Kultur

Vil ha gransking av Mentor Medier

Medieselskapets største aksjeeier, Jan Erik Mushom, har kalt inn til ekstraordinær generalforsamling for å kreve gransking av Mentor Mediers forvaltning.

Mushom Invest AS er største eier i Mentor Medier og har i kraft av sin aksjepost på 10 prosent rett til å kreve innkalt til ekstraordinær generalforsamling. Mentor Medier har innkalt til slik generalforsamling 12. august.

Forvaltning

Jan Erik Mushom ønsker at det blir gjennomført en gransking av selskapets forvaltning. Får forslaget tilslutning fra 10 prosent av aksjekapitalen på generalforsamlingen, kan enhver aksjonær kreve at tingretten ved kjennelse avgjør om det er saklig grunn for slik gransking. Det kommer ikke frem konkret hvilke forhold han krever gransket, og Jan Erik Mushom vil ikke kommentere saken nærmere nå.

Konsernsjef i Mentor Medier, Per Magne Tveiten, tar kravet fra Mushom til etterretning.

– Dette er fjerde gangen han krever innkalt til ekstraordinær generalforsamling i løpet av 13 måneder, hvorav det ene kravet ble trukket før innkallingen ble sendt. Det er vanskelig å ha noen ytterligere kommentar til kravet om gransking så lenge Mushom ikke har sagt noe om hva som ønskes gransket, sier Tveiten.

Aksjeloven sier at aksjeeiere kan fremme et slikt forslag på en generalforsamling, der det fremkommer av innkallingen at sak om gransking skal behandles.

LES OGSÅ: Legger frem juridisk gjennomgang

Saklig grunnlag

Professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI, Tore Bråthen, forteller at tingrettene i Norge vedtar gransking i et omfang av 10-30 tilfeller årlig. Han kjenner ikke til tidligere granskinger i større mediebedrifter.

– Tingretten skal ta stilling til om kravet har saklig grunnlag, og vil innhente opplysninger fra alle parter. Om retten kommer til en kjennelse om gransking, vil de utnevne en eller flere granskere, bestående av eksempelvis jurister, revisorer og økonomer – etter behov. Selskapet som granskes må bære alle utgiftene, og en omfattende gransking kan påføre et selskap betydelige kostnader, sier Bråthen.

LES OGSÅ: Kan selge aksjene til eget avishus

Kjennelse

Aksjeloven sier at om et forslag om gransking får tilslutning fra eiere med minst en tidel av aksjekapitalen, kan enhver aksjeeier innen en måned kreve at tingretten ved kjennelse beslutter gransking.

– Betyr det at én enkelt aksjepost på 10 prosent kan fremtvinge krav om gransking, selv om generalforsamlingen forøvrig er uenig?

– Ja, det er riktig. Teknisk sett kan vedkommende eier få gjennom et krav om gransking, selv uten å informere generalforsamlingen om hva som ligger til grunn. Men det vil være uvanlig å ikke informere generalforsamlingen om bakgrunn for kravet, sier Bråthen.

Les mer om mer disse temaene:

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur