Kultur

Holder fast på pensjonsavtalen

Helge Simonnes forsvarer pensjonsavtalen sin, men tar gjerne en debatt om lederlønningene i statsstøttede bedrifter.

– Frykter du at dine lønns- og pensjonsbetingelser vil bli brukt i den politiske debatten om pressestøtten og derfor kan komme til å ramme Vårt Land økonomisk?

– For det første vil jeg svare at jeg er godt fornøyd med den redegjørelsen som styret i Mentor Medier har offentliggjort. Den oppleves som dekkende og viser at styret og jeg har en helt lik oppfatning av situasjonen. Jeg ga avkall på fremtidige inntekter som ville ha kostet selskapet veldig dyrt, i bytte for en annen type kompensasjon. Selskapet tapte ikke på det, siden den pensjonsordningen jeg ga fra meg kostet bedriften svært mye, sier Simonnes.

– Kan ikke ta ansvar for tolkning

– Jeg skal være veldig forsiktig med å uttale meg om mine egne betingelser, men jeg mener at selv en pressestøttebedrift må kunne ha en ordning med førtidspensjon, særlig når den kommer som erstatning for en retrettstiling som også ville ha kostet bedriften mye penger. Jeg er overhode ikke overrasket over at de økonomimediene som gjennom mange år har markert seg som sterke motstandere av pressestøtten, går i bresjen i denne saken. Når det blir skriverier, må man alltid regne at folk stiller spørsmål ved selve ordningen.

– Så du frykter ikke at denne saken vil ramme Vårt Land økonomisk?

– Jeg oppfordrer alle til å lese redegjørelsen fra styret grundig. Jeg kan imidlertid ikke ta ansvar for hvordan dette tolkes, og det er styret som har ansvaret for avtalen.

LES OGSÅ: Millionavtale kalles «uklok» og «umusikalsk»

Stilte opp mot Stavrum

– Men du valgte å stille opp i debatt mot Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum i Dagsnytt Atten?

– Ja, jeg mener at jeg må kunne diskutere saken i et pressestøtteperspektiv.

– Du har i mange år vært en av de viktigste forkjemperne for pressestøtten, og du har begrunnet dine synspunkter med behovet for mediemangfold. Ser du at dine lønns- og pensjonsbetingelser kan virke overdrevne i lys av dette?

– Det sentrale spørsmålet er om pressestøttemidler er misbrukt, og styrets redegjørelse sier klart at så ikke er skjedd. Så er det andre som tolker det annerledes, og det må være opp til dem. Det er viktig å understreke at store deler av pensjonsavtalen belastes Mentor Medier. Retten til å selge aksjer belastes i sin helhet Mentor Medier, som har tjent sine penger på andre ting enn pressestøtte. Hvis dette er problematisk, lurer jeg på hvorfor det ikke stilles tilsvarende spørsmål ved lederlønningene i andre bedrifter som mottar offentlig støtte.

– Feilaktig og unyansert bilde

– Burde du som mangeårig sjef i en kommunikasjonsbedrift sett denne støyen komme?

– Mitt ansvar er å sørge for at vi har avtaler som står seg. Det er et feilaktig og unyansert bilde som har festet seg nå. Jeg kan ikke si hvem som har ansvaret for det.

– Klubblederen mener at du ikke har utvist den samme lønnsmoderasjonen som resten av de ansatte?

– Det er en påstand som jeg ikke kjenner meg igjen i. Lønnsjusteringene har vært prosentvis omtrent de samme for meg som for resten av de ansatte. Jeg har dessuten vært opptatt av at styret skal fastsette min lønn uavhengig av journalistene, slik at jeg ikke forhandler min egen lønn når jeg forhandler med dem.

– Fristende å skru tiden åtte år tilbake

– Men du snakker nå om prosentvis lønnsutvikling?

– Ja, og det går an å lage en stor debatt om lederlønninger. Jeg ser at Arild Grande i Arbeiderpartiet tar til orde for å sette et tak for lederlønninger i medier som får støtte. Det kan være en god idé, men da må det gjelde for alle bedrifter som får mediestøtte.

– Også de som bare får momsfritak, slik som Dagbladet og VG?

– Ja, nettopp.

– Er det noe du helst skulle ha gjort annerledes i denne saken?

– Slik som situasjonen er blitt, ville det selvsagt vært fristende å skru tiden åtte år tilbake og fortsette med de avtalene som lå der da. Men jeg er ganske sikker på at det ville gitt høyere kostnader for Mentor Medier og Vårt Land. Jeg har ikke overfor styret tatt initiativ til at det er de gamle avtalene fra før 2007 som skal gjelde.

– Hvordan opplever du saken personlig?

– Jeg verdsetter at det blir en åpen debatt om lederlønninger i statsstøttede bedrifter, men selvsagt er det ubehagelig at det blir knyttet så sterkt opp til meg personlig. Jeg har tillit til at politikerne går grundig inn i styrets redegjørelse og tar den overordnede, prinsipielle debatten. Da kan det komme noe godt ut av denne saken.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur