PINSE:

Derfor feirer vi pinse

HØYTID: Pinsen er for mange hyttetur og hagestell. Men hva er bakgrunnen for denne høytiden?

Pinse er en kristen høytid som feires 49 dager etter at Jesus sto opp fra de døde.

Pinsedagen feires til minne om at Den hellige ånd kom til apostlene. Pinsedag regnes av protestantiske kristne som fødselsdagen til den kristne kirken, mens katolsk kristendom legger kirkens grunnleggelse til utvelgelse av apostlene og overgivelse av nøkkelmakten til Peter (Matteus 16,19). De ortodokse kristne ser på pinsen som fullførelsen av en lang dannelsesprosess.

Ildtunger

Slik skildrer Bibelen hvordan Den hellige ånd steg ned til apostlene i form av ildtunger:

«Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.» (Apostlenes gjerninger 2,2-4)

De som var til stede fra andre folkeslag ble forferdet over at disse galileere kunne tale til dem om Gud på deres egne språk, men apostelen Peter forklarte det som et Guds under og forkynte til dem budskapet om at Jesus fra Nasaret var Guds sønn, menneskenes frelser. Peter viser til en profeti i Joels bok, hvor det står skrevet at Gud i de siste dager skal utøse sin Ånd over alle mennesker, slik at de kan tale profetiske ord.

Rød farge

Den norske kirke bruker fire forskjellige farger – hvit, rød, grønn og fiolett – til å symbolisere og markere innhold og ulikheter i kirkeåret. Fargen rød, som symboliserer glede og ilden fra Den hellige ånd, er pinsens farge i de vestlige kirkene.

Den røde fargen kan ellers symbolisere offer, martyrium og kjærlighet. Derfor brukes den røde fargen som liturgisk farge også 2. juledag, når man minnes kirkens første martyr, Stefanus. Likedan på olsok, til minne om Olav den hellige.

Når er pinsen?

Første pinsedag er alltid 49 dager (sjuende søndag) etter påskedagen. En annen måte å uttrykke hvilket tidspunkt pinsen kommer på, er at den faller på den 50. påskedagen.

Dette har vært med å gi høytiden navn. Navnet pinse kommer nemlig fra det greske ordet «pentekoste», som betyr femtiende. Dette var opprinnelig navnet på den jødiske høytiden sjabuó som ble feiret den femtiende dagen etter pesach.

I de vestlige kirkene er den tidligst mulige datoen for pinsen 10. mai, den senest mulige er 13. juni.

Kilde: Wikipedia

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur