Kultur

Festival på kanten av stupet

Protestfestivalen vet ikke om de får avviklet årets festival, etter at Kulturrådet har fratatt dem støttemidler.

I 2006 kom Protestfestivalen på statsbudsjettet. Svein Inge Olsen sier det var mye takket være daværende leder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, KrFs May-Helen Molvær Grimstad. To år senere ble festivalen flyttet til post 74 i Kulturrådet, hvor de nå måtte søke fra år til år. I fjor, med den nye regjeringen, ble denne posten fjernet. Protestfestivalens klage har ikke ført frem.

– Line Fallan Sørensen i Kulturrådet ringte meg forleden, og sa de ikke hadde plass for en festival med vår profil. Riktignok hadde de greid å spa frem 120.000 kroner som «plaster på såret» til sommerens festival, men de 150.000 vi ikke fikk gjorde likevel situasjonen vår med ett helsvart og fastlåst – uten at vi i festivalledelsen har noe som helst skyld i det. Nå vet jeg ærlig talt ikke hva jeg skal gjøre, hvis vi ikke med det aller første får en ordning på dette, sier Olsen.

LES MER: Protestfestivalens leder vil ikke ha debatter om ekstremisme

Beklager

Festivalsjefen hevder de i år har det beste programmet noensinne, med Bob Geldof som hovednavn.

– Det hjelper ikke stort, hvis det ikke går rundt økonomisk, sier 52-åringen som har vært festivalsjef siden oppstarten i 2000.

Nåværende leder for kulturkomiteen på Stortinget, Svein Harberg, beklager sterkt at Protestfestivalen ikke når opp til Kulturrådets kriterier for støtte, som i dette tilfelle går på at de hverken er en ren musikk- eller litteraturfestival.

– Vi på Stortinget har ikke lov til å påvirke avgjørelsen til Kulturrådet, men vi har evaluert Kulturrådet, og skulle ønsket at de hadde håndtert dette på en bedre måte. Vi har bedt statsråden se på saken, med tanke på høstens budsjett. Det er fryktelig trist hvis Protestfestivalen må legge ned nå, før eventuelt dette kommer på plass, sier Harberg.

LES MER: Protestfestivalen får kritikk for å være et samlingssted for konservative kristne

Ulogisk

– Hva er det du mener Kulturrådet har håndtert galt i denne saken?

– De burde skjønt at det må være rom for å støtte festivaler som har et bredere nedslagsfelt enn bare musikk og litteratur, særlig når det dreier seg om viktige anliggender som for eksempel minoritetsspørsmål og religion. Det virker også ulogisk at de forventer at en dagsaktuell festival som Protestfestivalen skal kunne presentere et ferdig program høsten før neste års festival.

– Svein Inge Olsen hevder du har lovt ham å prøve å finne en løsning?

– Det stemmer, men det er vanskelig. Jeg henvender meg nå til flere departementer for å se om det finnes noen søknadsposter for noen av temaene ved festivalen. Protestfestivalen krydrer tross alt festivaltilbudet vårt på en flott måte, sier Harberg.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Ikke nyskapende nok

Seniorrådgiver Line Fallan Sørensen i Kulturrådet sier til Vårt Land at rådets faglige utvalg for rom for kunst og andre formål har vurdert Protestfestivalens søknad om støtte, mens rådet har fattet selve vedtaket på bakgrunn av fagutvalgets vurdering.

– På bakgrunn av kvalitetsvurderinger av festivalen de siste årene, fant utvalget at kvaliteten på Protestfestivalen ikke er tilstrekkelig høy når det gjelder de kunstneriske og kulturelle uttrykkene. De er ikke nyskapende nok, det er for få unge, nye kunstneriske stemmer, og det er budsjettert med lave honorarer til kunstneriske medvirkende. Kulturrådet er opptatt av at kulturarbeidere skal få ok betalt. En helhetlig vurdering gjorde at Protestfestivalen ikke ble prioritert av Kulturrådet.

– Hvorfor ga dere dem likevel 120.000 som «plaster på såret»?

– Det er en form for utfasing, sier Line Fallan Sørensen.

Leder i Norsk kulturråd, Yngve Slettholm, føyer til at Kulturrådet har reagert på at Protestfestivalens administrative budsjett er såpass stort i forhold til hva som kommer kunstnerne på festivalen til gode.

– Protestfestivalens formål ligger dessuten på siden av Kulturrådets formål; som blant annet er å støtte opp under profesjonell kunst og kultur. Protestfestivalen bør heller søke om støtte hos instanser som er mer innenfor deres interessefelt, sier Slettholm.

Mangel på forståelse

Politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, sier det vil være skandaløst hvis Protestfestivalen, med sin helt spesielle egenart, skulle forsvinne på grunn av en byråkratisk og politisk glipp.

– Jeg har vært på festivalen flere ganger, og vet godt hva den representerer. Ønsker Kulturrådet å knekke festivalen, er det forsåvidt en ryddig ting, selv om det er meningsløst. Men er det fordi festivalen i deres øyne faller mellom flere stoler, er det total mangel på forståelse for hva Protestfestivalen står for.

Stanghelle skjønner godt at et beløp på 100-200.000 kan bli et være eller ikke være for en slik type festival.

– Er det noe tak i statsråden, så rydder hun opp i dette fortest mulig, sier Stanghelle.

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kulturdepartementet sier følgende til Vårt Land:

– Kulturrådet er et armlengdesorgan, og forvalter Norsk kulturfond etter kunst- og kulturfaglige kriterier. Kulturdepartementet har ikke kommentarer til Kulturrådets enkeltvedtak.

Olav Solvang

Olav Solvang

Olav Solvang var kulturjournalist i Vårt Land i en årrekke, med særlig interesse for musikk. I 2019 utga han boka «Rytmer rett i hjertet - en beretning om den kristne populærmusikkens historie i Norge». Han anmelder populærmusikk for Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Kultur