Kultur

Norge Idag mister pressestøtten

Finn Jarle Sæles avis nulles av Kulturrådet. Også Korsets Seier og Ukeavisen Ledelse får redusert statsstøtte.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Kultturrådet har bestemt at den kristne ukeavisen Norge Idag ikke lenger skal få offentlig produksjonstilskudd. Bortfallet skyldes at rådet mener avisen ikke tilfredsstiller kravene til støtte, og bevilgningen har vært trappet ned over en toårsperiode.

Avisen, som ledes av redaktør Finn Jarle Sæle og hadde et godkjent opplag på 11.202 i 2013, fikk i fjor 300.000 kroner fra Kulturrådet.

LES MER: [http://www.vl.no/samfunn/esa-godkjenner-pressestotten/ ESA godkjenner pressestøtten]

Mindre til KS. Korsets Seier, Pinsebevegelsens ukeavis, er blant de fem ukeavisene som fortsatt får støtte. Avisen fikk i fjor 2 millioner kroner og søkte om 2,8 millioner i år. Det tildelte beløp for i år er imidlertid 500.000 kroner lavere enn i 2013, og redaktør Anne Gustavsen får dermed 1,5 millioner i produksjonsstøtte fra Kulturrådet. KS' opplag var i fjor på 5.041.

Også Ukeavisen Ledelse, under ledelse av redaktør Magne Lerø, får redusert støtten. 2013-tilskuddet var på 800.000 kroner, mens årets støtte blir på 600.000 kroner. Avisen var eid av Mentor Medier, som også eier Vårt Land, fram til i fjor vinter. Lerø overtok da hele bladporteføljen i Mentor Mediers daværende datterselskap Fora Medier.

LES MER: [http://www.vl.no/kultur/fortsatt-hap-for-papiraviser/ Vårt Land er nummer 10 på lesertoppen]

Får mer. Ny Tid, som også har en fortid i Mentor Medier, får redusert støtten fra 3 millioner til 2.250.000 kroner.

Vinnerne i årets tildelingsrunde er Morgenbladet og Dag og Tid. De får 5,1 millioner hver, og dette innebærer en økning på 125.000 kroner.

«Rådet har foretatt en streng prioritering og valgte å videreføre støtten til (...) Morgenbladet og Dag og Tid fordi avisene tilfredsstiller klart kriteriene i retningslinjene», skriver Kulturrådet i sin [http://kulturradet.no/vis-arkivartikkel/-/asset_publisher/U1Cc/content/aktuelt-produksjonsstotte-til-ukeaviser-2014 redegjørelse].

LES MER: [http://www.vl.no/samfunn/faser-ut-statsstotten-til-norge-idag/ Faser ut statsstøtten til Norge Idag]

Redusert totalramme. Den totale produksjonsstøtten til ukeaviser er redusert fra drøyt 16 millioner i fjor til drøyt 14,5 millioner i år. Bakgrunnen er at rådet har vært nødt til å redusere sitt såkalte litteraturbudsjett, som produksjonsstøtten sorterer under.

Formålet med støtteordningen er å «bidra til å opprettholde og utvikle ukeaviser med ulik kulturell og samfunnsmessig betydning.» Seks aviser søkte om støtte i år, og det var kun Norge Idag som ble nullet.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur