Kultur

– Oppvekstrapport dobler barnefattigdom

Forskere i Statistisk sentralbyrå ­mener at andelen fattige barn i Norge blir mer enn halvert når en tar hensyn til verdien av offentlige tjenester.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur