Kultur

Mangler felles språk

Debutant Kjersti Bjørkmo følte seg truffet av en «næringslivs-tsunami» under et forfatterseminar i regi av DnB. – Kunstnere og næringsliv snakker ikke samme språk, og det ­hindrer samarbeid, sier kunstsosiolog.

Forfatterdebutant Kjersti Bjørkmo ble provosert da Den norske bank (DnB) arrangerte seminar på Litteraturfestivalen på Lillehammer nylig. Der presenterte DnB sitt Oppstart-prosjekt, en veiledningstjeneste for unge mennesker som skal etablere seg som næringsdrivende.

– De snakket til oss som om vi var et bakeri. Jeg ble rasende­ etter å ha blitt truffet av en ­næringslivs-tsunami av svada og nedvurdering av hva jeg driver med. I møtet mellom kultur og kapital er hierarkiene fastsatt og kapitalen utkonkurrerer kunsten, sier Bjørkmo.

LES KOMMENTAR: Motvillige entreprenørar

– I løpet av et kvarter hadde DnB klart å oppsummere den motsatte bevegelsen av alt jeg ønsker å få til med skrivingen. Det toppet seg da de ville ta bilde av oss foran en stabel av Oppstart-boken og en stor pappvegg med DnB-logo. Da forlot jeg stedet, sier hun.

DnB inviterte til en penge­premiert skrivekonkurranse med tema «Oppstart». En av forutsetningene var at alle ­bidrag fritt kunne brukes av DnB i etter­kant av konkurransen.

– Over mitt sultende lik!, var Kjersti Bjørkmos reaksjon.

Gode intensjoner

– Hva ville­ du sagt om du fikk et åpent ­stipend fra næringslivet – uten føringer?

– Jeg ville ikke ha noe prinsipielt imot det, men man må alltid vurdere slik støtte ut fra hvordan pengene er skaffet til veie, sier Bjørkmo, som selv er DnB-kunde.

Regionbanksjef Jahn Petter Dahlum i DnB beklager hvis budskapet deres ble oppfattet som påtrengende.

– Det er leit at hun har oppfattet hendelsen slik. Vi hadde bare gode intensjoner om å bidra med informasjon. Forfattere må jo også etablere seg som selvstendig næringsdrivende og opprette enkeltmannsforetak. Det samme gjelder innen alle næringsgrener, enten du skal bli keramiker, bonde, fisker – eller forfatter, sier Dahlum.

Regionbanksjefen sier at han ikke har fått lignende reaksjoner før.

– Vi er samarbeidspartnere med et bredt spekter av festivaler, idrettsarrangementer og kulturarenaer. Seminaret med forfatterdebutantene var gjort i nært samarbeid med Litteratur­festivalen. Formen det fikk, kan sikkert diskuteres, men vår inten­sjon var absolutt ikke å såre noen. Vi ville bidra med vår kompetanse for de som er i etableringsfasen, sier Dahlum.

Villniss av regler

Kommunikasjonsrådgiver Ellen Dokk Holm i DnB beskriver et villniss av regler og utfordringer for de som skal etablere egen virksomhet.

– Det er mange utfordringer på veien til å lykkes. Å styre økonomi og forholde seg til regelverk, er viktig. Vi heier på alle som vil skape noe nytt, men ser også at det er behov for økt kompetanse. Det blir etablert 50.000 nye ­bedrifter hvert år – etter ett år er halvparten borte, og det er bare 10 prosent som lykkes godt. Oppstart-prosjektet er et bidrag for å hjelpe folk å komme i gang, og er et ledd i å utvikle norsk økonomi, sier hun og forteller om mange positive tilbakemeldinger.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Brobygger

Kunstsosiolog Kristine Josefine Solstad startet­ Kunstcentralen Nord (KcN) for å etablere en felles, profesjonell plattform. De vil være en operativ ­aktør, der kunst og næringsliv kan møtes og koordinere sine aktiviteter.

– Kunstnere og næringsliv snakker ikke samme språk, og det hindrer samarbeid og gjensidig forståelse. Hadde DnB brukt oss som rådgiver, kunne møtet mellom dem og forfatterdebutantene fått et annet utfall, mener hun.

Solstad mener at kunstsektoren og næringslivet har mange felles interesser, men at næringslivet mangler kompetansen som er nødvendig for å bli gode brukere av kunst og kultur. Samtidig mener hun at kunstmiljøene må forstå at kommersialisering ikke er noe negativt.

– KcN jobber for at kunstnerne skal nå lenger ut enn til sine tradisjonelle arenaer. Kunstnere er avhengige av å skaffe seg et inntektsgrunnlag, og da trenger de næringslivet, sier Solstad.

Les mer om mer disse temaene:

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur