Kultur

Kamp om religøse folketoner

Folkemusikeren Unni Løvlid mener det er «grotesk» at folketoner vil forsvinne fra Salmeboka.

Når Den norske kirke får ny salmebok, vil en del av de gamle salmene falle ut. Folkemusikeren Unni Løvlid frykter dette vil gå ut over folketonene. I en sak i Spelemannsbladet går hun kraftig ut mot revideringen.

– Selv om vi har mange folketoner i salmeboka i dag, må vi ikke ta det for gitt at det alltid vil være slik. Ikke alle kjenner til at vi har en rik salmetradisjon som også er i bruk i det daglige, sier Løvlid.

– Tankeløshet

Hun mener det ikke behøver å være slik at det er få som kjenner og bruker disse salmene.

– Det kan også skyldes tankeløshet dersom tonene blir fjernet. Vi må vise at tonene fremdeles er i bruk – folketonene er ikke antikvariske. Jeg synes det er fælt at en vil revidere salmetekstene. Det er grotesk at en vil gjøre om på et åndsverk på denne måten. Folkesangene i salmeboka er også en del av vår virkelighet i dag. Folketonene er tidløse, sier Løvlid.

– Sensur

Løvlid har bedt Norsk Kvedarforum ta opp saken. Jorunn Sterten Melhus er styremedlem i forumet.

– Folkesangene har større musikalsk verdi enn de melodiene som blir laget i dag. Vår identitet ligger nedarvet i dette stoffet. Dette er sensur av egen kultur, sier Melhus.

Mange av salmene i dagens salmebok må ut for å gi plass til nye. Åge Haavik regner med at rundt 500 av salmene i dagens to salmebøker ikke blir med videre. For å unngå å miste verdifulle folkemelodier, vil det bli aktuelt å gi de ny tekst. Han avviser at folketoner vil falle ut fordi man ikke er oppmerksomme på verdien av dem.

Umistelig

– Hva er eksempel på en folketone som må ut?

– Nei, slike eksempler har jeg ikke her og nå. I arbeidet med å velge salmer har det alltid vært det tekstlige som har styrt utvalget. Nå har imidlertid det musikalske fått et fokus og en egenverdi som det ikke har hatt tidligere. Til tross for dette er inngangen først og fremst gjennom det tekstlige. På grunn av den nye oppmerksomheten rundt det musikalske, vil vi være på vakt over å miste en melodi vi ikke har råd til å miste. I noen tilfelle kan det bety at salmen beholdes selv om teksten skulle tilsi at man la den til side. Eller vi kan si at teksten ikke når opp og finne en ny tekst for å bevare melodien, sier Haavik.

Les mer om mer disse temaene:

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur