Kultur

Jakter forbrytere på direkten

TV2 kaster seg på «true crime»-bølgen og skal løse krimgåter fra virkeligheten. – Vi vil bidra til at flere skyldige blir tatt, sier programlederen for storsatsingen.

Rett før jul lanserte Netflix dokumentarserien Making a Murderer, som handler om den amerikanske bilopphuggeren Steven Avery, som satt 18 år i fengsel, før han ble frikjent på grunn av et DNA-bevis. Serien er allerede blitt en internasjonal suksess, og følger i kjølvannet av andre lignende serier som podkasten Serial og HBO-dokumentaren The Jinx.

I slutten av januar starter TV 2 storsatsingen Åsted Norge, som de lanserer som direktesendt krimjakt. True crime en betegnelse som brukes på programmer der journalistikken går inn og blir aktør i etterforskning av kriminalsaker. Det kan utfordre skillene mellom journalistikk og politietterforskning.

LES OGSÅ: Her er årets beste serier

Trygghet

Ambisjonen til Åsted Norge er å ta kriminaljournalistikken et steg videre.

– Vi vil løse kriminalsaker – og bidra til at flere skyldige blir tatt. Vi har lykkes hvis vi klarer å gjøre Norge litt tryggere, programleder Jens Christian Nørve.

Han mener det er mange tv-seere som kan sitte med relevante opplysninger.

– En av dem er gjerningsmannen, men det vil også være vitner som sitter inne med viktig informasjon. I Brottsplats Sverige på TV4, som er et lignende programkonsept, ble 80 prosent av de etterlyste personene identifisert av seerne, forteller han.

Åsted Norge skal være i spennet mellom en spennende TV-opplevelse og et samfunnsoppdrag.

– Heldigvis er samfunnet vårt slik at pressen kan ha en vaktbikkjefunksjon - som noen ganger er et nødvendig korrektiv til rettsstaten. Jeg opplever en økende forståelse og åpenhet hos politiet for pressens rolle, sier Nørve.

Han ønsker mer åpenhet underveis i straffesaker.

– I Sverige har pressen samme innsynsrett som forsvarerne, etter at det er tatt ut tiltale. I Norge er vi avhengig av lekkasjer, som alltid være prisgitt de interessene som ligger bak, sier han.

LES OGSÅ: Tarantinos siste: «Som å dra av et plaster veldig, veldig, veldig sakte»

The Jinx: HBO-serien handler om den drapsmistenkte millionæren Robert Durst. I etterkant av serien ble Durst arrestert og siktet for drapet på en venninne.
«The Jinx»: HBO-serien handler om den drapsmistenkte millionæren Robert Durst. I etterkant av serien ble Durst arrestert og siktet for drapet på en venninne. Foto: HBO Nordic

Ekspert

Hanne Kristin Rohde har 25 års erfaring fra politiet før hun sluttet som leder av seksjon for vold- og seksualforbrytelser ved Oslo politikammer i 2014. Nå er hun foredragsholder, blogger og krimforfatter og er i ekspertpanelet for Åsted Norge.

– Et slikt program kan få inn tips som kan bidra til å oppklare uløste krimsaker. Den grundige gjennomgangen programmet vil presentere, kan være et avgjørende skyv for at noen oppdager at de sitter på viktige opplysninger som kan kaste nytt lys over uoppklarte saker. Vi kan heller ikke utelukke at det kan være første gang et viktig vitne forstår at han eller hun sitter på viktige opplysninger, sier hun.

Rohde påpeker at vi har en velfungerende politietat i Norge, men mener åpenhet rundt kriminalsaker kan styrke omdømmet til politiet. Med lang politierfaring vet hun at mangel på ressurser kan svekke politiets arbeid.

– Mulighetene for de som vil begå kriminelle handlinger har eskalert, særlig på grunn av ny teknologi og åpne grenser. Det blir enklere å knytte forbindelser. Jeg er redd de kriminelle i mange tilfeller ligger noen hestehoder foran politiet, sier hun.

LES OGSÅ: «Jason Isbell ser ikke ut til å måle suksess i antall publikummere og solgte plater»

Serial: Adnan Syed ble dømt for drap på ekskjæresten.
«Serial»: Adnan Syed ble dømt for drap på ekskjæresten. Podcasten «Serial» kaster nytt lys på saken. 

Justismord

Tore Sandberg har lang erfaring med kriminalsaker og har vært med på å avsløre flere justismord.

– Er det et tankekors at rettsstaten trenger eksterne vaktbikkjer for å fungere?

– Både ja og nei. Vi vil aldri oppnå et ideelt rettssamfun som ikke gjør feil. Det er viktig at noen utenfor det ordinære systemet tar tak i de vanskelige sakene, sier han.

Han understreker at true crime ikke er et entydig begrep.

– Utgangspunktet kan være en aktuell sak, men sjangeren kan også vise iscenesettelser som presenteres som ren underholdning. Det er viktig å holde seg til et strengt dokumentarisk grep, og man må være forberedt på at det som legges frem i et slikt programkonsept også blir gjenstand for kritikk, sier Sandberg.

For tiden jobber han med en serie programmer som blir presentert i forbindelse med en begjæring om gjenopptagelse av Orderud-saken.

– Det vil være meningsløst å gå ut med det, uten å gå inn på det troverdighetsproblemet Per og Veronica Orderud faktisk har. Jeg kan ikke late som jeg ikke vet at de har forklart seg uriktig i politiavhør. Det er alltid viktig å ta med momenter som taler både for og mot. Det er avgjørende for troverdigheten – både i politiarbeid og når journalister går inn i kriminalsaker, mener Sandberg.

Han understreker politiets lovpålagte plikt til å etterforske både for og mot en tiltale.

– Det er lett å bli opptatt av det som i første omgang ser ut til å være saken – og glemme andre muligheter, sier han.

Sandberg har bidratt til omgjøring av ni alvorlige dommer, med straffeutmålinger på til sammen 101 års fengsel og sikring.

– Det er et fellestrekk ved de sakene at politiet ikke har oppfylt sin lovpålagte etterforskningsplikt. Det er et stort problem, sier Sandberg.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Fatalt

Making a murderer: Netflix-serien forteller historien om Steven Avery som satt 18 år som uskyldig dømt i en voldtektssak.

Ragnhild Bjørnebekk har lang erfaring som voldsforsker ved Politihøyskolen.

– Grunnen til den store interessen for krimsaker bunner i vårt grunnleggende behov for trygghetsfølelse – og at samfunnet behandler oss rettferdig. Det berører oss sterkt når det blir gjort feilvurderinger som blir fatale for dem som rammes.

– Hva er det som gjør at vi viser interesse for det som ofte blir beskrivelser av grusom vold?

– Vi er redde for det uforklarlige – og det å miste kontroll. Et program som Åsted Norge kan ha en viktig funksjon for å gjenopprette tillit når vi opplever gale dommer og slett politiarbeid. Man må selvfølgelig passe seg for voldsdyrkelse. Mange studier viser at realistiske og detaljerte skildringer av seksualisert vold, særlig de estetiserte, kan virke forlokkende for noen få individer, sier Bjørnebekk.

Bilde til høyre er fra «Making a murderer»: Netflix-serien forteller historien om Steven Avery som satt 18 år som uskyldig dømt i en voldtektssak.
Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur