Et halvt år fikk jeg studere og arbeide ved et av de flotteste sykehusene i USA, Stanford University Hospital i California. Jeg var langt fra den eneste sykehuspresten ved det hospitalet. I litt forskjellige stillingsbrøker kunne du finne en katolsk prest, et par anglikanere, en baptist, en rabbi og noen til. Hver morgen fikk vi utlevert en oversikt over hvilke pasienter som var innlagt. Der fant vi opplysninger om alder, hvor de kom fra, hvor lenge de hadde ligget på sykehuset, og det var en egen rubrikk som fortalte hvilket trossamfunn de tilhørte. Jeg så hvilke som var lutheranere og besøkte først de som tilhørte mitt trossamfunn. Det samme gjorde de andre med sine.