Kultur

Inviterer til kulturelt spleiselag

Kunst og kultur er både blitt en fanesak og et kjerneområde for kirken. For å få til mer, inviterer Kirkemøtet til «et finansielt spleiselag».

Veivalgene var ikke særlig forlokkende om en ser på Kirke­rådets forslag til kunst- og kultursatsing: Nei til kunstsentre, nei til kulturår, nei til kulturpris – og en liten åpning for nettverksbygging.

Det komiteen så la fram for Kirkemøtet etter nattens innsats, var noe mer offensivt. Da hadde tanken på å utvikle flere kompetansesentre våknet til liv, og i debatten ble også ideen om et kirkens kulturår og et kulturstipend lansert. En annen komité hadde også fått kulturen inn som et kjerneområde i kirkens overordnede visjon,

Høy prio

Da Vårt Land gikk i trykken, var endelig vedtak ikke gjort. På bordet lå det et veivalg i elleve punkter som åpner med å si at kunst og kultur er et kjerne­område som «må prioriteres i planer og budsjettarbeid på alle nivåer i kirken».

Da kirken vedtok en kulturmelding i 2005, la staten etter hvert 12 millioner i potten slik at hvert bispedømme fikk sin kulturrådgiver. Kirkemøtet velger trolig å slå ring om dem.

Nøkkelpersonene er likevel kirkens musikere. Deres stillinger er under press i mange ­menigheter, og forslaget til veivalg illustrerer hvor lite Kirkemøtet i realiteten kan gjøre når de framholder «betydningen av at kirkemusikerstillingene har en tilstrekkelig stillingsprosent».

LES OGSÅ: – Kirken må ta tilbake sin egen autoritet

Det nødvendige

Gro Bergrabb er domkantor i Bodø og lek medlem av Kirkemøtet. Hun har ledet­ komiteen som har ­behandlet kultursaken. På fjorårets kirkemøte tok hennes komité de tyngste løftene i slaget om likekjønnet vigsel. Da var det bare en setning komiteen kunne enes om – at de var enige om å være uenige. Kultursaken har vært langt enklere. Likevel er det grunn til å tro at de som mener at kirken har viktigere ting enn kunst å bekymre seg om, har konsentrert seg om andre kamper.

En mobilisering for kirkens kultursatsing har funnet sted, og mange innspill er kommet helt inn til de siste dager før Kirkemøtet. Ung Kirkesang, Norges kirkesangforbund, KULT senter for kunst, kultur og kirke, kirkens egne kulturrådgivere, ­Døvekirken og Ungdommens Kirkemøte er noen av dem som har vært aktive.

– Vi har vært opptatt av ikke å vedta mer enn nødvendig, men samtidig noe som gir retning. Som kantor og lek medlem av Kirkemøtet ser jeg nødvendig­heten av veivalgene skal angå kirkemusikere og andre som jobber direkte med dette, sier Bergrabb.

Spleiselag

Kirkerådet anbefalte ikke flere kirkelige kultursentre av typen KULT i Oslo og KiN i Bodø. Kirkemøtekomitéen peker på betydningen disse to sentrene har hatt og «ser også muligheten for» at flere slike – «eller formaliserte nettverk» – kan dannes.

– Det forutsetter et finansielt spleiselag – med lokale ­variasjoner – mellom kirkelige og kommunale instanser og ­andre bidragsytere, skriver ­komiteen.

I debatten var biskop Per Arne Dahl først ute med å foreslå et kulturens år i kirken. Han fikk følge av flere.

– Det er mye uforpliktende føleri for tiden. Kunst og kultur hjelper oss med å konvertere følsomhet til protest og til hellig uro, sa Dahl.

LES MER: Biskoper jakter makt

Fanesak

Kai Krogh fra Nord-Hålogland brukte begrepet fanesak da han i generaldebatten sa at «kunsten en vei til troen og et språk for troen».

Kjersti Landmark fra Ungdommens Kirkemøte ønsker en bred satsning på kunst og kultur og vil ikke finne seg i at den ikke inkluderer barn og unge.

Biskop Ann-Helen Jusnes i Sør-Hålogaland sa i debatten at kunst går rett inn i kirkens kjernevirksomhet. Derfor vil hun ha en tilføyelse i første punkt slik at det står at «kirkemusikk og andre kunstneriske uttrykk står helt sentralt i forkynnelse, trospraksis og tilbedelse».

– Fordi kunst er en sentral del av manges trosopplevelse og trospraksis, må dette med stå sammen med forkynnelse og tilbedelse, sa biskopen.

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur