sier Leif Gunnar Vestbøstad Vik.

Han er daglig leder av Barnevakten og påpeker at de har vært en selvstendig organisasjon, helt siden de ble grunnlagt av Kristent Kringkastingslag (KKL) i 2001.

Begge leire

– Siden starten har Barnevakten jobbet for alle foreldre i Norge, uavhengig av politiske og religiøse ståsted. Vi har vært opptatt av å fremme gode verdier i samfunnet, men tar ikke stilling i samfunnsspørsmål knyttet til religion og politikk. Visjonen vår er at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte, sier Vik.

– Er den kristne misjonen til Tro & Medier et stempel som har hindret Barnevakten i å nå så bredt ut som dere ønsker?

– Så lenge det var klart fra starten av at vi jobber ut fra FNs barnekonvensjon, har det vært greit. Samtidig er vi stolte av opphavet vårt. At så mange kristne organisasjoner og personer viste sosialt og diakonalt engasjement, var veldig viktig. Tro & Medier var modige som gikk inn for å jobbe bredt med disse tingene, sier Vik.

Et privat initiativ

– Det var jeg som starta det hele! sier Roar Røise og ler når Vårt Land ringer for å snakke med ham om Barnevakten.

Han forteller hvordan Barnevakten ble til med at han så et program på TV. Det handlet om krigerprinsessen Xena.

– Jeg husker at jeg så nærbilde av en hals som ble skåret over, og reagerte på det. Klokka var kvart over seks på en søndag ettermiddag. Det var i slutten av 1999.

På eget initiativ merket Røise seg hvilke annonsører som hadde reklame i seriens sendetid, og tok kontakt med dem.

– Jeg gjorde dem oppmerksomme på at annonsen deres var blitt sendt på dette tidspunktet i visningen av denne serien, og lurte på hva de mente om det – og det mente de noe om!

Et flertall av annonsørene Røise tok kontakt med svarte på henvendelsen hans, og sa at de ville trekke seg.

– Dette var en privat aksjon, før Barnevakten ble til. Men responsen fra annonsørene var at tiltaket var bra, og at de i framtiden ønsket å være mer bevisste problematikken.

Ideen om Barnevakten begynte å ta form for Røise. Han hadde et langt møte med KKL, og de ville at han skulle lede arbeidet.

– Og jeg som hverken hadde medieerfaring eller egne barn! sier Røise.

– Men Åge Nevland, som var generalsekretær på den tida, var en klok mann. Han sa: «Et slikt tiltak kan ikke fungere uten visjonsbæreren. Hvis ikke du leder det, blir det ikke noe av.»

Sunn fornuft

Det var Roar Røises eget ønske at Barnevakten ikke skulle ha en kristen profil, selv om KKL sto for driften.

– Det har aldri vært en kristen profil. Det var jeg helt tydelig på. Å beskytte alle barn mot vold og sex har ikke nødvendigvis noe med kristendommen å gjøre. Det er bare sunn fornuft, sier Røise.

– For meg var det et kall, og jeg er kristen tvers igjennom, men jeg ville ikke at Barnevakten skulle være det. Det hadde ingen hensikt, og det har vist seg å være rett. Vi fikk en strøm av nye medlemmer.

– Opplevde du noen ganger at det var en hemsko å være tilknyttet KKL?

Røise ler og forteller en historie fra før det ble mulig å ha eget medlemskap i Barnevakten. Han møtte tre personer som tydeligvis var aktive i Human-Etisk Forbund. De var begeistret for Barnevakten og ville støtte saken. Men den gang var den eneste måten de kunne gjøre det på å bli medlemmer av KKL.

– En av dem så først bort på meg, før han så litt bryskt på de andre og sa: «Jeg synes vi skal gjøre det, men det må vi ikke si noen!»

Vil satse

Jarle Haugland er daglig leder i dagens Tro & Medier.

– Vil Tro & Medier opprette sin egen rettledningsinnstans når Barnevakten blir selvstendig?

– Det enkle svaret er at Barnevakten fortsatt vil være viktig for oss. De får nå en organisatorisk, økonomisk selvstendighet som en konsekvens av en innholdsmessig selvstendighet de har hatt siden starten, og som ble tydeliggjort i 2008.

Samtidig peker Haugland på at Tro & Medier har styrket sin misjonale profil de siste årene, blant annet ved navnebyttet.

På organisasjonens nettsider heter det at de, sammen med kristen-Norge, ønsker å nå ut til alle med evangeliet om Jesus.

– Denne utviklingen har også styrket behovet for å vise utad at Barnevakten er noe annet enn Tro & Medier, sier Haugland.

Haugland sier at Tro & Medier ikke kommer til å gå inn for å dekke behovet Barnevakten har tatt seg av.

– Men noe Barnevakten ikke gjør, er å gå inn i trosopplæring. Hva vil det si å være kristen og barn i dette medielandskapet? sier Haugland.

Han forteller at Damaris Norge, et arbeid som kobler kristen tro og populærkultur, vil bli viktig for dem i framtiden. 80 prosent av Damaris Norge eies av Tro & Medier, og fagmiljøet der vil være en styrke i satsingen på tematikken barn, tro og medier.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur