Kultur

Kunst er et strategisk mål

For å få mer «himmel på jord» velger Den norske kirke å satse enda mer på kunst og kultur.

Gro Bergrabb er medlem av Kirkerådet fra Sør-Hålogaland bispedømme. Som domkantor og 
kirkepolitiker er hun glad for vedtakene på Kirkemøtet. Til venstre: Kristina Bjåstad.
Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur